Skip to main content

Het academiejaar 2023-2024 wordt bijzonder voor Howest. Als enige hogeschool in Vlaanderen starten we met de nieuwe bacheloropleiding Built Environment. De nieuwe opleiding, erkend door het Departement Onderwijs van de Vlaamse overheid, leidt circulaire stadsbouwers op.

In juni 2026 zullen de eerste bachelors in ‘City Design & Development’ afstuderen. Zij worden cruciale schakels voor de invulling van de gebouwde omgeving, op het niveau van huizen, wijken, buurten, platteland en steden. Vorig jaar organiseerden we al met succes een eerste inspiratie-academie in het teken van Built Environment. Hierbij brengen we een forum aan architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, studiebureaus, energiespecialisten, intercommunales, lokale overheden, docenten, studenten, toekomstige studenten en andere geïnteresseerden.

Op donderdag 4 mei organiseren we een nieuwe inspiratie-academie. We willen namelijk blijven investeren om de ervaring van het werkveld te koppelen aan de uitdagingen van morgen. Interactie, visie en blik op de toekomt maken deel uit van het innoverende DNA van Howest.

Nu inschrijven

Sprekers

We willen u in deze academie alvast inspireren met twee schitterende sprekers:

Tim Vekemans

Tim Vekemans

Tim is zaakvoerder van RE–ST, een architectuur- en onderzoekspraktijk in Antwerpen. Hij is ook docent aan UHasselt. Naar aanleiding van het Bouwmeesterlabel #15 publiceerden ze het boek Zwerfruimte/Wanderspace dat onderbenutting binnen het bestaand patrimonium in kaart brengt. RE-ST vertrekt vanuit de stelling dat ‘het meest duurzame gebouw het gebouw is dat niet gebouwd moet worden’. Volgens RE-ST is er dringend nood aan een ruimtelijk dieet en een minder bouwlustige bouwcultuur om de open ruimte die ons rest te kunnen vrijwaren. De weg daarnaartoe loopt onder meer via de herbestemming van kerken en de ontharding van ons gemeentelijke wegennet.

Steven Delva

Steven Delva

Steven (BE) werd in 2021 uitgeroepen tot architect van het jaar in Nederland. Met DELVA Landscape Architecture | Urbanism gaat hij de verbinding aan met natuur, klimaat, blauw-groene ruimtes en ontwerp. Steven Delva won in 2022 de prestigieuze International Architect Award met het ontwerp van het Duincasino in Middelkerke. In Nederland en in Vlaanderen maakt hij faam met stads-en natuurprojecten in grote steden en gemeenten. DELVA gelooft in de kracht van de natuur als middel om de ruimtelijke opgaven van de 21ste eeuw op te pakken. Daarom keren ze bij DELVA het ontwerpproces ondersteboven en kiezen ze radicaal voor het landschap als basis. Ontwikkelingen worden ingezet als middel om te verdichten, vergroenen en verduurzamen. Eerst groen en vervolgens goud.

U bent welkom op deze inspiratie-avond op 4 mei in The Penta om 19u.

Nu inschrijven

Inschrijven

Inschrijven voor de inspiratie academie kan via onderstaand formulier.

Sorry... This form is closed to new submissions.