Onze troeven

Kleinschaligheid

DSC08330.JPG

Ondanks een groot aantal studenten, werk je dikwijls in kleinere groepen. Practica, werkcolleges, intervisiemomenten, … zijn hier enkele voorbeelden van. Je hebt nauw contact met je medestudenten en het lectorenteam is heel bereikbaar. Coaching en begeleiding gebeuren op maat. Je bent bij ons geen nummer!

Positieve psychologie en oplossingsgericht werken

Toegepaste Psychologie: Positieve psychologie en oplossingsgericht werken

We zetten sterk in op positieve psychologie en oplossingsgericht werken. Veeleer dan blind te staren op wat niet kan, leer je aandacht te hebben voor wat wel kan. Wat zijn talenten en mogelijkheden? Wat werkt wel? Op welke manier is verandering mogelijk? Je leert niet enkel de andere zo te benaderen, je past dit ook succesvol toe op je eigen functioneren. 

Mentor en buddy's

DSC07205.JPG

Soms loopt het niet zo vlot op studie- of op persoonlijk vlak en kan je best wat extra ondersteuning gebruiken. Als opleiding Toegepaste psychologie hechten we veel belang aan onze voorbeeldfunctie. Niet alleen onze mentoren staan klaar voor je indien je daar nood aan hebt, we hebben ook een goed uitgebouwd buddy-netwerk waarin studenten voor elkaar zorgen. 

Internationale mobiliteit

16712033_369175286787544_7510758937391726843_n.jpg

Je krijgt heel wat mogelijkheden om een internationale ervaring op te doen. Bovenop de internationale evenementen die voorzien zijn in het programma kan je ook nog deelnemen aan een inleefreis naar China of India, kan je participeren aan een congres in het buitenland of kan je een semester in het buitenland studeren of stagelopen.

Inspraak

Screen Shot 2017-11-29 at 12.13.19.png

Je hebt als student heel wat mogelijkheden tot inspraak in de opleiding. Je kan je kandidaat stellen als studentenvertegenwoordiger en zetelen in de studentenparticipatiecommissie. Dit overlegorgaan komt enkele keren per jaar samen en bespreekt wat leeft bij de studenten, en doet voorstellen tot verbeteractie. Via tevredenheidsenquêtes bevragen we alle zaken die voor onze studenten belangrijk zijn.