Howest anticipeert met nieuw verkort traject op afbouw materniteiten

De toekomst van kleinere materniteiten in Vlaanderen is onzeker. Dat geldt bijgevolg ook voor de vroedkundigen die vandaag op deze kraamafdelingen aan het werk zijn. Daar wil de Hogeschool West-Vlaanderen vanaf september op anticiperen met het nieuwe verkorte traject ‘vroedkunde naar verpleegkunde’.

Van vroedkundige naar breed inzetbare verpleegkundige

Het bachelordiploma in de vroedkunde leidt vandaag in heel veel gevallen naar een loopbaan in een materniteit. Nu de toekomst van niet alle kraamafdelingen in Vlaanderen er even rooskleurig uitziet, beginnen vroedkundigen meer en meer na te denken over welke professionele weg ze ook nog zouden kunnen inslaan. “Een overstap naar een andere afdeling binnen het ziekenhuis of een andere zorginstelling ligt dan voor de hand”, duidt Mieke Demeyere, manager bio- en paramedische opleidingen van Howest. “Om in te spelen op die vraag, en tegelijk ook op het nijpende tekort aan bachelors in de verpleegkunde, richten we in Brugge vanaf september 2022 een nieuw verkort traject in. Dat zal gediplomeerde vroedkundigen in 2 jaar omscholen tot volwaardige verpleegkundigen die breed inzetbaar zullen zijn in alle domeinen van de zorgsector.”

Combinatie van werken en studeren

Het verkorte traject wordt zo ingericht dat het de combinatie van werken en studeren zo haalbaar mogelijk maakt. Zo zal er één vaste lesdag per week zijn op de Howest-campus en in het Howest Hospital in Brugge. De examenperiodes vallen volgens het semestersysteem in januari en juni. “We leggen de planning voor het volledige academiejaar op voorhand vast zodat de werkstudenten perfect weten wanneer ze wat kunnen verwachten. Op die manier kunnen ze hun bijkomende opleiding vlot combineren met hun job”, aldus Mieke Demeyere.

Stage in de eigen werkomgeving

De focus van het verkorte traject komt te liggen op het verdiepen van de verpleegkundige vaardigheden, en dit in de diverse zorgdomeinen. Op die manier worden vroedkundigen omgeschoold tot breed inzetbare verpleegkundigen die aan de slag kunnen in alle domeinen van de zorgsector. Daaronder vallen uiteraard ziekenhuizen, maar ook residentiële zorg, pediatrische zorg of psychiatrische hulpverlening. “Vanaf dag één koppelen we de theorie aan de praktijk. De stage wordt dus een belangrijk onderdeel van het programma. In veel gevallen kunnen de studenten voor hun stage(s) terecht in het eigen ziekenhuis of zorginstelling. Ook dat draagt bij aan de haalbare combinatie met werken.”

Meer informatie