Overslaan en naar de inhoud gaan

De basis voor een leefbare samenleving

  • Mag je als zorgprofessional / hulpverlener afwijken van protocollen en standaarden als het in het belang van de cliënt is?
  • Primeert ethisch handelen op economisch gewin?
  • Wat als technologieën na verloop van tijd onze definities van leven en dood en van bewustzijn gaan veranderen?
  • Bepaal jij als leerkracht hoe leerlingen moeten leren?

Ethische dilemma's. In het werkveld worden we hier vaak mee geconfronteerd, maar hoe gaan we hiermee om?

Maatschappelijk verantwoord handelen en integriteit vormen de basis voor een leefbare samenleving. Dit veronderstelt een bewust nadenken over ethische dilemma's en hierover met collega's / anderen in gesprek gaan.

Howest ziet het dan ook als haar taak om het belang van ethisch denken en handelen mee te geven aan new young professionals en organiseert in de loop van het academiejaar een cyclus inspirerende sessies over dit onderwerp. Elke sessie richt zich naar een specifieke doelgroep.

Hiertoe hebben we een aantal prominente sprekers uitgenodigd, die samen met studenten, medewerkers van Howest en vertegenwoordigers vanuit het werkveld stilstaan bij de ethische vragen waarmee we geconfronteerd worden tijdens ons professioneel handelen.

Graag nodigen wij u uit voor een of meerdere sessies van de cyclus 'Ethisch denken en handelen'

Elk sessie ziet er als volgt uit:

  • 14.00 uur: verwelkoming
  • 14.15 uur: presentatie van de sessie / panelgesprek
  • 15.15 uur: netwerkmoment

Meer informatie? ethischforum [at] howest.be (ethischforum[at]howest[dot]be)

Deelname aan de sessies is gratis, inschrijving is verplicht.

Overzicht sessies

Jochanan Eynikel

Jochanan Eynikel is businessfilosoof in de denktank van ondernemersforum ETION. Hij werkt er als onderzoeker, schrijver en spreker over thema’s op het raakvlak van ethiek, economie en zingeving. Van opleiding is Jochanan master in de Wijsbegeerte en de audiovisuele journalistiek.

Begin 2017 verscheen zijn boek Robot aan het Stuur. Over de ethiek van techniek. In 2018 haalde zijn debuut de shortlist ‘Managementboek van het jaar’. In maart 2020 verscheen zijn tweede boek Check-In. Op zoek naar zin en betekenis in bedrijven dat in 2021 ook genomineerd werd voor het Managementboek van het Jaar.

Jochanan is een veel gevraagd spreker in binnen- en buitenland. Hij sprak onder meer voor TEDxBrussels, TEDxKUL, Pepsico, Gartner, Deloitte, Vlerick Business School, KU Leuven, VRT, AVH, Colruyt Group, … Daarnaast begeleidt hij als facilitator teams en leiders in het vormgeven van een waardengedreven bedrijfscultuur.

Inhoud van de sessie

Jochanan Eynikel presenteert ons drie thema’s:

  1. De ethisering van economie en samenleving: waarom ethisch ondernemen belangrijker wordt.
  2. De betekeniseconomie & waardengedreven ondernemerschap.
  3. Hoe je intern kan werken vanuit waarden en deze levendig houdt in een organisatie.

Joost Bonte

Joost Bonte was coördinator van het straathoekwerk in West- en Oost-Vlaanderen. Hij wordt gezien als de pionier van het straathoekwerk en een expert in sociaal beleid. Hij is de bezieler en trekker van uiteenlopende projecten die de situatie van mensen in de meest kwestbare posities ondersteunen. Hij publiceert geregeld opiniestukken in tal van kranten en tijdschriften over het gevoerde beleid op vlak van welzijn en zorg. Hij is voorzitter van het Kortrijkse sociaal-artistieke gezelschap Unie der Zorgelozen. Hij werkt ook mee aan het TV-programma ‘zorgen voor mama’.

Inhoud van de sessie

Als professional in de sector zorg en hulpverlening word je vaak geconfronteerd met situaties die leiden tot “kopzorgen”; men wil immers goed doen voor de cliënt, de patiënt, de mens waarmee men in contact komt, maar dit is zo vaak niet mogelijk, of toch niet zoals we graag zouden willen doen. Joost heeft in zijn jarenlange carrière vaak door woelige wateren gevaren en wil zijn expertise en kennis delen voor wie er gebruik van wil maken.

Lode Lauwaert

Prof. Dr. Lode Lauwaert is docent techniekfilosofie. Hij publiceerde vorig jaar het boek “Wij, robots. Een filosofische blik op technologie en artificiële intelligentie”, dat is genomineerd voor verschillende prijzen en in een documentaire wordt gegoten. Zijn huidig onderzoek gaat over sociale media en polarisering.

Inhoud van de sessie: Een ethische blik op artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie zal ethisch zijn, of niet zijn. Dat is vandaag, zeker in Europa, het uitgangspunt. Maar wat zijn de morele problemen met AI? Gaat het enkel over privacy en bias? Of staat AI ook niet los van het klimaatprobleem? Daarnaast menen sommigen dat slimme technologie een geheel nieuw moreel probleem veroorzaakt: bij fouten zou je niemand verantwoordelijk kunnen houden. Wat is daarvoor het argument, en is dat wel overtuigend?

Panelgesprek

Het panel bestaat uit een schooldirecteur, een leerkracht uit het schoolplichtonderwijs en een docent van onze lerarenopleiding.

Inhoud van het debat

Voorafgaandelijk worden Howest-studenten en docenten, leerkrachten in het werkveld en directies uit het onderwijs gevraagd om een top drie van ethische dillemma’s binnen het onderwijs op te stellen. Tijdens het debat wordt van elke groep het meest aangeduide dillemma voorgelegd aan het panel om hierover verder te reflecteren en het publiek te inspireren.

Inschrijven

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Ik wens me in te schrijven voor volgende sessie(s)