Overslaan en naar de inhoud gaan

EdHubAI

Dit onderzoek bewandelt twee sporen die gerelateerd zijn aan Artificiële Intelligentie (AI): het interpreteren van resultaten om zo leerlingen beter/individueler te begeleiden én het onderzoeken van welke AI-toepassingen interessant kunnen zijn voor het onderwijs.

In het eerste spoor worden de mogelijkheden onderzocht van AI om vanuit een learning dashboard (Naviskore) leerlingen en leerkrachten te begeleiden in het interpreteren van de resultaten, te ondersteunen bij het detecteren van studieresultaten die eruit springen en in het analyseren van deze data om slaagcijfers in de toekomst te kunnen genereren. Op basis van deze gegevens worden scholen en leraren beter in staat gesteld om leerlingen op individueel niveau te begeleiden, hun differentiatiebeleid aan te passen en te remediëren waar nodig.

In het tweede spoor wordt onderzocht welke toepassingen AI in het secundair- en lager onderwijs kunnen hebben. Dit zowel naar implementatie van bestaande tools (ChatGPT 4, Dall-E, …), maar ook naar het ontwikkelen van AI-toepassingen, zoals aanleren van computationeel denken en schrijfvaardigheid. De nadruk ligt hier op het ondersteunen en opleiden van leraren in het aanpassen van hun didactisch handelen, niet in het maken van lessen waarin AI verwerkt zit.

Tot slot wordt vanuit de beide sporen een eerste aanzet gedaan om de ethische implicaties van AI in onderwijssystemen in kaart te brengen en worden beide sporen verder naar het onderwijsveld gevalideerd.