UX/IOT Designer

UX/IOT Designer

UX/IOT Designer

Aanstellingskenmerken

Je wordt voor aangesteld in contractueel dienstverband voor bepaalde duur van 01/02/2021 tot en met 31/01/2022. Verlenging is mogelijk in functie van project.

Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.

Functiebeschrijving

Het Industrial Design Center van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen is op zoek naar een projectmedewerker/gastdocent die het onderzoeks- en onderwijsteam kan versterken. Je werkt in het Industrial Design Center binnen de opleiding Industrieel Productontwerpen te Kortrijk en komt terecht in een multidisciplinair team:

Als projectmedewerker werk je aan projecten rond Internet of Things en de bijhorende gebruikerservaring van Iot-gerelateerde producten.

Je hebt programmerskills om open-hardware aan te sturen via verschillende protocollen (python, esp32…).

Je bent een programmeur, die notie heeft van het productontwikkelingsproces rond ‘smart products’ en affiniteit heeft met industrieel ontwerpen. 

Je staat in voor het iteratief bouwen, evalueren en bijsturen van enkele hybride prototypes. Je kunt technische keuzes maken; software- en hardware-architectuur bepalen; technologieën, hardware, software, configuraties, ... selecteren.

Je maakt verbinding met niet-ontwerpers, komende uit andere disciplines, en helpt hen te participeren binnen Iot co-creatieprocessen.

Je assisteert in het opstellen en afnemen van ‘user tests’ en het meetbaar maken van eisen en wensen.

Je krijgt verantwoordelijkheid over het UX-lab/smart products lab: je werkt mee aan de verdere uitbouw van het onderzoek en de dienstverlening. Je krijgt ownership over de invulling van deze ruimte en de uitstraling van het lab naar de industrie. 

Naargelang je interesse organiseer je workshops of hackatons met bedrijven en andere kennisinstellingen.

Als gastdocent sta je ook dicht bij de studenten en andere docenten van de opleiding. Je krijgt de kans om je te verdiepen in onderwerpen en technologieën zoals VR/AR of IoT. Samen met studenten werk je concrete proof-of-concepts met deze technologieën uit.

Algemene kennis van 3D modelleren is een meerwaarde.

Aanvullend begeleid je enkele studenten bij het uitwerken van hun projecten, stage en bachelorproef.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

Master met een affiniteit voor informatica, Productontwikkeling en Communicatietechnologie.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

  • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
  • Je bent openminded.
  • Je bent een teamplayer.
  • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
  • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
  • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
  • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
  • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

  • Je bent een probleemoplosser en hebt een ‘maker’ spirit.
  • Je bent hands-on en kan ideeën materialiseren in tastbare prototypes   
Ervaring

Geen specifieke ervaring vereist.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Lieven De Couvreur – onderzoekscoördinator van de opleiding Industrieel Productontwerpen
Becky Verthé  – opleidingscoördinator van de opleiding Industrieel Productontwerpen

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR 

 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 24/01/2021 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op 27/1/2021, om 16u op volgende locatie: Industrial Design Center, Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk.

Info howest