Skip to main content

Van vroedkundige naar verpleegkundige

Als bachelor vroedkunde beschik je al over algemene competenties eigen aan een bachelor. Je kan zorg organiseren en coördineren, wetenschappelijke inzichten implementeren, gezondheid stimuleren… In dit verkorte traject focussen we dan ook specifiek op het verdiepen van je verpleegkundige vaardigheden (rol van klinisch zorgexpert en nurse@work), en dit in de diverse zorgdomeinen. Het doel? Jou voorbereiden om als breed inzetbare verpleegkundige aan de slag te gaan in alle domeinen van de zorgsector.

Combineer werken met studeren

Je volgt een traject op maat, waarbij je 1 dag per week les hebt op de campus. Op die manier kan je blijven werken terwijl je je omschoolt. In het eerste jaar gaan de lessen door op dinsdag, in het tweede jaar op donderdag (telkens van 8u15 tot 17u45). De contactmomenten vullen we aan met (begeleide) zelfstudiepakketten en opdrachten in het kader van je stage. Die stage kan je mogelijk zelfs afleggen in je eigen ziekenhuis of zorginstelling. Door de vaste lesdag en de examenperiodes in januari en in juni weet je op voorhand exact wanneer je wat kan verwachten.

Voor wie?

Dit verkorte traject richt zich tot iedereen met een bachelordiploma Vroedkunde, ongeacht of je ook daadwerkelijk als vroedkundige aan de slag bent. Op basis van je bestaande diploma kan je in 120 studiepunten, verdeeld over twee academiejaren, ook het bachelordiploma Verpleegkunde halen (in plaats van 240 studiepunten verdeeld over vier jaar). Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof. Instappen kan wel enkel in september.

Verzorging patiënt

Jouw lesrooster

Je volgt een traject op maat, waarbij je 1 dag per week les hebt op de campus. Op die manier kan je blijven werken terwijl je je omschoolt. In het eerste jaar gaan de lessen door op dinsdag, in het tweede jaar op donderdag (telkens van 8u15 tot 17u45). De contactmomenten vullen we aan met (begeleide) zelfstudiepakketten en opdrachten in het kader van je stage.

Door de vaste lesdag en de examenperiodes in januari en in juni weet je op voorhand exact wanneer je wat kan verwachten.

Studenten in les

Rol 1: klinisch zorgexpert

De rol van klinisch zorgexpert is dé kern van het beroep van verpleegkundige. Verzorgen, zorgen voor, zorgen wegnemen, …

Kortom: de zorg staat centraal. Je leert alles over de bouw en de werking van het gezonde (Biomedische wetenschappen 1 & 2) , maar ook van het zieke lichaam (Pathologie 1, 2 & 3) . Eerst maak je algemeen kennis met de verschillende domeinen binnen de verpleegkunde (psychiatrie, geriatrie, pediatrie, medische, heelkunde, moeder en kind, thuiszorg). Elk domein diepen we daarna verder uit (Zorgdomeinen) . Daarnaast zetten we in op verpleegkundig klinisch redeneren. Dat helpt je om in te schatten welke zorgen je patiënt nodig heeft. Je kennis over het lichaam, aandoeningen, medicatie en behandeling zijn daarbij essentieel. De verschillende opleidingsonderdelen Proactief Verplegen begeleiden je in het opbouwen van een sterke klinische blik.

Rol 2: patient advocate

Hoe verwoord je iets het best, hoe werk je efficiënt samen en hoe zet je mensen aan tot gezond leven? Wij scherpen je communicatieve vaardigheden aan. Je leert gemakkelijke én moeilijke gesprekken voeren met patiënten en familie en we reiken je hulpmiddelen aan om patiënten op weg te zetten naar een gezonde levensstijl en therapietrouw (preventie). Daarnaast zetten we in op het leren samenwerken in een team van professionals.

Rol 3: professionele ontwikkelaar

In deze rol combineren we persoonlijke ontwikkeling met professionele groei. Werkcolleges, supervisies, getuigenissen van patiënten en mantelzorgers geven je een breed beeld van de zorg en hoe deze ervaren wordt door de verschillende doelgroepen. Je leert je zorg afstemmen op elke nieuwe patiënt en elke nieuwe situatie. Stap voor stap word je daardoor een echte verpleegkundige, die er staat voor de patiënt en zijn familie, maar ook voor het team en de organisatie.

Daarnaast leer je hoe je je kennis up to date houdt en hoe je mee blijft met de ontwikkelingen in de zorg. Je toekomstige beroepsdiscipline evolueert immers continu: nieuwe technologieën, nieuwe producten, nieuwe voorlichtingsmaterialen, nieuwe communicatietools… Ze op de juiste manier inzetten, helpt je om de beste zorg te verlenen.

Rol 4: kwaliteitspromotor

Verplegen doe je niet vanuit de buik. Wetenschappelijke literatuur interpreteren en toepassen zetten je op weg naar evidence-based nursing.

Rol 5: nurse@work

Alle voorgaande rollen integreer je in je professioneel, verpleegkundig handelen en dit in complexe en gespecialiseerde situaties. Je kan hiertoe kennis en inzichten uit een specifiek domein kritisch evalueren en combineren, en complexe gespecialiseerde vaardigheden toepassen, gelieerd aan onderzoeksuitkomsten. Bovendien functioneer je met volledige autonomie en een ruime mate van initiatief en neem je medeverantwoordelijkheid op voor het bepalen van collectieve resultaten. Klinisch redeneren, autonomie, creativiteit, evidence-based werken, ondernemerschap, professionele assertiviteit en transfervaardigheid staan centraal.

Course unit descriptions for this study programme
Verpleegkundige verzorgt bejaarde

Ruime jobkansen

De bacheloropleiding Verpleegkunde van Howest is breed en generalistisch. Daardoor kan je als afgestudeerde verpleegkundige meteen terecht in heel wat sectoren en instellingen:

  • het ziekenhuis/de verpleging (de acute verzorgingssector). Dit ligt voor de hand. Wel goed om weten: met een bachelor Verpleegkunde kan je aan de slag op alle diensten binnen een ziekenhuis (spoed, pediatrie, geriatrie, heelkunde…)
  • geestelijke gezondheidszorg
  • eerstelijnsgezondheidszorg, zoals thuiszorg
  • ouderenzorg: woonzorgcentra, geriatrische afdeling in ziekenhuis
  • zorg voor personen met een beperking
  • preventieve zorg: Kind & Gezin, het CLB, arbeidsgeneeskundige diensten
  • ...

Werkzekerheid

Vast staat dat dit knelpuntberoep je 100% werkzekerheid biedt. Je diploma verpleegkunde voldoet aan alle vereisten om je op de Europese arbeidsmarkt te profileren als een kwaliteitsvolle, polyvalent inzetbare verpleegkundige.

Dagonderwijs

We leveren aan Howest heel wat inspanningen om je tijdens je studies te ondersteunen en je op een optimale manier je studietraject te laten doorlopen. Voor ons sta je als student centraal. Daarom plaatsen we bij Howest persoonlijk contact met de docenten voorop.

Wil je graag een enigszins ander traject volgen? Dan kan je bij de trajectbegeleider terecht. Je kan om diverse redenen voor zo’n individueel traject kiezen. De trajectbegeleider zal je in al deze omstandigheden helpen om mee de optimale weg voor jou uit te stippelen!

Kostenraming

We geven je een raming van de studiekost van de opleiding Verkort traject Verpleegkunde na Vroedkunde aan Howest. We maken daarbij een onderscheid tussen de algemene studiekost en de opleidingsgebonden studiekosten.

Lees meer

Study financing

Together with a social service staff member, you can check your eligibility for study financing.

Read more

Inschrijven

You can already register online for 2023-24. After completing registration, you will receive an email with all the info needed to complete your enrolment. Book your place at Howest now!

Read more

Info day
Saturday 29 June
FROM 10h TILL 16h
Read more

Come and visit us

These are the next info days in Bruges:

All info days

Meer info?

Ontvang de brochure per post
Schrijf je in op de nieuwsbrief van deze opleiding.

Student met brochure van Howest

Troeven van de opleiding

Klinisch redeneren en simulatie

Binnen de bachelor Verpleegkunde aan Howest zetten we sterk in op het klinisch redeneren en kritisch reflecteren. De snelle evoluties in de zorg maken het immers noodzakelijk om professionals op te leiden die zich snel kunnen inwerken, kritisch stilstaan bij nieuwe evoluties en kunnen redeneren over de best mogelijke zorg in een bepaalde situatie.

De klinische blik ontwikkelen we met behulp van cases. Daarbij worden observaties, parameters, ziektebeeld, medicatie en verpleegkundige interventies met elkaar verbonden. De modules proactief verplegen zorgen voor een geleidelijke opbouw in het redeneren, van eenvoudige naar complexe situaties. Daarnaast komen alle zorgdomeinen aan bod, om het brede karakter van de opleiding ook op dit vlak te waarborgen. Verpleegkundigen moeten immers in alle settings klinisch kunnen redeneren.

In de praktijklokalen van Howest Hospital gebruiken we simulaties om dit proces nog verder te verstevigen. We laten je er actief reflecteren en redeneren over praktijksituaties, als voorbereiding op situaties die je mogelijk op stage zal tegenkomen.

Praktijk centraal

In de opleiding Verpleegkunde aan Howest in Brugge staat de praktijk steeds centraal. Want theorie mag dan wel een noodzaak zijn, ze is tegelijk slechts een begin. Daarom vormen gastcolleges door ervaringsdeskundigen, inleefsessies of sociale vaardigheidstraining je verder als verpleegkundige. Daarnaast nemen we in diverse lessen en werkcolleges praktijksituaties onder de loep.

Persoonlijke begeleiding

Howest is een hogeschool die je echt op sleeptouw neemt. We streven daarbij zoveel mogelijk naar een persoonlijke benadering van onze studenten. Zo word je allerminst aan je lot overgelaten.

We ondersteunen je maximaal om je eigen leerproces in handen te nemen. Je blijft als student eigenaar van je leerproces waarin wij je als opleiding maximaal ondersteunen en kansen en uitdagingen aanbieden.

Wij moedigen onze studenten ook aan om vragen te stellen, zowel tijdens de lessen als erbuiten, online of offline. Volledig in lijn met onze waarden ‘serve, empower en care’.

Skills lab en stage

Als vroedkundige ken je al heel wat verpleegtechnische vaardigheden, maar wij breiden deze vaardigheden verder uit. Tijdens de Skills labs in het moderne Howest Hospital in Brugge, worden in een kleine groep specifieke verpleegtechnische handelingen aangeleerd en ingeoefend.

Daarnaast loop je ook een stage binnen de verschillende zorgdomeinen.

Internationale mogelijkheden

Binnen de bacheloropleiding Verpleegkunde verruimen we je blik op de wereld en de maatschappij waarin we leven. Wil je graag via Erasmus een deel van je opleiding in het buitenland afwerken? Dat kan perfect binnen Verpleegkunde aan Howest. Verplicht is een buitenlands avontuur echter zeker niet. Er bestaan trouwens ook interessante alternatieven, zoals een internationale week in je studiestad, inleefreizen of een internationaal project.

Het buitenland

Als student verpleegkunde kan je kiezen om een deel van je studie of stage in het buitenland te doen. In Europa, maar ook in Afrika. De internationale stage is een verrijkende ervaring en een absolute troef van de opleiding. Ben je liever niet zo lang van huis? Dan kan je ook kennismaken met innovatieve praktijken in het buitenland tijdens een studiereis of projectweek.

Samenwerken

Howest heeft een breed aanbod van samenwerkingsmogelijkheden met studenten. Samen met onze studenten zoeken we naar oplossingen voor reële cases aangebracht door onze partners. Tijdens die samenwerking zie je de studenten aan het werk, beoordeel je mee hun werk en indien het klikt, kan je hen aanwerven na afstuderen. 

Howest anticipeert via onderzoek ook op de behoeften van de maatschappij in het algemeen en het brede socio-economische werkveld in het bijzonder. De hogeschool kiest bewust voor nieuwe profielen en innovatieve niches. Op die manier werkt de onderwijsorganisatie mee aan het ombuigen van de fameuze West-Vlaamse braindrain in een braingain.

Bekijk onze onderzoeksprojecten

Een bachelorproef, een brainstorm, een projectweek of een semester lang samenwerken met een groep studenten? Contacteer onze opleidingen voor een samenwerking op maat. ​ ​

Wil je een stageproject indienen en zo in contact komen met vers Howest talent? Gebruik hiervoor het Howest stageplatform.

Kruisbestuiving is belangrijk voor nieuwe ideeën! Daar zijn we ons volledig van bewust. Daarom investeert Howest in incubatoren op de verschillende campussen. Studenten, onderzoekers, maar ook externe starters werken er onder één dak aan de uitbouw van hun eigen project.

Bovendien organiseren we onze incubatoren thematisch. Dat zorgt voor zeer veel specialistische kennis op één centrale plaats. Combineer dit met de nabijheid van andere starters en er ontstaat een frisse dynamiek, een open vizier en kruisbestuiving. Studenten aan Howest die werken aan hun eigen bedrijf kunnen een gratis werkplek krijgen in één van de incubatoren.

Laptops
The Level

Hét grote pluspunt bij Howest is de persoonlijke aanpak. De lectoren kennen elke student en volgen je nauw op. De gebouwen van Howest hebben bovendien een ziel. Op de bruisende campussen heerst een gemoedelijke sfeer onder studenten en lectoren. Ook bij het administratief personeel en Stuvo staat de deur altijd open.

Aan deze hogeschool leer je niet enkel in boeken, je stapt ook de wereld in en oefent in de praktijk. De uitgebreide stages bereiden je voor op de arbeidsmarkt. Na de opleiding ben je klaar voor het echte werk of kan je verder studeren als je dat wil.

Evy Schacht
Howest Alumna 2021

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Kaat Cornelis

Kaat Cornelis

Coördinator verkorte opleiding

In the case you buy a laptop through Howest, you can look here which laptop is recommended by your course. In the case you already own a laptop or wish to buy a new one yourself, it needs to qualify to the same specifications.

Would you like to study abroad for a semester? Or are you interested in an international internship? You can! You will discover all the opportunities to go abroad within Howest on this page. During your studies, we will work together to make your international adventure a reality!