Toerisme studeren in afstandsonderwijs

Wil je je professionele leven een nieuwe wending geven en je kans wagen in de toeristische sector? Bij Howest kun je de opleiding Toerisme en Recreatiemanagement ook als afstandstraject volgen.

Op die manier kan je je studie combineren met je huidige job, je gezin, …

Wist je dat je jouw studietraject kan inkorten?

Via een EVC-procedure kan je je werkervaring laten erkennen.

Wat houdt afstandsonderwijs in?

howest illustraties_toekomst cropped.png

Wie Toerisme studeert in afstandsonderwijs kiest voor een volwaardige professionele bachelor.

@home = zelfstandig studeren van thuis uit

Ons afstandsonderwijs speelt zich grotendeels af @home. Lessen hoef je niet te volgen. Wij zetten alle studiemateriaal voor jou klaar op onze digitale leeromgeving en voorzien je van de nodige handboeken.

Studeren en projecten uitwerken doe je zoveel mogelijk van thuis uit, op de momenten die passen in jouw agenda. Ook examens organiseren we maximaal van thuis uit.

Je kunt uiteraard rekenen op een goede ondersteuning van alle docenten. Dat gebeurt in de mate van het mogelijke via e-mail en MS Teams.

Digitaal toetsen: je bent slechts 1 muisklik van onze campus in Kortrijk verwijderd…

In onze digitale leeromgeving is ook gratis software aanwezig waarmee je van thuis uit schriftelijke en mondelinge examens kan afleggen. Dat maakt dat bijna alle evaluaties …. van thuis uit, eender waar in de wereld, kunnen worden afwerkt. In volgend filmpje vind je terug hoe dit werkt.

@home = een duidelijke en tijdig beschikbare planning

In elke jaarhelft worden andere modules aangeboden. Voor een @home-student is planning alles. Daarom bezorgen we je voor de start van elk semester een kalender en een semesteroverzicht, met alle deadlines en mogelijke contact- of examenmomenten. Zo kan je hier ruim van tevoren rekening mee houden. Mogelijke examenmomenten zijn vaste weken waarin je zelf kan aangeven welk(e) examen(s) je wenst af te leggen. De contactmomenten op de campus zijn in ons afstandsonderwijs sterk beperkt. Ter illustratie van onze aanpak vind je hier uitleg over de kalender en het semesteroverzicht uit AJ20192020, eerste semester.

@home = maximale flexibiliteit, in functie van jouw mogelijkheden

De weinige verplichte momenten op de campus worden bij de start van het semester gecommuniceerd en worden ’s avonds in gepland. 

@home-studenten die onze kalender niet gecombineerd krijgen met werk- en/of gezinsleven kunnen hiervoor faciliteiten aanvragen bij Stuvo. In overleg maken we dan een individuele planning op. 

Voor wie?

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Waarom kiezen studenten voor @home?

Het afstandstraject is interessant voor wie nog geen bachelordiploma behaalde en alsnog zijn kans wil wagen. Voor veel studenten is onze opleiding de kortste weg naar een (betere) job.

Voor sommige studenten is het afstandstraject een mogelijkheid om te specialiseren. Zij haalden al een diploma binnen het studiegebied Handelwetenschappen en Bedrijfskunde en kunnen heel wat vrijstellingen krijgen. Op die manier behalen ze op korte tijd een tweede bachelordiploma terwijl ze werken.

Tot slot zien we ook heel wat studenten die ooit een heel ander diploma behaalden maar zich volledig wensen om te scholen. Ook voor hen is het afstandstraject een handige oplossing!

Voorwaarden om toegelaten te worden tot het afstandstraject

Als je aan de volgende twee voorwaarden voldoet kan je automatisch inschrijven in het afstandstraject.

  • Je moet het statuut van werkstudent hebben. Dat betekent dat je werkt of ingeschreven bent als werkzoekende
  • Je moet minstens 21 jaar zijn op 31 december van het desbetreffende academiejaar

Toelating tot het afstandstraject is ook mogelijk als je maar aan één van de twee voorwaarden voldoet. De opleiding beslist hierover na een intakegesprek.

Sowieso voorzien we altijd een gesprek voor je inschrijft, om de haalbaarheid voor jou te onderzoeken en een traject op maat uit te stippelen. Hiervoor neem je contact op met de trajectbegeleider.

Hoe ziet het opleidingsprogramma er uit?

Het standaardtraject wordt standaard gespreid over 5 studiejaren die elk uit twee semesters bestaan. We bouwen je kennis en vaardigheden op voor 3 thema’s

  • Toerisme en recreatie
  • Economie en marketing
  • Communicatieve vaardigheden

Daarnaast zijn er de vele projecten en stages waarin we al deze kennis en vaardigheden gaan toepassen. Wie dat wenst kan de opleiding ook spreiden over minder of meer studiejaren.

 

Hoe lang duurt een studie in afstandsonderwijs?

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

De duur van het studietraject is voor elke student anders en hangt af van jouw persoonlijke situatie. Heb je een drukke job en sociaal leven of heb je net extra tijd om te studeren? Dit gaan we samen met jou bekijken tijdens een gesprek, voor je inschrijft.

Hou er rekening mee dat het volledige studietraject 180 studiepunten bedraagt. Eén studiepunt staat voor een werkbelasting van 25 uur. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kun je dit traject afwerken in 4 of 5 jaar.

Voor studenten die al een ander hoger onderwijsdiploma behaalden in een opleiding met veel talen en management kan het vaak nog sneller, in bepaalde gevallen zelfs in 2 jaar.

Elk traject wordt individueel besproken en vastgelegd in overleg met je trajectbegeleider. Ook tussentijds zijn aanpassingen in je traject mogelijk.

Wat zijn de verschillen met het dagtraject?

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Ons @home-programma leidt, net als het dagtraject, tot een volwaardig bachelordiploma Toerisme en recreatiemanagement. Dat betekent dat dezelfde competenties of leerresultaten worden gerealiseerd. Toch zijn er enkele verschillen, zowel op het vlak van inhoud als op het vlak van organisatie.

Minder groepswerk

In het @home-traject zijn er nauwelijks contactmomenten, behalve voor evaluaties. Onze studenten zijn verspreid over de hele wereld. Dat maakt groepswerk moeilijk. Vandaar dat het aandeel groepswerk in het @home-traject minder groot is.

Dat betekent niet dat je nooit zal moeten samenwerken. Toerismeprofessionals moeten nu eenmaal goede teamplayers zijn. Wel is het zo dat we de organisatie van jullie groepswerk eerder vrij laten: jullie kunnen dit digitaal doen, of face-to-face, afhankelijk van de mogelijkheden.

Geen verplichte uitstappen of studiereizen

In tegenstelling tot in het dagtraject organiseren we voor de @home-studenten geen verplichte uitstappen of studiereizen. Dat is immers moeilijk combineerbaar met werk en gezin.

Dat geldt niet alleen voor binnenlandse, maar ook voor buitenlandse uitstappen. Dat neemt niet weg dat je in de loop van het traject je internationale competenties zal moeten aanscherpen. Dat gebeurt in de module Internationale portfolio. Deze module neem je op als het jou past. Dat geeft je de nodige flexibiliteit om minstens één internationale ervaring in je traject te integreren. Zo krijg je toch de kans om internationale en interculturele competenties verder te ontwikkelen. @home-studenten kunnen, net als onze dagstudenten, deelnemen aan internationale uitwisselingen en stage lopen in het buitenland.

Geen keuzevakken

In het @home-traject bieden wij, om organisatorische redenen, geen keuzevakken aan.

Twee vreemde talen in plaats van drie

In het @home-traject bieden wij enkel Frans en Engels aan als vreemde talen. Toeristische bedrijven geven aan dat vooral een goede kennis van Frans en Engels belangrijk is om een goede job te vinden. Een derde vreemde taal kan een troef zijn, maar is zelden een must. Vreemde talen aanleren in afstandsonderwijs is geen evidentie. Vandaar dat wij ervoor kiezen extra ruimte te creëren in het @home-traject voor de belangrijkste vreemde talen, Frans en Engels.

Hoe zit het met de stage in het @home-traject?

howest illustraties_toekomst cropped.png

Ook voor onze @home-studenten is een stage verplicht. Deze is in het standaardtraject geprogrammeerd als een jaarmodule. Het is echter perfect mogelijk deze stage flexibel op te nemen, gespreid over verschillende semesters. De enige voorwaarde is dat je reeds voldoende studiepunten hebt gesprokkeld. Is een stage op een (andere) werkplek voor jou niet haalbaar? Dan kan een projectstage van thuis uit, met flexibele werkuren, voor jou misschien een oplossing bieden. Heb je nu al een job in een toeristische organisatie? Dan kan je samen met de trajectbegeleider bekijken of je huidige werkervaring in aanmerking komt als stage.

Ik heb al een diploma op zak: kan ik vrijstellingen krijgen?

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Heb je al een bachelor- of masterdiploma op zak waarin een aantal vakken uit onze opleiding voorkomen? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor vrijstellingen. Dat geldt zeker al voor studenten met één van volgende bachelordiploma's – zij kunnen inschrijven voor Track T, ons verkort traject van 60 studiepunten:

  • Office Management: algemene opleiding; event- en projectmanagement, intercultural relations
  • Bedrijfsmanagement: algemene opleiding, eventmanagement, internationaal ondernemen, KMO-management, marketing, sport- en cultuurmanagement
  • Communicatiemanagement: algemene opleiding; commerciële communicatie; event, public relations en voorlichting

Denk je dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling, bezorg dan via mail de nodige documenten aan onze trajectbegeleider: diploma, rapporten, creditbewijzen. Wij bezorgen je dan een trajectvoorstel op maat.

Kan ik @home studeren vanuit het buitenland?

howest illustraties_locatie cropped.png

Ook wie in het buitenland woont kan inschrijven voor het @home-traject. De onderwijstaal blijft wel Nederlands. De opleiding kan vrijwel 100% vanop afstand worden gevolgd, mondelinge en schriftelijke examens inbegrepen. Al ben je natuurlijk steeds welkom op onze campus!

Bij wie kan ik terecht voor meer info?

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Heb je nog concrete vragen over toerisme studeren in afstandsonderwijs, of wens je een afspraak te maken voor een intakegesprek, stuur dan een mailtje naar trm@howest.be. We helpen je graag verder!

Lees onze Gids Afstandsonderwijs TRM@home