Sociale dienstverlening

Studiefinanciering

Studeren kost geld

Kom je in de problemen of wil je goed voorbereid aan de slag? Dan ben je bij de dienst studentenvoorzieningen (STUVO) aan het juiste adres om je hierin te helpen!

Bekijk samen met een medewerker van de sociale dienst in hoeverre je in aanmerking komt voor studiefinanciering. Er wordt steeds op dezelfde manier gewerkt:

Stap 1
Als je in aanmerking komt voor een Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap en kan je hierop een voorschot krijgen.

Stap 2
Is er naast de studietoelage nog nood aan studiefinanciering? Dan kan op basis van een financieel dossier nagegaan worden of er nog studiefinanciering via Stuvo mogelijk is.

Dit kan bijvoorbeeld voor een laptop/tablet, studiereis, ondersteuning in de huur van een kot of een andere studiekost. Er wordt gezocht naar een oplossing op maat en hierbij wordt rekening gehouden met je financiële mogelijkheden.

Meer info

Studentenjob

Naast studiefinanciering is een studentenjob ook een bron van inkomsten. Je kan bij een medewerker van de sociale dienst van Stuvo terecht voor advies en hulp bij alles wat met werken als student te maken heeft.

Om je te ondersteunen bij de zoektocht naar studentenwerk plaatsen wij binnengekomen vacatures op een ‘jobstudentensysteem’. Neem zeker een kijkje bij interesse!

Uitkeringen voor studenten?

Soms kom je als student in aanmerking voor een leefloon, werkloosheidsuitkering of combineer je werk, studie en/of gezin. Een medewerker van de sociale dienst van Stuvo helpt je graag op weg!

Jouw statuut als student

Omwille van je statuut als student heb je een aantal voordelen op het gebied van sociale zekerheid, belastingen, kinderbijslag,… Aan deze voordelen zijn natuurlijk ook grenzen verbonden. Om na te gaan wat je rechten en plichten zijn als student kan je terecht bij ‘centen voor studenten’ of ‘Student@work’.

Voor informatie en advies op maat, kan je terecht bij een medewerker van de sociale dienst van Stuvo.

Nuttige links

Sociaal juridisch advies

Sociaaljuridische aspecten van het studeren

Je kan ook bij een medewerker van de sociale dienst van Stuvo terecht met vragen over de sociaaljuridische aspecten van het studeren.

Vragen zoals:

  • Wat als ik stop met studeren?
  • Heb ik als student hoger onderwijs nog recht op kinderbijslag?
  • Kan ik als student een leefloon krijgen?
  • Kan ik als werkzoekende studeren zonder mijn uitkering te verliezen?
  • Als ik werken en studeren combineer, heb ik dan recht op educatief verlof?
  • Als ik afstudeer, wat moet ik doen om in orde te blijven?

Contact

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Campus Brugge Station - BST (Rijselstraat 3A, 8200 Brugge)

Campus Brugge Centrum (Sint - Jorisstraat 71, 8000 Brugge)

Campus Kortrijk Weide - Gebouw A en B (Graaf Karel De Goedelaan 32, 8500 Kortrijk)

Coördinatie

Privacy

De medewerkers van de dienst studentenvoorzieningen van Howest respecteren jouw privacy. Voor de behandeling van je aanvraag voor studiefinanciering, sociaaljuridisch advies, psychosociale ondersteuning en de deelname aan trainingen worden gegevens van jou verzameld en verwerkt. Alle informatie over welke gegevens verwerkt worden en hoe we hier op een correcte manier mee omgaan, kan je hier nalezen.