Skip to main content

Waarover?

Vanaf oktober 2024 organiseren vzw OU-KI en de opleiding Toegepaste Psychologie van Howest opnieuw de éénjarige opleiding in het werken met kinderen en ouders volgens de principes van Francoise Dolto en andere auteurs. Françoise Dolto (1908-1988) was een Franse kinderarts en analytica. Haar werk stond volledig in het teken van het kind - van baby tot adolescent - en zijn of haar ouders.

Deze vorming is geen therapie-opleiding, maar wel een oefening in het verwerven van een unieke kijk op de band tussen ouders en kinderen die makkelijk vertaald wordt naar de dagelijkse praktijk van zowel therapeuten als iedereen die met ouders en kinderen werkt.

Voor wie?

Het doelpubliek van deze negendaagse vorming zijn professionelen die werken met ouders en kinderen.

16/10/2024

F. Dolto: Alles is taal. Een kwestie van hechten en loslaten

Wat is taal? Wat is ‘waarachtig’ spreken? Hoe kunnen we daar mee omgaan in ons werkveld? F. Dolto wijst ons op het gebrek aan communicatie met baby’s, met ouders en kinderen. Hoe luisteren we naar kinderen, hoe spreken we met kinderen in de verschillende levensfasen, in de verschillende processen van hechten en weer loslaten? Hoe betrekken we de ouders hierin? Wat is de meerwaarde hiervan? We zien verschillende voorbeelden.
Deze les wordt gegeven door Trees Traversier.

19/11/2024

Het onbewust lichaamsbeeld: theorie & praktijk

Ons lichaam groeit. Onze psyche ontwikkelt. Het al dan niet parallel verlopen van deze processen biedt ons een waaier van informatie. Wat wil een kind zeggen met zijn gedrag, met zijn lichaam? Het gedrag is niet de maatstaf voor de communicatie, wel de onderliggende betekenis. Welke rol speelt een ouder daarin? En een professioneel? Voorbeelden uit de praktijk illustreren de theorie. Deze les wordt gegeven door Trees Traversier.

17/12/2024

Separatie voor de spiegel (voormiddag)

Ouders en kinderen zijn elkaars reflectie, geen letterlijke spiegeling, maar wel een voortdurende echo. Deze voortdurende verbale en non-verbale communicatie is onmisbaar voor elke vorm van separatie. Dit proces herhaalt zich ook voortdurend in elke therapeutische context. We onderzoeken op basis van casussen van kinderen met gedragsproblemen en/of ASS die school lopen in De Sassenpoort/Spoor 9 hoe we hiermee rekening houden in ons werk. Deze les wordt gegeven door Jeroen Donckers.

Baby’s: ontwikkeling en observatie (namiddag)

We toetsen de psychodynamische kijk op de ontwikkeling van de baby aan de observaties volgens de methode van Esther Bick. Deze les wordt gegeven door Claudine Crommar.

21/01/2025

Een Doltoiaanse kijk op de adolescent: het jaar van de Kreeft (voormiddag)

In het Westen krijgt de adolescentie een apart statuut. Dolto hanteert de beeldspraak van een kreeft die van schild verandert om het unieke aan deze periode in een mensenleven te schetsen. In haar boek Paroles pour adolescents richt ze zich rechtstreeks tot pubers. Een lezing ervan onthult Dolto’s verrassende kijk op de adolescent en biedt mogelijkheden voor het (samen)werken met jonge mensen aan de vooravond van de volwassenheid.

Vechtscheiden, echtscheiden of echt scheiden? (namiddag)

In het boek Quand les parents se séparent analyseert Dolto wat de effecten van een echtscheiding kunnen zijn op de psychische ontwikkeling van het kind (van baby tot adolescent). Soms provocerend, soms erg mild verschaft ze inzichten die ook vandaag nog – misschien meer dan ooit? – van belang zijn in het werken met en begeleiden van kinderen die met een echtscheiding te maken krijgen. Deze les wordt gegeven door Tom Verhaeghe.

18/02/25

Het jaloers genot (voormiddag)

Waarom komt jaloezie zo dikwijls voor in onze kindersprookjes? Wellicht is dit zo omdat ze ons allen aanbelangt, omdat de jaloezie naar een eerste tijd in de installatie van de speculaire relatie met de ander verwijst, een tijd waarin het object nog niet geconstitueerd is als afgescheiden van het subject. We staan stil bij het ontstaan van jaloezie, bij de impact ervan op de ontwikkeling van kinderen en bij enkele implicaties voor het werken met kinderen en hun ouders. Deze les wordt gegeven door Anne Joos.

Nieuwe gezinsconstellaties in tijden van technologische vooruitgang (namiddag)

‘Een kindje kopen’? De technowetenschap, gecombineerd met de grote neoliberale markt, maakt het nu voor elke wensouder mogelijk om zijn kinderwens te vervullen, ongeacht of hij of zij in koppel leeft, ongeacht of het een binaire of non-binaire wensouder is. Het ideaal van egalitair co-ouderschap is de rode draad in de hedendaagse gezinnen. Maar hoe zit het met de (a)-symmetrie van plaatsen, functies? Is dat een probleem of juist niet? Wat met de generaties? Wat met draagmoederschap? Wat betekent dat alles voor de kinderen en de ouders? Deze les wordt gegeven door Anne Joos en Trees Traversier.

18/03/25

Werken met kinderen en ouders in de Jeugdrechtbank (voormiddag)

Vanuit het werken met ouders en kinderen als consulente op de jeugdrechtbank wordt de stelling van Lacan (het derder punt) en Werner en Smith (resilience) gekoppeld aan de praktijk. Wat betekent dit voor de kinderen en de ouders, en voor de functie van de jeugdrechter? Deze les wordt geeven door Annick Lambrecht.

Ont-moeten: spreken met kinderen en ouders in de praktijk (namiddag)

In veel werkcontexten wordt gesproken met ouders én kinderen. Dit is echter vaak bedrieglijk eenvoudig, want roept veel vragen op. Wat zeggen we wanneer tegen wie? En op welke manier? En wanneer is zwijgen toch goud?
Deze les wordt gegeven door Trees Traversier en Tom Verhaeghe.

22/04/2024

D.W. Winnicott. Spel en realiteit (voormiddag)

We zullen het hebben over verschillende vormen van spel in de interactie tussen kind en volwassene. Zo is de squiggle, het vrij interactief spel op papier, een interessant communicatiemiddel, naast andere spelvormen en tekeningen. Het transitioneel object, de transitionele ruimte ziet Winnicott als een instrument in het relationeel spel van hechten en loslaten, als een brug tussen binnen en buiten. Deze les wordt gegeven door Trees Traversier.

Bettelheims sprookkjes (namiddag)

Bruno Bettelheim theoretiseert én werkt praktisch uit hoe sprookjes kunnen worden aangewend in de opvoeding van kinderen. Zijn theorie wordt kritisch tegen het licht gehouden, zijn voorbeelden inspireren.
Deze les wordt gegeven door Tom Verhaeghe.

20/05/2024 & 17/06/2024

20/05: Bespreking van de eindwerken: discussie, vragen & evaluatie.

We bespreken deze dag verschillende casussen uit eigen praktijk van de cursisten en/of uit andere praktijken.
Trees Traversier/Tom Verhaeghe

17/06: Bespreking van de eindwerken: discussie, vragen & evaluatie

Op deze laatste opleidingsdag wordt uitgewisseld over de werkstukken. De dag en het opleidingsjaar worden afgesloten met een receptie. Deze sessie wordt begeleid door Trees Traversier en Tom Verhaeghe.

Data en locatie

Lessen vinden telkens op dinsdag plaats, telkens van 9.30 uur tot 16.15 uur in het nieuwe gebouw van Howest, Campus Gebouw A, Spoorwegstraat 4, 8000 Brugge.

 • 15/10/2024
 • 19/11/2024
 • 17/12/2024
 • 21/01/2025
 • 18/02/2025
 • 18/03/2025
 • 22/04/2025
 • 20/05/2025
 • 17/06/2025

Evaluatie + 80% effectieve deelname leidt tot een attest van succesvolle deelname

Kostprijs

De kostprijs is €920 (broodjeslunch inbegrepen).

Steun­maatregelen

Informatie en inschrijven

Inschrijven voor de navorming Werken met ouders en kinderen kan via onderstaand formulier.

 • Current Persoonlijke informatie
 • Facturatiegegevens
 • Blijf op de hoogte
 • Completed
Info days
Read more

Meet Howest Academy

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Completing the online registration implies that you are officially enrolled and commits you to paying the registration fee. After your file is processed, you will receive an email with an invoice for payment of the registration fee.

Most advanced programmes (such as micro degrees and post-graduate programmes) are not eligible for scholarships or reduced fees. That type of financial assistance is reserved for students within the standard programmes (bachelor's). However, there are other possibilities offered by the Flemish government such as Flemish educational allowance, KMO-portefeuille and study vouchers.

Yes, it is possible. Please send your account number and billing details to howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be). The refund for the originally paid registration fee will only be made after registration of payment with the SME-wallet. You will therefore temporarily have a double payment pending.

If your training is partially or fully funded through financial assistance (SME, Flemish training leave, Flemish educational allowance, Flemish training vouchers), it is important to check the terms of the financial assistance programme concerning compulsory attendance. Students are responsible for having their attendance formally registered by the lecturers.

The coordinator of your course will indicate which platform will be used for short-term courses. For long-term programmes, your course material can be found on leho.howest.be. You can log in with the details you received from the registrar’s office after enrolment.

Send an e-mail to howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be) and you will get a quick reply.

For short-term postgraduate courses, direct registration via the webpage is final and binding. For diploma and credit courses such as bachelor’s, associates and microdegrees, pre-registration is not binding, but it assures you a place in the programme.

 • For associates degree:
  You are officially enrolled once you have completed your pre-registration online and signed it digitally. After processing and approval of your online registration by the registrar’s office, you will receive login details and an invoice for payment of the registration fee.
 • For microdegrees:
  You are officially enrolled after your pre-registration has been processed by the student registrar and after you have signed your programme contract. This can be done manually or digitally via the digital student learning platform: https://leho.howest.be/ (shortcut at the bottom -> ibamaflex -> important information).

Payment of the registration fee must be made no later than 1 October or - if the course starts at another time - within 15 days of registration. For payments made by invoice, the latest payment date mentioned on the invoice applies. Only in exceptional cases will instalment payments be allowed and only if an instalment plan has been submitted and agreed to by Howest's financial officer. Please contact us at howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be) for more information.