Overslaan en naar de inhoud gaan
Nog vragen?

Go International Infoavond

Jaarlijks organiseren we in Howest Kortrijk en Brugge minstens één grote “Go International” infosessie.

Je krijgt er algemene info over de verschillende financieringsprogramma´s, je hoort er getuigenissen van voorgangers en je verneemt er alles over de concrete mogelijkheden binnen je eigen opleiding. Een niet te missen afspraak! Ook je ouders zijn van harte welkom.

De “Go International with Howest” gids kan je in papieren versie bekomen op Go International sessies, in de displays op je campus of via de coördinator internationalisering van je opleiding of departement.

De presentatie(s) van de infoavonden vind je na afloop op Leho, infosite ‘Go International’.

Go International Infoavonden 2023

Reis en accomodatie

De zoektocht als deel van de ervaring

Wie stage gaat lopen in het buitenland kan het geluk hebben een erg hulpvaardige stagementor te treffen. Het zou echter ook kunnen dat je grotendeels je plan zal moeten trekken. Voor wie zelf moet zoeken naar een geschikte kamer zal zin voor initiatief een belangrijk onderdeel vormen van de buitenlandse ervaring.

Welke ondersteuning kan je verwachten?

Verloopt je mobiliteit via een partnerinstelling van Howest, dan is de kans groot dat die je helpt bij het vinden van geschikte accommodatie in je gastregio, of dat ze die zelf in de aanbieding heeft. De ondersteuning kan heel uiteenlopende vormen aannemen, van het daadwerkelijk reserveren van een studentenkamer tot het simpelweg toesturen van een adressenlijst.

Bepaalde Europese partnerinstellingen houden zich zelfs helemaal niet bezig met accommodatie. Binnen Europa verwijst men studenten wel eens door naar een bemiddelingskantoor, dat de geleverde dienst meestal ook aanrekent. Let dus goed op voor je dergelijke “hulp” aanvaardt. Ben je mobiel binnen Europa (Erasmusgebied), ga dan eens na of er een lokale ESN-werking bestaat ter bestemming, en of die jou wat informatie kan bezorgen over prijs van accommodatie en de beste aanpak om een kot te vinden.

Onze overzeese partners bieden standaard logement aan on campus.

Voor zuidstages is zelf zoeken uiteraard geen optie: daar verwachten we maximale omkadering van de stagepartner!

Kostprijs

De kostprijs van het logement in het buitenland is erg afhankelijk van de streek, je eigen eisen en het al dan niet ter beschikking zijn van studentenresidenties van de partnerschool. Je partnerschool of stageorganisatie zal je vast kunnen inlichten over de gemiddelde huurprijzen op de plaats van bestemming. Vaak kan ook je coördinator Internationalisering jou wel een idee geven van de prijzen, gebaseerd op de ervaringen van je voorgangers.

En wat met de reis richting je buitenlandse studie of stage?

Wie op buitenlandse studie of stage trekt, regelt zelfstandig de reis. Uiteraard geldt dit niet voor de klassikale studie- of inspiratiereizen, en ook niet voor de diverse kortlopende mobiliteitsinitiatieven waar groepjes studenten aan deelnemen, vaak onder begeleiding van een docent.

Culturele voorbereiding

Je zal veel meer opsteken van je buitenlandervaring als je vertrekt met een basisinzicht in de cultuurverschillen die je te wachten staan en met een rugzakje “do’s en don’ts” inzake interculturele communicatie.

Howest biedt een gratis

  • verplicht omkaderingstraject specifiek voor studenten die op stage naar het globale Zuiden trekken.
  • vrijwillig omkaderingstraject, het Connect programma, voor studenten die een studie- of stagemobiliteit ondernemen naar een geïndustrialiseerd land binnen of buiten Europa.

Auteurs als Geert Hofstede, S. Paul Verluyten, Richard Lewis en Geert Mak zijn klassiekers om je interculturele vaardigheden bij te werken. Geert Hofstede, bedenker van de wereldvermaarde cultuurdimensies, geeft hier het overzicht van zijn “6-D model of national culture. Je kan ook de ‘cultuurscores’ van ons land vergelijken met die van je gastland, naar het model van Hofstede.

Voor mobiliteit naar China zijn de boeken van Jeanne Boden een must. Je vindt deze en talrijke andere publicaties in de Howest-bibliotheken, makkelijk te lokaliseren via de online catalogus, onder trefwoorden als "international", "internationalisering" of “intercultural” / “intercultureel”.

Verzekeringen

Hogeschool West-Vlaanderen verzekert haar studenten die zich in het buitenland bevinden net zoals de studenten die aan Howest blijven studeren. Dit geldt zowel in geval van buitenlandse studie, stage als studiereis.

De normale schoolverzekering blijft dus doorlopen tijdens alle reis- en verblijfsactiviteiten.

Het spreekt voor zich dat de verplaatsing naar het buitenland georganiseerd of erkend moet zijn door de hogeschool, en dat de internationale dienst ervan op de hoogte is via de online Inschrijving Internationalisering.

De studenten zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en wat betreft burgerlijke aansprakelijkheid, zoals gestipuleerd in hoofdstuk "Veiligheid en Verzekering" van het Onderwijs- en examenreglement. Belangrijke noot hierbij voor wie op buitenlandse stage trekt: de dekking lichamelijke ongevallen geldt slechts in geval van onbezoldigde buitenlandse stage. Studenten die méér vergoed krijgen dan een pure onkostendekking moeten zich er via het stagecontract van verzekeren dat de stageorganisatie hen dekking verleent tegen lichamelijke ongevallen. Indien dat niet het geval is, moeten ze zelf verplicht een afdoende verzekering afsluiten!

Ziekteverzekering: de student neemt contact op met zijn eigen ziekenkas in verband met hun specifieke voorwaarden voor studie-/stageverblijven als student in het buitenland voor minstens drie maanden. Ook moet de student bij betreffende ziekenkas de Europese Ziekteverzekeringskaart aanvragen.

Tijdens je verblijf in het buitenland ben je niet verzekerd voor gewone ziektekosten of repatriëring. Het nemen van een eigen reisbijstandsverzekering wordt heel erg aanbevolen, en is zelfs verplicht in geval van studie, stage of project op een bestemming buiten Europa. Let op: veel reisbijstandsverzekeringen zijn slechts geldig voor een verblijf tot maximum 6 maanden in het buitenland. Indien langer, moet je dat melden en extra betalen. Specifiek voor stage of project in het globale Zuiden dien je na te gaan of je reisbijstandsverzekering ook geldt voor jouw land van bestemming, of ze dekking genoeg biedt (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand), of ze de volledige duur van je stage dekt. Controleer ook of stage in het kader van je opleiding sowieso in aanmerking komt voor dekking. Specifiek voor studie bij onze overzeese partneruniversiteiten dien je na te gaan op hun website welke verzekeringseisen zij stellen en de polis die je afsluit daarop af te stemmen (de universiteiten in de US bijv. eisen heel erg hoge verzekerde waarden waar lang niet alle polissen die je in België kan afsluiten aan voldoen). De verzekering die gratis door de mutualiteiten wordt aangeboden aan alle aangeslotenen is doorgaans niet toereikend bij zuidstages. Je kan een persoonlijke uitbreiding reisbijstand bij de Howest schoolverzekering aanvragen (betalend - contacteer tijdig verzekeringen [at] howest.be (verzekeringen[at]howest[dot]be) en vermeld indien nodig de eisen van de partnerinstelling op dat gebied).

Overzicht in de papierberg

Kamiel geeft je basisinfo over volgende ‘paperassenvragen’ die je bij je buitenlandse studie of stage zou kunnen stellen: kindergeld – wachttijd - wacht- & werkloosheidsuitkeringen – ziekteverzekering – belastingen - reis &verblijfspapieren.

Wegwijzer Reisinformatie vzw helpt je graag op weg! Wegwijzer vzw is een expertise centrum rond reizen en heeft tot doel, op onafhankelijke wijze en met kritische ingesteldheid, informatie te verstrekken aan reizigers, om hen tot een bewuster reisgedrag aan te zetten. Het team beantwoordt eender welke vraag over reizen of bestemmingen.

Reis wijs! de online brochure van onze federale overheid die antwoorden biedt op concrete vragen die vaak gesteld worden aan Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking of aan Belgische ambassades of consulaten in het buitenland.

Als Howest-medewerker naar het buitenland

Howest stimuleert ook haar onderwijzend en administratief personeel om geregeld een internationale ervaring op te doen via deelname aan buitenlandse studiereizen, congressen, navormingen, internationale projectwerking of docentenuitwisseling met partneruniversiteiten binnen of buiten Europa. Ook een training in het buitenlandse werkveld behoort tot de mogelijkheden.

Via Erasmus en het Beursprogramma van de Provincie West-Vlaanderen kunnen personeelsleden een beurs aanvragen om hun mobiliteit te co-financieren. Los daarvan ontvangt elk mobiel personeelslid uiteraard een volledige onkostenvergoeding voor de mobiliteitsperiode in het buitenland.

International Office verwelkomt alle contacten en initiatieven van docenten die kunnen leiden tot het afsluiten van nieuwe samenwerkingsakkoorden, zowel op gebied van mobiliteit als projectwerking.

Voor meer informatie contacteert u best de coördinator internationalisering van uw campus of opleiding.