Onderzoek en dienstverlening

Onderzoeksactiviteiten van Howest groeien gestaag

Van braindrain naar brain gain…

Howest anticipeert als kenniscentrum strategisch op en beantwoordt aan de behoeften van de maatschappij in het algemeen en het brede socio-economische werkveld in het bijzonder. De hogeschool kiest dan ook bewust voor nieuwe profielen en innovatieve niches. Op die manier werkt de onderwijsorganisatie mee aan het ombuigen van de fameuze West-Vlaamse braindrain in een brain gain.

Lode De Geyter, algemeen directeur: “Howest maakt deel uit van het sociaal en economisch weefsel van haar regio. Met het bedrijfsleven, de diensten- en zorgsector en met de overheid, vormen we een triple helix die mee sturing en invulling geeft aan het welzijn en de welvaart. Innovatie staat daarbij centraal zowel bij de onderwijs als bij onze onderzoeksactiviteiten. De onderzoeksresultaten uit onze IT-opleidingen worden bijvoorbeeld geïntegreerd in onze bedrijfsmanagementopleidingen. Zo vond ‘blockchain’ met ‘Smart Contracts’ zijn weg naar de opleidingen Financial Advisor en Supply Chain Management.”

Onderzoek floreert

Onderzoek is eveneens een cruciale factor in de missie van Howest.

In de periode 2016-2022 is de omzet uit onderzoek en dienstverlening gestegen van 3,52 miljoen naar 7,46 miljoen euro. Het aantal betrokken onderzoekers nam toe van 140 naar 229.

Geoffrey Hamon, directeur Onderzoek, Dienstverlening & Valorisatie: Het werkveld geeft mee vorm aan onze opleidingen en doet van zijn kant steeds vaker een beroep op Howest als innovatiepartner. We organiseren ons om vanuit een laagdrempelige dienstverlenende houding en met een interdisciplinaire aanpak, meerwaarde te creëren in onze regio en tegelijk ons onderwijs te versterken. Het stimuleren van ondernemerschap kreeg een belangrijke plaats in onze organisatie. Naast stages en bachelorproeven zetten we in op werkplekleren, waardoor we de samenwerking met het werkveld structureel verankeren.”

Howest zet in op een interdisciplinaire aanpak waarbij onderzoekers en lectoren uit verschillende opleidingen, het werkveld en andere kennisinstellingen, als evenwaardige partners samenwerken aan praktijkgerichte uitdagingen.

Wenst u samen te werken met ons? Neem contact op via research@howest.be

Ontdek al onze projecten