Overslaan en naar de inhoud gaan

Howest, de hogeschool West-Vlaanderen ontvangt ruim twee miljoen euro Europese subsidies via het GTI West-Vlaanderen. Dat maakt de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West- Vlaanderen (POM) bekend. GTI, wat staat voor Geïntegreerde Territoriale Investering, is een aparte enveloppe Europese middelen gekoppeld aan een specifieke regionale strategie. Howest rolt vijf innovatieve projecten uit die maatschappelijke uitdagingen aanpakken: van recyclage over machinebouw en energiebeheer tot nieuwe mobiliteit via drones.

Digital Health Lab

In Brugge wordt een digital health lab gebouwd, waar de focus zal liggen op het aanreiken van digitale oplossingen voor de uitdagingen binnen de zorg. Bedrijven zullen er geïnspireerd worden door state-of-the-art digitale tools en nieuwe projecten/diensten kunnen testen. Verder zullen bedrijven er ook begeleid worden in de uitwerking van diverse aspecten van het go-the-market-proces van hun product. Door het werkveld te laten meewerken, kan de omslag gemaakt worden naar een vernieuwd zorgmodel waarbij digitale ondersteuning een rol speelt. De opening is gepland in het voorjaar van 2025.

Meer info bij projectleider Sigrid Van den Branden (overal projectleider nog toevoegen)

digital health lab
Industry 4.0

Manufacturing Excellence 4.0

Voor de maakindustrie is de transformatie naar industrie 4.0 van levensbelang. De onderzoeksgroep Multimedia & Creatieve Technologie van Howest krijgt subsidies om in het project Manufacturing Excellence 4.0 mobiele apparatuur aan te schaffen voor het uitvoeren van meet- en testcampagnes bij productiebedrijven. Zo kunnen we bedrijven helpen met de integratie van de nieuwste industrie 4.0-technologieën en -methodes. Daarnaast zullen we maakbedrijven helpen om hun producten te optimaliseren.

R3PACK

In het project R3PACK van de onderzoeksgroep Industrieel Productontwerpen wordt het Circular Solution Lab verder uitgebouwd. Er worden vijf casestudies uitgevoerd waarin wordt aangetoond dat Packaging & Packaging Waste Regulation geen bedreiging vormt, maar ook kansen biedt. De cases lopen telkens over de hele cyclus van design voor hergebruik en recyclage, met bijbehorende nieuwe businessmodellen, van gepersonaliseerde duurzame verpakkingen hergebruiken tot en met de ontwikkeling van betere recyclagetechnieken.

recyclage
vegitec

Resilient VEG-i-TEC

VEG-i-TEC, het onderzoekscentrum van UGent waar ook de energie-experten van Howest actief zijn, wil een accelerator zijn om voedingsbedrijven te helpen innoveren om hun energie- en watergerelateerde KPI’s te behalen, onafhankelijker te zijn van de energie- en waterprijzen, grondstoftekorten en hun productiekosten onder controle te houden. In dit project wordt onderzocht hoe, aan de hand van nieuwe vaste en mobiele infrastructuur, doorgedreven slim energie- en waterbeheer kan leiden tot water-, elektriciteit- en warmteoptimalisaties bij agro-voedingsbedrijven.

Vertiports

Met Vertiports wordt West-Vlaanderen voorbereid op de evolutie naar onbemand luchtverkeer. Dronetransport is een van de belangrijkste toepassingen door het logisitiek potentieel, de milieuvriendelijkheid en de inzetbaarheid voor risicovolle taken. Bovendien is de automatisering van de processen door drones een oplossing voor het tekort aan logistiek personeel op de arbeidsmarkt. De onderzoeksgroep Toegepaste Informatica biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van AR/VR trainingssoftware, alsook bij de ontwikkeling software en hardware voor de aansturing van offshore drone-opdrachten, met aandacht voor de (cyber)security van drones in de omgeving van gevoelige infrastructuur en mensen.

Drones vertiport