Howest Artificial Intelligence

Howest lanceert nieuwe opleidingen rond artificiële intelligentie

Howest lanceert nieuwe opleidingen rond artificiële intelligentie

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, lanceert na de zomer een reeks opleidingen in Artificiële Intelligentie (AI). Met dit initiatief wil Howest haar eigen studenten een opmerkelijke voorsprong geven na het afstuderen. Bovendien worden ook kortdurende trajecten aangeboden voor werknemers uit bedrijven en organisaties die zoekende zijn naar wat AI voor hen kan betekenen. 
De initiatieven moeten uiteindelijk uitmonden in twee nieuwe bacheloropleidingen, enerzijds Artificiële Intelligentie en anderzijds Virtual en Augmented Reality.

De verwachtingen over AI zijn hooggespannen en soms zelfs onrealistisch. Anderzijds onderschatten we de implicaties en soms de gevaren van AI. AI wordt op dit ogenblik voornamelijk ingezet voor het efficiënter laten verlopen van taken en processen; al zijn er heel wat mogelijkheden in de toekomst. Daarom zette Howest eerder sterk in op onderzoek rond innovatieve toepassingen van AI zoals chatbots, smart cybersecurity, smart big data. Dit resulteert nu in een reeks opleidingen waarbij studenten en werknemers ondergedompeld worden in de mogelijkheden van AI en zich kunnen ontwikkelen tot de AI-leiders en innovators van hun generatie. 

Op die manier blijft Howest de meest ondernemende en innovatieve Hogeschool In Vlaanderen. Dat Howest een traditie heeft in het opstarten van unieke opleidingen is alom bekend. Na de opleidingen Industrieel Productontwerpen, Industrieel Ontwerp, Milieukunde, Media- en Informatietechnologie, New Media- en Communicatietechnologie (NMCT), Netwerkeconomie, Bio-informatica, de recent veelbekroonde game-opleiding Digital Arts & Entertainment, Devine, Toegepaste Gezondheidswetenschappen en Sport & Bewegen, plant Howest nu om twee nieuwe unieke en future-proof opleidingen te starten in de domeinen van AI, virtual reality en augmented reality.
 

“The time is now”, stelt Lode De Geyter, algemeen directeur van Howest. “Heel wat bedrijven zijn zoekende naar wat AI voor hen kan betekenen en hoe het hun organisatie zal veranderen. Het ontbreekt hen echter vaak aan een breder kader. Naast de technologieën achter AI zetten we dus ook in op het schetsen van de maatschappelijke impact, de risico’s, het veranderingsproces en willen we tot slot ook sectoren aanspreken die nog niet meteen met AI bezig zijn. Bovendien leggen we ook de link naar onze expertise in virtual en augmented reality en hoe AI ook deze technologieën definitief kan laten doorbreken in bedrijven en organisaties.”

Howest staat al langer bekend voor zijn praktijkgerichtheid. Howest heeft zich immers als doelstelling gesteld een partner te zijn voor haar (toekomstige) studenten, het werkveld en het beleid.

“Hogescholen hebben een sterke band met het werkveld en houden de vinger aan de pols.” stelt De Geyter. Het is dan ook wenselijk dat er samengewerkt kan worden om zo de meest relevante opleidingen aan te bieden voor (toekomstige) studenten, werknemers en leidinggevenden.

Voor de Howest-opleidingen wordt de expertise van docenten en onderzoekers uit meerdere opleidingen samengebracht.

“Niet evident”, stelt De Geyter, “maar willen we een breed opleidingspakket met aandacht voor het multidisciplinaire, dan moeten we alle AI-experten binnen onze hogeschool samenbrengen. Er is immers nood aan profielen die de kennis over en vaardigheden in AI op een betrouwbare, gerichte en efficiënte manier kunnen toepassen om maatschappelijke en economische uitdagingen een antwoord te bieden. Dit houdt des te meer in dat we kritisch durven kijken naar het inzetten van AI en dat er een stem kan gegeven worden aan alle betrokkenen in het debat over de toekomst van AI in Vlaanderen.”

Meer info:

Lode De Geyter, algemeen directeur Howest

Mieke Vandewaetere, research Howest

Tom Delmotte, persverantwoordelijke Howest, 0471/98.30.36

Meer info is te verkrijgen via research@howest.be