Buddy & Mind

Buddy & Mind

Buddy & Mind

"Heb je nood aan een luisterend oor? Ben je bezorgd om een medestudent? Ga praten met een buddy. Er staat iemand voor je klaar! Of misschien wil je zelf wel een buddy worden?"

Howest zet in op een maximaal mentaal welbevinden van studenten en is ervan overtuigd dat zij hier zelf een belangrijke rol in kunnen spelen.

Buddy & Mind is een project waarbij studenten een korte training krijgen om sterk in hun schoenen te staan en elkaar te ondersteunen. Buddy’s leren signalen opvangen wanneer medestudenten niet goed in hun vel zitten. Ze krijgen ook handvaten aangereikt om medestudenten te ondersteunen of door te verwijzen wanneer het nodig is.

Buddy’s worden ingezet om meer verbondenheid te creëren en verhogen zo het welbevinden van studenten aan Howest.

Getuigenissen

Laura: “De drempel om met een andere student te babbelen, is kleiner dan naar STUVO stappen. Daarvoor zijn de buddies er.”

Emiel: “Tijdens de training leerde ik dat het eigenlijk echt niet zo moeilijk is om nieuwe mensen te leren kennen.”

Melanie: “Je kan ervoor zorgen dat iemand zich beter voelt, gewoon door er eens een babbeltje mee te slaan.”

Praktisch

Nood aan een luisterend oor?

Zit je niet goed in je vel? Heb je nood aan een babbel? Wij zijn er voor jou.

Bezorgd om een medestudent?

Maak je je zorgen om een medestudent? Wil je hierover eens babbelen?

Buddy worden?

Help je graag anderen? Wil je handvaten krijgen om medestudenten te ondersteunen?

Buddy worden?

Met de steun van Impulsfonds West-Vlaanderen

Het Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen Welzijn werd op 23 mei 2013 door de Provincieraad goedgekeurd. Met dit reglement wil de provincie West-Vlaanderen inzetten op vernieuwing en investeren in kwaliteitsvolle initiatieven van het werkveld. Het reglement richt zich tot 7 beleidsdoelstellingen: insluiting of inclusie, vergrijzing, wegwijzer, betaalbaar en levenslang wonen, gezondheid en preventie, armoede en ook weerbaarheid of taboedoorbreking. De Provincie wil middelen vrijmaken voor kwaliteitsvolle en gedragen initiatieven in en samen met het werkveld die een bijdrage leveren aan het welzijn van de West-Vlaamse burger. Het project Buddy & mind sluit perfect op deze verwachtingen aan: er is een aangetoonde noodzaak/behoefte, maatschappelijke indicatoren (wat wil men bereiken, welke doel streeft men na), gemeenschappelijke werkzaamheid/betrekken van actoren, vernieuwend, degelijke projectopbouw en duurzame fundering.