Privacy & copyrights

This information will be available soon.
Contact info@howest.be if you have specific questions.

Persoonsgegevens

U kan zich via onze website www.howest.be laten registreren. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Hogeschool West-Vlaanderen (afgekort Howest), met Algemene Diensten te 8500 Kortrijk, Marksesteenweg 58.

Die gegevens kunnen gebruikt worden om u de diensten te verlenen waarvoor u bij ons bent ingeschreven (bijvoorbeeld om u via e-mail op de hoogte te worden gehouden van het laatste Howest nieuws en evenementen, om uw informatieaanvragen en/of opmerkingen bij onze diensten te verwerken en voor de verwerking en bevestiging van uw online inschrijvingen).

Naast de informatie in verband met de diensten waarvoor u zich heeft ingeschreven, kunnen we contact met u opnemen voor andere informatie en in verband met andere diensten van Howest die u kunnen interesseren.

Howest zal uw persoonsgegevens enkel voor de hierboven vermelde doeleinden verwerken.

Overeenkomstig het bovenstaande zal HOWEST geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en u er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet.

We vestigen uw aandacht op het feit dat u het recht heeft uw persoonsgegevens in te kijken en te beperken en, waar dit gepast is, rechtzetting te vragen van verkeerde gegevens die op u van toepassing zijn. U kan zich bovendien op ieder ogenblik, op eenvoudig verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door het sturen van uw eventuele vragen. Dit kan via e-mail naar webmaster@howest.be of per post naar bovengenoemd adres.

Onze Website bevat snelkoppelingen naar andere websites die geen eigendom zijn van, of niet beheerd worden door Howest. U dient zich ervan bewust te zijn dat Howest niet verantwoordelijk is voor de privacy-praktijken op dergelijke websites en dat dit privacybeleid enkel van toepassing is op de gegevens die op onze website verzameld worden.

Cookies en action tags

We verzamelen ook passief niet persoonlijk identificeerbare informatie door het gebruik van cookies en action tags.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst teneinde uw webbrowser te identificeren, evenals de activiteiten van uw computer op onze website en andere websites. Cookies kunnen worden gebruikt om ons toe te laten statistisch na te gaan hoe u onze website gebruikt, teneinde onze online aanbiedingen te verbeteren, of om de populariteit van een bepaalde inhoud te bepalen. Behalve voor het intranet gedeelte van de website, dient u geen cookies te aanvaarden om onze website te gebruiken. Hoewel de meeste browsers initieel op het aanvaarden van cookies zijn ingesteld, kan u uw browser instellen zodat u wordt verwittigd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies geheel te weigeren. De meeste browsers verstrekken informatie over de wijze waarop dit kan gebeuren in de “Help” sectie van de werkbalk. Hoewel u geen cookies hoeft te aanvaarden om toegang te hebben tot onze Website, kan het weigeren ervan leiden tot een minder goede werking van bepaalde onderdelen, kenmerken of diensten van onze Website en kan u een verlies van gebruiksgemak ondervinden. Gelieve er rekening mee te houden dat het aanvaarden van cookies noodzakelijk is om toegang te krijgen tot het intranetgedeelte van onze website.

Action tags, ook gekend als webbakens of gif tags, zijn een webtechnologie die wordt aangewend om het gebruik van een website na te gaan, zoals het aantal keren dat een bepaalde pagina werd bekeken. Action tags zijn niet zichtbaar voor u en elk deel van onze Website, inbegrepen publiciteit of e-mail die door ons wordt gestuurd, kunnen action tags bevatten. We kunnen van tijd tot tijd beroep doen op verschillende derden teneinde het gebruik van onze website na te gaan middels action tags op onze website.

Door het gezamenlijk gebruik van cookies en action tags kunnen wij waardevolle informatie verzamelen voor de verbetering van onze website en onze online aanbiedingen, en om de doeltreffendheid van onze reclame- en marketingcampagnes te meten.

Gegevensbescherming studenten Howest

Howest respecteert de privacy van de student en gaat volgens de eisen van de wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming om met de persoonsgegevens van de student.

Elke student heeft via iBamaflex inzage in de persoonsgegevens die Howest bewaart, en kan correctie vragen via het studentensecretariaat.

Howest verzamelt en verwerkt de gegevens uitsluitend met het oog op onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en kwaliteitszorg.

De studievoortgang van de student (aantal studiepunten gevolgd, vrijgesteld en verworven) wordt ter beschikking gesteld van zijn secundaire school in het kader van hun kwaliteitszorg. De toestemming om deze gegevens te bezorgen kan op elk ogenblik gewijzigd worden via iBamaflex.

Persoonsgegevens worden aan derden bezorgd waarmee Howest een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten in het kader van software (Academic Software – Signpost België BVBA), toegang tot het inter-institutioneel internet (Eduroam), studentenkaarten (ISIC – GUIDO NV), het elektronisch leerplatform (Instructure Global Ltd) evenals derde partijen die geïntegreerd zijn in het leerplatform en bibliotheek (Ugent).
Persoonsgegevens worden aan derden bezorgd, als deze is gebaseerd op een wettelijke grondslag. 

Persoonsgegevens worden enkel aan andere derden bezorgd (door Howest erkende studentenorganisaties, erkende beroepsverenigingen, jobbeurs AUGent, …) indien de student hiervoor toestemming verleent bij de eerste inschrijving. Deze toestemming kan door de student op elk ogenblik gewijzigd worden via iBamaflex.

Persoonsgegevens van afgestudeerden worden opgenomen in een alumnilijst voor de alumniwerking. Deze gegevens kunnen op elk moment aangepast worden via info@howest.be.

Howest behoudt zich het recht voor om lessen op te nemen voor educatieve doeleinden. Bij aanvang van de lessen informeert de lesgever de studenten over het feit dat de les wordt opgenomen en over de opstelling van de camera’s. Wanneer de studenten in beeld komen, geven zij automatisch hun toestemming als geportretteerde voor opnames en verspreiding. Studenten die hiertoe geen toestemming verlenen verplaatsen zich om buiten het beeld van de camera’s de lessen te volgen.

Voor vragen of klachten omtrent gegevensbescherming: privacy@howest.be.
 

Vragen of opmerkingen

Met vragen of opmerkingen kan u terecht bij:

Hogeschool West-Vlaanderen
Marksesteenweg 58 - 8500 Kortrijk
+32 56 24 12 90
+32 56 24 12 92
info@howest.be
www.howest.be

Opleiding / Dienst