Overslaan en naar de inhoud gaan

Vanaf het academiejaar 2021-2022 gaan ZoWe verpleegkunde en hogeschool Howest – met respectievelijk een HBO5- en een bacheloropleiding Verpleegkunde – nauw samenwerken. Door de krachten te bundelen, willen beide opleidingen – met in totaal 800 studenten in Brugge en Oostende – elkaar versterken op onderwijskundig, inhoudelijk en organisatorisch vlak.

Gelijkgezindheid en nabijheid

De samenwerking komt er vanuit de gemeenschappelijke visie op het centraal stellen van de studenten én de praktijkgerichte invulling van de opleiding verpleegkunde. Door een band te creëren tussen de HBO5-opleiding en de bacheloropleiding zullen ZoWe verpleegkunde en Howest elkaar wederzijds onderwijskundig en inhoudelijk versterken. Daarnaast zal samengewerkt worden op het vlak van organisatie en professionalisering, uiteraard met respect voor de eigenheid van beide opleidingen en de onderlinge complementariteit.

“De samenwerkingsovereenkomst betekent niet dat de opleidingen verpleegkunde van Howest en ZoWe in elkaar opgaan. We behouden elk onze autonomie, maar deze synergie biedt wel heel wat kansen aan studenten en het team van beide partners. Samen met de nabijheid van de campussen en de gelijkgezindheid op het vlak van cultuur en waarden is dat meteen ook de reden waarom we voor elkaar kiezen.”
Ingrid Lingier, directeur ZoWe verpleegkunde

Kansen voor studenten

Zowel Howest als ZoWe verpleegkunde plaatsen de student centraal, met onder meer opleidingen op maat, persoonlijke begeleiding en inspraak via laagdrempelige kanalen. Door samen te streven naar ‘de juiste student op de juiste plaats op het juiste moment’ verhogen beide organisaties ook de slaagkansen van de studenten. Het samenwerkingsmodel verbetert tot slot de leerkansen en de opleidingskansen in een internationale context.

“We zijn ervan overtuigd dat we door deze wisselwerking onze studenten een aantrekkelijk perspectief kunnen bieden. Zo kunnen afgestudeerde HBO5-verpleegkundigen die dat willen doorgroeien naar de bacheloropleiding. Omgekeerd kunnen bachelorstudenten zich heroriënteren naar de HBO5-opleiding die nog meer vertrekt vanuit een praktijkgerichte invalshoek.”
Lode De Geyter, algemeen directeur Howest

Kansen voor medewerkers en de deelnemende partners

Het samenwerkingsverband biedt ook concrete kansen aan de medewerkers van ZoWe verpleegkunde en Howest. Zij zullen met elkaar in dialoog gaan om nieuwe expertise, nieuwe leerstrategieën en nieuwe leertrajecten uit te tekenen. Het uitgebreide netwerk versterkt ook hun professionalisering, en daarmee ook de kwaliteit van het onderwijs. Het gedeelde netwerk versterkt beide partners ook an sich, waardoor ze gehoord worden bij de beleidsmakers. Met een gezamenlijke communicatiestrategie kunnen ze zich bovendien profileren als een krachtige, innovatieve speler op de onderwijsmarkt.

“Dit samenwerkingsverband zal Howest en ZoWe verpleegkunde toelaten om samen een sterke, innovatieve ‘School of Nursing’ uit te bouwen."

Op zaterdag 26 juni organiseren ZoWe verpleegkunde en Howest een infodag voor wie graag meer informatie wenst of zich wenst in te schrijven.