Overslaan en naar de inhoud gaan

EscapePZ

We werken samen met referentieverpleegkundigen palliatieve zorg om escape games te ontwikkelen die later vrij beschikbaar worden gesteld in de sector. De games vormen een innovatieve manier om te interageren, probleemoplossend vermogen te testen en uitdagingen aan te gaan.

Ons doel is om kennis en inzicht te creëren, goesting te geven om samen te werken rond het levenseinde en zelfvertrouwen te geven aan zorgprofessionals en mantelzorgers. In een escape game brengen we deelnemers in een bepaalde ruimte en werken ze in teams samen in het oplossen van raadsels en opdrachten.

Als examenopdracht presenteren onze studenten van het postgraduaat palliatieve zorg jaarlijks een praktijkcasus (geanonimiseerd) waarbij ze een persoon met palliatieve zorgnoden uitgebreid beschrijven met aandacht voor het levensverhaal, de eigenheid van de persoon en de naasten. Daarna werkten ze de casus verder uit volgens de stappen van klinisch redeneren. De focus ligt daarin niet alleen op fysieke aspecten (pijn- en symptoomcontrole), ook sociale aspecten (rouw, mantelzorg, contextuele zorg,...), aspecten rond zingeving (spirituele zorg, ethiek, moreel overleg, vroegtijdige zorgplanning,...) en psychologische aspecten komen aan bod. Deze casussen vormen het vertrekpunt om escape games uit te werken voor diverse doelgroepen in diverse settings.