Skip to main content

Heb je al een graduaatsdiploma op zak en wil je nog een extra diploma Toegepaste psychologie behalen?

We bieden heel wat interessante verkorte trajecten aan voor verschillende studierichtingen.

Studenten TP met lector werken met gevoelenskaart

Jouw lesrooster

Elke week heb je rond de 20u les. Hieronder kan je een voorbeeldlesrooster consulteren. Zoals je kunt zien, trachten we de lesuren zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Theorievakken heb je in de voltallige groep, praktijkvakken in kleinere klasgroepen. Als er online lessen zijn, dan worden die gebundeld per dag. Het lessenrooster kan er week per week wel wat anders uit zien en kan ook per academiejaar afwijken. Het definitief lesrooster voor het eerste semester wordt in september gecommuniceerd, voor het tweede semester in januari.

Studenten Toegepaste Psychologie in een kringgesprek
Studente Toegepaste Psychologie

Ilona Ladygina

Door de opgedane kennis en de vele oefenkansen tijdens de opleiding kon ik op mijn stageplaats direct zelfstandig aan de slag. Ik vond mijn droomplekje binnen een klinische context waarbij mijn professionele houding, theoretische achtergrond en praktijkgerichtheid, opgebouwd tijdens de opleiding, enorm gewaardeerd werd.

Het contact met de docenten ervaar ik als verbindend en ik voel ondersteuning bij vragen en moeilijkheden. De docenten zijn zeer inspirerend, toegankelijk en behulpzaam naar de studenten toe. Vanuit mijn ervaring kan ik zeggen dat studenten die deze richting kiezen, vriendelijk en respectvol zijn. Zo kom je als student in een leerrijke en veilige omgeving terecht.

Kostenraming

We geven je een raming van de studiekost van de opleiding Toegepaste Psychologie na graduaat aan Howest. We maken daarbij een onderscheid tussen de algemene studiekost en de opleidingsgebonden studiekosten.

Lees meer

Study financing

Together with a social service staff member, you can check your eligibility for study financing.

Read more

Inschrijven

You can already register online for 2023-24. After completing registration, you will receive an email with all the info needed to complete your enrolment. Book your place at Howest now!

Read more

Info day
Saturday 31 August
FROM 10h TILL 16h
Read more

Come and visit us

These are the next info days in Bruges:

All info days

Meer info?

Ontvang de brochure per post
Schrijf je in op de nieuwsbrief van deze opleiding.

Student met brochure van Howest

Troeven van de opleiding

Brede inzetbaarheid met mogelijkheid tot specialisatie

De opleiding profileert zich als een inhoudelijk brede opleiding: een keuze maken voor één afstudeerrichting is niet nodig. Bij ons doorloop je gewoonweg álle trajecten, waarbinnen je eigen accenten kan leggen. Vermits je opgeleid wordt voor alle doelgroepen, worden je kansen op de arbeidsmarkt opmerkelijk groter.

Toch kan je je eigen accenten leggen: je twee stageperiodes en je bachelorproef kies je zelf en kun je in totaal verschillende werkvelden voltooien. Wie zich toch enigszins wil specialiseren, kan zich bij deze keuzes toespitsen op één doelgroep. Ook de keuzeopties in het 3de jaar bieden deze mogelijkheid.

Afstemming theorie-praktijk

We zijn een praktijkgerichte opleiding en dit vertaalt zich in een sterke afstemming tussen de theorie en praktijk. Waar mogelijk zijn de lesweken zo ingericht dat theorie en praktijk elkaar mooi afwisselen. De stages krijgen een belangrijke plaats in onze opleiding: je gaat al snel aan de slag in het werkveld. Verder krijg je ook een doorgedreven training in psychologische gespreksvoering, oplossingsgericht werken, psychodiagnostiek, ….

Haalbare kaart

Om de studeerbaarheid te verhogen werken we met 4 periodes van 8 weken. In elke periode behandelen we 4 à 5 vakken. Dit verhoogt je focus aanzienlijk. Elke periode wordt afgesloten met evaluaties, gevolgd door feedback. Snel bijsturen is hierdoor mogelijk.

Positieve psychologie en oplossingsgericht werken

We zetten sterk in op positieve psychologie en oplossingsgericht werken. Veeleer dan blind te staren op wat niet kan, leer je aandacht te hebben voor wat wél kan. Wat zijn talenten en mogelijkheden? Wat werkt wel? Op welke manier is verandering mogelijk? Je leert niet enkel de andere zo te benaderen, je past dit ook succesvol toe op je eigen functioneren.

Internationale mobiliteit

Er zijn heel wat mogelijkheden voor internationale studie: USA, Zweden, Denemarken, Frankrijk, Litouwen, Nederland, Ierland,... Ook voor internationale stages kan je in verschillende landen terecht: Malta, Finland, Zweden, Nederland, India, Uganda, Zuid Afrika,...

Doorheen de opleidingen zijn ook heel wat internationale projecten ingebouwd, zowel fysieke uitwisseling als online samenwerking. Daarnaast zijn er nog verschillende inleefreizen: China from within, India from within, Uganda from within.

Samenwerken

Howest heeft een breed aanbod van samenwerkingsmogelijkheden met studenten. Samen met onze studenten zoeken we naar oplossingen voor reële cases aangebracht door onze partners. Tijdens die samenwerking zie je de studenten aan het werk, beoordeel je mee hun werk en indien het klikt, kan je hen aanwerven na afstuderen. 

Howest anticipeert via onderzoek ook op de behoeften van de maatschappij in het algemeen en het brede socio-economische werkveld in het bijzonder. De hogeschool kiest bewust voor nieuwe profielen en innovatieve niches. Op die manier werkt de onderwijsorganisatie mee aan het ombuigen van de fameuze West-Vlaamse braindrain in een braingain.

Bekijk onze onderzoeksprojecten

Een bachelorproef, een brainstorm, een projectweek of een semester lang samenwerken met een groep studenten? Contacteer onze opleidingen voor een samenwerking op maat. ​ ​

Wil je een stageproject indienen en zo in contact komen met vers Howest talent? Gebruik hiervoor het Howest stageplatform.

Kruisbestuiving is belangrijk voor nieuwe ideeën! Daar zijn we ons volledig van bewust. Daarom investeert Howest in incubatoren op de verschillende campussen. Studenten, onderzoekers, maar ook externe starters werken er onder één dak aan de uitbouw van hun eigen project.

Bovendien organiseren we onze incubatoren thematisch. Dat zorgt voor zeer veel specialistische kennis op één centrale plaats. Combineer dit met de nabijheid van andere starters en er ontstaat een frisse dynamiek, een open vizier en kruisbestuiving. Studenten aan Howest die werken aan hun eigen bedrijf kunnen een gratis werkplek krijgen in één van de incubatoren.

Laptops
The Level

Hét grote pluspunt bij Howest is de persoonlijke aanpak. De lectoren kennen elke student en volgen je nauw op. De gebouwen van Howest hebben bovendien een ziel. Op de bruisende campussen heerst een gemoedelijke sfeer onder studenten en lectoren. Ook bij het administratief personeel en Stuvo staat de deur altijd open.

Aan deze hogeschool leer je niet enkel in boeken, je stapt ook de wereld in en oefent in de praktijk. De uitgebreide stages bereiden je voor op de arbeidsmarkt. Na de opleiding ben je klaar voor het echte werk of kan je verder studeren als je dat wil.

Evy Schacht
Howest Alumna 2021

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

In the case you buy a laptop through Howest, you can look here which laptop is recommended by your course. In the case you already own a laptop or wish to buy a new one yourself, it needs to qualify to the same specifications.

Would you like to study abroad for a semester? Or are you interested in an international internship? You can! You will discover all the opportunities to go abroad within Howest on this page. During your studies, we will work together to make your international adventure a reality!

Het verschil zit vooral in de hoeveelheid theorie en de complexiteit daarvan. Een master is een academische opleiding die focust op fundamentele en theoretische kennis. Een bacheloropleiding daarentegen is een toegepaste opleiding die focust op het opleiden tot een direct inzetbare professional. Een concrete illustratie daarvan is dat wij de keuze maken om je één relevant model aan te leren dat het vaakst gehanteerd wordt in de praktijk, in tegenstelling tot een overzicht van vijf modellen.

Vanuit het werkveld krijgen we vaak te horen dat bachelorstudenten tijdens hun stage en wanneer ze pas afgestudeerd zijn sneller en breder inzetbaar zijn dan masters, maar wanneer ze zich willen specialiseren (in klinische psychologie of bedrijfspsychologie bijvoorbeeld en/of wanneer ze in complexere contexten willen gaan werken (in een gesloten psychiatrische instelling met doorgedreven diagnostiek of wanneer ze psychotherapeut willen worden), dan is een master meer aangewezen.

De opleiding Toegepaste Psychologie leidt je op tot psychologisch consulent. Psychologisch consulenten zijn actief in tal van sectoren en diensten: Centra Geestelijke Gezondheidszorg, CLB's, interimkantoren, HRM-afdelingen van bedrijven, de politie, (psychiatrische) ziekenhuizen, woonzorgcentra, scholen, CAW's, … en niet onbelangrijk: ook in de onlinehulpverlening.

Beide opleidingen zijn geïnteresseerd in mensen, veelal met een bepaalde moeilijkheid. Sociaal Werk benadert deze mensen eerder vanuit een breder perspectief (huisvesting, tewerkstelling, financieel en juridisch kader, …), terwijl het perspectief in Toegepaste Psychologie smaller maar diepgaander is (menselijk gedrag 'in de diepte': wat voelen/denken/kunnen/doen mensen en hun meest nabije sociale context (partner, gezin, context waarin ze werken, ...).   Onze opleiding besteedt daarom ook ruim aandacht aan diagnostische competenties met betrekking tot het menselijk functioneren. In Sociaal Werk komt diagnostiek veel minder aan bod.

Zeker! De belangrijkste voorwaarde is dat je geïnteresseerd bent in mensen. Als mensen jou vaak weten te vinden als ze nood hebben aan een luisterend oor en een goede babbel, als je goed kan luisteren, veel geduld hebt en je goed kan inleven in andermans situatie, dan kan deze richting zeker iets voor jou zijn! Daarnaast is een stevige portie 'goesting', passie en gedrevenheid een troef.

Er is geen specifieke voorkennis vereist. De basiskennis wiskunde uit het middelbaar is voldoende. Als je twijfelt aan je basisvaardigheden wiskunde, dan kan je in september een vrijblijvende instapcursus wiskunde volgen (1 dag , van 10u tot 15u, 10 euro).