Overslaan en naar de inhoud gaan

Maatschappelijke en medische vooruitgang liedt tot een verhoogde levensverwachting en gepaste zorg in de laatste levensfase. Een antwoord hierop is palliatieve zorg. Dit project staat voor 'upskilling' sociaal werken voor palliatieve zorg.

Via kwalitatief onderzoek worden de sterktes en uitdagingen van sociaal werkers in de palliatieve zorg in kaart gebracht en worden de basiscompetenties palliatieve zorg bepaald.

Om de toegang tot palliatieve zorg te waarborgen, gaat steeds meer aandacht naar vermaatschappelijking van de zorg. Sociaal werkers spelen hierin een cruciale rol, maar hun potentieel blijft onderbenut mede door een gebrek aan palliatieve zorgopleidingen op hun maat. De opleidingen Verpleegkunde en Sociaal Werk bundelen in dit project hun krachten. Enerzijds zetten we in op sensibilisering en basisopleiding van (toekomstige) sociaal werkers zodat ze zich bewust worden van hun potentieel en hun rol in palliatieve zorg. Anderzijds werken we een levenslang leren traject uit. Via kwalitatief onderzoek worden de sterktes en uitdagingen van sociaal werkers in de palliatieve zorg in kaart gebracht en worden basiscompetenties palliatieve zorg bepaald.