Overslaan en naar de inhoud gaan

Het is een uitdaging om kmo’s mee te krijgen in de digitale transitie. Bedrijven hebben vaak te weinig zicht op welke oplossingen voor hen het nuttigst zijn. Bovendien weten zij veelal niet welke oplossingen met de hogeschool al ontwikkeld en/of getest werden.

Om hieraan tegemoet te komen, worden lokale laagdrempelige infopunten op de campussen van Howest in Kortrijk en Brugge opgezet die fungeren als loketten waar kmo’s kunnen langskomen als startpunt van hun innovatiezoektocht.

Bij de Infopunten digitale innovatie zullen kmo’s na dit project onder andere terecht kunnen om:

  • informatie en inspiratie te krijgen over beschikbare en in onderzoeksprojecten ontwikkelde innovatieve digitale technologieën en digitaliseringsprocessen;
  • informatie en inspiratie te krijgen over mogelijke samenwerkingsvormen met Howest op het vlak van digitalisering, inclusief de mogelijke steun die ze hierbij kunnen krijgen (bvb via reguliere instrumenten bij VLAIO);
  • beschikbare infrastructuur en apparatuur met betrekking tot digitalisering te gebruiken.


Dit dossier betreft enkel de infrastructurele realisatie van die infopunten bij Howest, niet de inhoudelijke werking, noch de begeleiding van bedrijven.