Onze troeven

Een brede basis met ruimte voor eigen keuzes

DSC08462.JPG

Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en versterkt mensen en je draagt bij tot een samenleving waar het goed is om in te leven. 

De opleiding zet in op beroepskrachten met een brede en kritische kijk op diverse maatschappelijke domeinen. We mikken op een brede inzetbaarheid in het werkveld met klemtonen volgens interesse en motivatie van elke student. 

Wie kiest voor sociaal werk aan Howest, kiest voor een brede basis met ruimte voor eigen keuzes.

In Kortrijk of Brugge

howest illustraties_locatie cropped.png

Je kan zowel in Brugge als in Kortrijk Sociaal werk volgen. Twee locaties, met een identiek programma, (vrijwel) identieke lesgevers en gelijklopende activiteiten. Afstand hoeft dus geen bezwaar te zijn. Je kan je helemaal laten leiden door je voorkeur voor het noorden of het zuiden van de provincie. Of door je vrienden, je vrijetijdsactiviteiten, je lief, je historische voorkeuren…

Een beroepskracht met een kritische en eigenzinnige kijk op de maatschappij en de sector

DSC07016.jpg

Wie kiest voor Sociaal werk aan Howest, wordt een beroepskracht met een kritische en eigenzinnige kijk op de maatschappij en de sector. 

Na de opleiding ga je aan de slag in een zeer gevarieerd werkveld: de welzijn- en gezondheidssector, de sociaal-culturele en educatieve sector, de sociale, justitiële en economische sector. 

Je werkt met, voor en tussen de mensen in jeugdhuizen of het buurtwerk, bij de politie of in de gevangenis, bij OCMW's of lokale besturen, bij de vakbond, in ziekenhuizen, vormingsinstellingen, personeelsdiensten, mutualiteiten, dienstencentra, CLB's, cultuurcentra, ...