(Psycho)sociale ondersteuning

Studiefinanciering

Studeren kost geld

Kom je in de problemen of wil je goed voorbereid aan de slag? Dan ben je bij de dienst studentenvoorzieningen (STUVO) aan het juiste adres om je hierin te helpen!

Bekijk samen met een medewerker van de sociale dienst in hoeverre je in aanmerking komt voor studiefinanciering. Er wordt steeds op dezelfde manier gewerkt:

Stap 1
Als je in aanmerking komt voor een Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap en kan je hierop een voorschot krijgen.

Stap 2
Is er naast de studietoelage nog nood aan studiefinanciering? Dan kan op basis van een financieel dossier nagegaan worden of er nog studiefinanciering via Stuvo mogelijk is.

Dit kan bijvoorbeeld voor een laptop/tablet, studiereis, ondersteuning in de huur van een kot of een andere studiekost. Er wordt gezocht naar een oplossing op maat en hierbij wordt rekening gehouden met je financiële mogelijkheden.

Studentenjob

Naast studiefinanciering is een studentenjob ook een bron van inkomsten. Je kan bij een medewerker van de sociale dienst van Stuvo terecht voor advies en hulp bij alles wat met werken als student te maken heeft.

Om je te ondersteunen bij de zoektocht naar studentenwerk plaatsen wij binnengekomen vacatures op een ‘jobstudentensysteem’. Neem zeker een kijkje bij interesse!

Uitkeringen voor studenten?

Soms kom je als student in aanmerking voor een leefloon, werkloosheidsuitkering of combineer je werk, studie en/of gezin. Een medewerker van de sociale dienst van Stuvo helpt je graag op weg!

Jouw statuut als student

Omwille van je statuut als student heb je een aantal voordelen op het gebied van sociale zekerheid, belastingen, kinderbijslag,… Aan deze voordelen zijn natuurlijk ook grenzen verbonden. Om na te gaan wat je rechten en plichten zijn als student kan je terecht bij ‘centen voor studenten’ of ‘Student@work’.

Voor informatie en advies op maat, kan je terecht bij een medewerker van de sociale dienst van Stuvo.

Nuttige links

Sociaal juridisch advies

Sociaaljuridische aspecten van het studeren

Je kan ook bij een medewerker van de sociale dienst van Stuvo terecht met vragen over de sociaaljuridische aspecten van het studeren.

Vragen zoals:

 • Wat als ik stop met studeren?
 • Heb ik als student hoger onderwijs nog recht op kinderbijslag?
 • Kan ik als student een leefloon krijgen?
 • Kan ik als werkzoekende studeren zonder mijn uitkering te verliezen?
 • Als ik werken en studeren combineer, heb ik dan recht op educatief verlof?
 • Als ik afstudeer, wat moet ik doen om in orde te blijven?

Psychisch welzijn

Nood aan een goed gesprek?
Raad nodig …?

 • Je zit in een moeilijke periode;
 • De thuissituatie maakt het je niet gemakkelijk;
 • Je hebt het moeilijk om contacten te leggen;
 • Je relatie loopt mank;
 • Op kot mis je je vertrouwelijke omgeving;
 • Weinig zelfvertrouwen;
 • Angst om te falen;
 • Combinatie gezin en studies even te zwaar;

De medewerkers van de sociale dienst van de dienst studentenvoorzieningen (Stuvo) staan klaar om je in alle discretie te ondersteunen bij mogelijke vragen en moeilijkheden die je doorheen je studies kan tegenkomen. We beseffen zeer goed dat vragen stellen, je bloot geven niet gemakkelijk is.

Praat erover! Door er met iemand over te praten, krijgen de dingen een naam en krijg je er vat op. Je ziet beter wat er aan de hand is en wat je eventueel kan doen. De sociale dienst staat je bij met raad en daad.

Als intensieve begeleiding noodzakelijk is dan zorgt de medewerker voor een gerichte doorverwijzing naar een lid van het extern netwerk van professionele therapeuten.

Financieel haalbaar?

Omdat, indien nodig, een professionele doorverwijzing belangrijk is, wordt een deel van de kosten terugbetaald.

Je kan een financiële ondersteuning krijgen in de vorm van 60% of 100% terugbetaling, afhankelijk van bepaalde voorwaarden. Iedere situatie wordt afzonderlijk bekeken.

Trainingen

howest illustraties_toekomst cropped.png

Om je persoonlijk functioneren te ondersteunen kan je naast individuele begeleiding ook deelnemen aan de groepstrainingen. Via www.psywest.be kan je meer info verkrijgen en inschrijven. De trainingen worden steeds gevormd op basis van thema’s waar studenten mee kunnen geconfronteerd worden tijdens hun studies:

 • Faalangst
 • Zelfvertrouwen
 • Uitstellen
 • Stress
 • Time Management
 • Multimedia
 • Communicatie
 • Assertiviteit

Aarzel je om deel te nemen aan een training omwille van het prijskaartje. Kom gerust langs bij een medewerker van de sociale dienst van Stuvo.

Contact

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

 

De medewerkers zijn momenteel enkel via videogesprek bereikbaar.

Campus Brugge Station - BST (Rijselstraat 3A, 8200 Brugge)

Campus Brugge Centrum (Sint - Jorisstraat 71, 8000 Brugge)

Campus Kortrijk Weide - Gebouw A en B (Graaf Karel De Goedelaan 32, 8500 Kortrijk)

Coördinatie

Privacy

De medewerkers van de dienst studentenvoorzieningen van Howest respecteren jouw privacy. Voor de behandeling van je aanvraag voor studiefinanciering, sociaaljuridisch advies, psychosociale ondersteuning en de deelname aan trainingen worden gegevens van jou verzameld en verwerkt. Alle informatie over welke gegevens verwerkt worden en hoe we hier op een correcte manier mee omgaan, kan je hier nalezen.

Opleiding / Dienst