Overslaan en naar de inhoud gaan
Euregio Scheldemond Logo's

Aan beide zijden van de grens heerst krapte op de arbeidsmarkt voor technische- en zorgprofielen.

Bedrijven krijgen vacatures voor technisch geschoold personeel moeilijk ingevuld, wat leidt tot knelpuntberoepen. Tegelijkertijd blijft de instroom van studenten in het technisch onderwijs onvoldoende, ondanks inspanningen zoals het STEM-actieplan in Vlaanderen en het Nederlandse Techniekpact.

Het project Lerende Euregio Scheldemond wil de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de techniek- en zorgsector wegwerken. Concreet wordt er ingezet op het aantrekkelijker maken van knelpuntopleidingen door middel van promotie en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die deze bieden op de arbeidsmarkt.

De opleidingen worden ook kwalitatief versterkt door de introductie van werkplekleren. Zo zal er in verschillende proeftuinen geëxperimenteerd worden met hybride leervormen. Door de bedrijfspraktijk als een leeromgeving te gebruiken, zullen de competenties van de afgestudeerden van morgen beter aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven. Tevens wordt grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bevorderd door middel van netwerkvorming, informatieverstrekking, en competentie vertaaloefeningen.

Met deze acties zet een breed consortium van 15 partners zich gedurende drie jaar in voor een sterkere benutting van het arbeidspotentieel en een beter functioneren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.

In Howest neemt marleen.vermeire [at] howest.be (Marleen Vermeire) het voortouw om de samenwerkingen op deze gebieden in de graduaatsopleidingen Systeem- en Netwerkbeheer en Internet of Things te ontwikkelen en te versterken.

INTERREG Lerende Euregio Scheldemond project
Lerende Euregio Scheldemond Fonds
Lerende Euregio Scheldemond Fonds Teaser

Grens­overschrijdende docenten­uitwisseling Howest en Rotterdam Academy

Howest Graduaatsopleidingen gingen op 15, 16 en 17 september '21 op grensoverschrijdend en grensverleggend bezoek bij AVANS Hogeschool Roosendaal en de ROTTERDAM ACADEMY Accociate degrees. Het programma was rijk aan inhoud, vol inspiratie.

Het grensoverschrijdend delen van expertise tussen de level 5 opleidingen en de verschillende sectoren binnen het werkveld staan garant om blijvend boeiend en innoverend onderwijs aan te bieden.

Grensoverschrijdende docentenuitwisseling Howest en Rotterdam Academy