Overslaan en naar de inhoud gaan

Howest, de hogeschool West-Vlaanderen ontvangt ruim twee miljoen euro Europese subsidies via het GTI West-Vlaanderen, een concept van de Europese Commissie binnen EFRO Vlaanderen. GTI is een aparte enveloppe Europese middelen gekoppeld aan een specifieke regionale strategie. Howest rolt vijf innovatieve projecten uit in diverse thema's zoals digital health, recyclage, energiebeheer en machinebouw. De projecten maken deel uit van het economisch beleidsplan van POM West-Vlaanderen.

Digital Health Lab

In Howest in Brugge wordt een digital health lab gebouwd, waar de focus zal liggen op het aanreiken van digitale oplossingen voor de uitdagingen binnen de zorg. Bedrijven zullen er geïnspireerd worden door state-of-the-art digitale tools, nieuwe ideeën kunnen testen en begeleid worden om dat idee naar de markt te brengen. Door het werkveld te laten meewerken, kan de omslag gemaakt worden naar een vernieuwd zorgmodel waarbij digitale ondersteuning een rol speelt. De opening van het lab is gepland in het voorjaar van 2025. Het digital health lab is een samenwerking met POM West-Vlaanderen.

Daarnaast kan in het project Upscaling Health Tech Labs mobiele infrastructuur worden aangekocht om de health labs te versterken, een digital health kennisplatform uit te bouwen, met een aanbod aan netwerkevenementen en dienstverlening voor technologiebedrijven en de zorg. Het project Upscaling Health Tech Labs is een samenwerking met POM West-Vlaanderen, Vives, KU Leuven en in4care.

Meer info bij projectleider sigrid.van.den.branden [at] howest.be (Sigrid Van den Branden).

digital health lab
Industry 4.0

Manufacturing Excellence 4.0

Voor de maakindustrie is de transformatie naar industrie 4.0 van levensbelang. De onderzoeksgroep Multimedia & Creatieve Technologie schaft in het kader van Manufacturing Excellence 4.0 mobiele apparatuur aan om meet- en testcampagnes uit te voeren bij productiebedrijven. Zo kunnen we bedrijven helpen met de integratie van de nieuwste industrie 4.0-technologieën en -methodes. Daarnaast zullen we maakbedrijven helpen om hun producten te optimaliseren.

Manufacturing Excellence 4.0 is een project van UGent, in samenwerking met POM West-Vlaanderen, Sirris en Howest. Meer info bij projectleider jonathan.maes2 [at] howest.be (Jonathan Maes).

R3PACK

In het project R3PACK van de onderzoeksgroep Industrieel Productontwerpen wordt het Circular Solution Lab verder uitgebouwd, want de nood aan een slimme recyclage neemt almaar toe. Er worden vijf casestudies uitgevoerd waarin wordt aangetoond dat Packaging & Packaging Waste Regulation geen bedreiging vormt, maar ook kansen biedt. De cases lopen telkens over de hele cyclus van design voor hergebruik en recyclage, met bijbehorende nieuwe businessmodellen, van het hergebruiken van gepersonaliseerde duurzame verpakkingen tot de ontwikkeling van betere recyclagetechnieken.

R3PACK is een samenwerking met Centexbel en UGent. Meer info bij projectleider katrijn.sabbe [at] howest.be (Katrijn Sabbe)

recyclage
vegitec

Resilient VEG-i-TEC

In dit project wordt onderzocht hoe, aan de hand van nieuwe vaste en mobiele infrastructuur slim energie- en waterbeheer kan leiden tot water-, elektriciteit- en warmteoptimalisaties bij agro-voedingsbedrijven.

VEG-i-TEC wil als smart food hub een accelerator zijn om voedingsbedrijven te helpen innoveren om hun energie- en watergerelateerde KPI’s te behalen, onafhankelijker te zijn van de energie- en waterprijzen, grondstoftekorten en de productiekosten onder controle te houden. Dit alles zonder in te boeten aan de kwaliteit/veiligheid van het afgewerkt product.

Resilient is een samenwerking met UGent., TUA West en POM West-Vlaanderen. Meer info bij projectleider jurgen.van.ryckeghem [at] howest.be (Jurgen Van Ryckeghem)

Vertiports

Met Vertiports wordt West-Vlaanderen voorbereid op de evolutie naar onbemand luchtverkeer. Dronetransport is een van de belangrijkste toepassingen door het logisitiek potentieel, de milieuvriendelijkheid en de inzetbaarheid voor risicovolle taken. De onderzoeksgroep Toegepaste Informatica biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van AR/VR trainingssoftware, alsook bij de ontwikkeling software en hardware voor de aansturing van offshore drone-opdrachten, met aandacht voor de (cyber)security van drones in de omgeving van gevoelige infrastructuur en mensen.

Vertiports is een project van POM West-Vlaanderen, met de medewerking van KU Leuven, UGent, Vives en Howest. Meer info bij projectleider daniel.du.seuil [at] howest.be (Daniel De Seuil).

Meer info over onderzoek aan Howest

Drones vertiport
logo's efro