Postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg - EduWond

Howest postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg - EduWond

Op 29 januari 2009 werd het startschot gegeven van EduWond, een nieuw postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg. Deze modulaire opleiding is een gezamenlijk initiatief van de hogescholen van de Associatie Universiteit Gent (Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, Howest), de Universiteit Gent en het Universitair Ziekenhuis Gent.

Wondzorg is een belangrijke taak van verpleegkundigen en artsen in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen en in de thuiszorg. Het aantal patiënten dat wondzorg nodig heeft zal in de toekomst vermoedelijk nog stijgen door de veroudering van de bevolking en de toename van het aantal chronische ziekten zoals diabetes en vaatlijden.

Wondzorg is een bij uitstek multidisciplinair gebeuren. Tijdens het laatste decennium zijn enorme evoluties opgetreden binnen dit expertisedomein.

Het doel van EduWond is om klinische expertise en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot wondzorg te bundelen en door middel van educatie breed open te stellen voor verpleegkundigen, vroedvrouwen, artsen en andere professionele gezondheidswerkers.

Meer info over inschrijven en infodagen, vind je hier