Covid 19 e-courses

Webinar “Symptoomcontrole en palliatieve zorg voor COVID-19-patiënten”

Op dit moment overspoelt de coronacrisis onze zorgsector opnieuw in alle hevigheid. Ook de zorg voor palliatieve patiënten komt weer onder zware druk te staan. Er is onder meer een dringende vraag onder zorgverleners naar meer praktische kennis over terminale zorg en symptoomcontrole bij COVID-19-patiënten.

Daarom organiseren we samen met de organiseert de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen op 12 en 27 november de webinar “Symptoomcontrole en palliatieve zorg voor COVID-19-patiënten”. De webinar is gebaseerd op de Pallialine-richtlijnen en kwam tot stand met steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Wat?

De webinar geeft een overzicht van de symptomen, symptoombestrijding en palliatieve zorg bij COVID-19. Het biedt een antwoord op vragen als…

 • Hoe behandel ik kortademigheid bij terminale COVID-19-patiënten?
 • Hoe beslis ik over de ziekenhuisopname van kwetsbare ouderen?
 • Hoe start ik palliatieve sedatie op?

Tijdens de webinar is er ruimte voor vragen. Aan het einde geven we ook een vormingsmiddel mee dat gebruikt kan worden om zelf vorming te geven binnen de eigen setting.

Voor wie?

De webinar staat open voor alle artsen en verpleegkundigen die werken met ernstig zieke COVID-19-patiënten, zowel in ziekenhuizen, de thuiszorg, woonzorgcentra als andere voorzieningen. We denken onder meer aan…

 • Artsen en verpleegkundigen die ingezet worden op een COVID-afdeling en hun basiskennis palliatieve zorg willen opfrissen
 • Verpleegkundigen, huisartsen en CRA-artsen in woonzorgcentra die de zorg opnemen voor COVID-19-patiënten binnen hun eigen setting

Docenten

 • Griet Verhelst (huisarts, CRA-arts, LEIF-arts, equipe-arts Netwerk palliatieve zorg De Mantel)
 • Veerle Coupez (verpleegkundige, instructional design, lector Howest Verpleegkunde, voorzitter werkgroep NVKVV)
 • Moderator: Gert Huysmans (huisarts, equipe-arts, voorzitter FPZV)

Hoe inschrijven?

 • Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht via het Webplatform van de FPZV.
 • Deelnemers zullen vlak voor aanvang een uitnodiging tot teams live event ontvangen waarmee ze toegang krijgen tot de webinar.
 • Accreditatie voor artsen is aangevraagd.

Nu inschrijven

Howest Verpleegkunde realiseerde, samen met partners, praktijkcursussen rond Covid-19

Heb je vragen? Contacteer Veerle Coupez

Opleiding / Dienst