Overslaan en naar de inhoud gaan

"All the SDGs come down to education." - Malala Yousafzai

Vlaamse lerarenopleiders gaan samen op zoek naar manieren om Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) te integreren binnen de eigen onderwijspraktijk. We ontwikkelen een geïntegreerd onderwijsaanbod, waarin duurzaamheid centraal staat. Op die manier komen we tot onderwijs met impact, omdat we geloven dat Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) onderwijssystemen kan transformeren door …

  • … studenten en leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van competenties zoals systeemdenken, anticiperend en strategisch denken, interpersoonlijke competenties, onderzoekscompetenties en zelfbewustzijn,
  • … jongeren te begeleiden tot geëngageerde burgers, die durven kiezen voor innovatieve oplossingen, gericht op een duurzame transformatie van de samenleving,
  • … een hoger doel toe te voegen, dat verder gaat dan voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Onze vragen:

  • Wat is de rol van de toekomstige leraar op vlak van duurzaamheidseducatie?
  • Hoe kan je samen met collega’s studenten voorbereiden op hun rol als duurzame leraar van de toekomst?
  • Hoe creëer je draagvlak voor structurele verankering van EDO op opleidings-, campus- of hogeschoolniveau?