Overslaan en naar de inhoud gaan

Howest start in september met twee nieuwe initiatieven om het nijpende tekort aan IT’ers mee op te vangen. Enerzijds zullen leerlingen uit het zesde middelbaar zich kunnen inschrijven voor ‘A Head Start - Programmeren’, anderzijds wordt het graduaat Programmeren voortaan ook in afstandstraject aangeboden voor wie werk, gezin en studie wil combineren.

Voorbereidende module Programmeren voor laatstejaars

‘A Head Start - Programmeren’ wordt in september 2022 opgestart voor laatstejaars uit het secundair. Dit gloednieuwe initiatief wil leerlingen laten proeven van het hoger onderwijs en al een voorsprong laten opbouwen. “IT’er en softwaredeveloper zijn de voorbije jaren uitgegroeid tot echte knelpuntberoepen. Meer dan 80% van de afstuderende laatstejaars uit ons graduaat Programmeren krijgt bijvoorbeeld al een contractaanbod op hun stage. De garanties op werk zijn met andere woorden enorm groot”, duidt opleidingscoördinator William Schokkelé. “Het aanbod aan IT’ers kan momenteel de vraag niet volgen. Een van de manieren om daarop in te spelen, is de instroom in de IT-opleidingen zo groot mogelijk te maken. Daar willen we aan Howest vanaf september ons steentje toe bijdragen met een voorbereidend traject. Dat heeft als hoofddoel om potentiële studenten te inspireren om voor het graduaat Programmeren te kiezen.”

Vraag vanuit secundaire scholen

De modules van ‘A Head Start - Programmeren’ (Programming Basics en Continuous Integration Basics) worden volledig op afstand ingericht. Ze zijn dus conflictvrij met het rooster van het zesde jaar secundair onderwijs. Leerkrediet inzetten is niet nodig, creditbewijzen behalen en omzetten in eventuele vrijstellingen voor het hoger onderwijs kunnen wel. “We dachten al langer na over het opzetten van een dergelijk initiatief, maar de laatste maanden bleek het secundair onderwijs meer en meer zelf vragende partij om hier structureel in te stappen”, aldus William Schokkelé. “Door ‘A Head Start - Programmeren’ bijvoorbeeld als keuzevak op te nemen in hun leerprogramma kunnen ze ook het tekort aan IT-leerkrachten opvangen. De modules worden namelijk gegeven door onze eigen experts en vragen geen inzet van eigen personeel.”

Graduaat Programmeren start met afstandstraject

Parallel met het voltijdse graduaat Programmeren start Howest in september 2022 ook met een afstandstraject voor wie werk, gezin en studie wil combineren. Programmeren@home omvat alle modules van het reguliere traject en heeft een totale duur van drie jaar. William Schokkelé: “De eerste inschrijvingen zijn ondertussen binnen en opvallend is dat die niet enkel uit West-Vlaanderen komen, maar ook uit Oost-Vlaanderen, Antwerpen en zelfs Frankrijk. Nu de maatschappij steeds verder digitaliseert, volgt dus ook de interesse naar een graduaatsopleiding die focust op digitale en coderingsskills.”

Meer informatie over ‘A Head Start - Programmeren’