Skip to main content

Bij Howest streven we naar een efficiënte en slagvaardige aanwervingsprocedure om ons personeelskader vlot aan te vullen. Transparantie staat hierbij centraal, want we geloven dat een helder proces de basis vormt voor succesvolle samenwerking.

Bij Howest willen we niet alleen de juiste mensen aantrekken, maar ook een cultuur bevorderen waarin diversiteit en inclusie worden omarmd. We geloven dat een diverse en inclusieve omgeving leidt tot innovatie, creativiteit en betere resultaten.

De sollicitatieprocedure geldt voor alle openbare aanwervingen binnen de Hogeschool, met uitzondering van specifieke (mandaat)functies. We voorzien een aparte procedure voor aanwervingen voor een opdracht van tijdelijke duur minder dan een jaar of korter dan een academiejaar.

Openstaande vacatures Nuttige informatie

Howest Campus Brugge Station - Gebouw A Howest kom kennis maken

Kenmerken van onze sollicitatieprocedure

Online solliciteren

Kandidaten dienen hun sollicitatie in via de Howest online vacaturetool SES, waarbij men zowel het cv als motivatiebrief in pdf-formaat kan uploaden.

Informatie en contact

Tijdens de sollicitatieperiode kunnen kandidaten contact opnemen met de in het vacaturebericht vermelde contactpersonen voor eventuele vragen of extra informatie.

Selectiecommissie

Voor elke vacature wordt een selectiecommissie samengesteld, waarvan de samenstelling varieert afhankelijk van de aard van de functie. Minstens één jurylid heeft geen directe verbondenheid met Howest en beschikt over expertise binnen het betreffende vakgebied, het hoger onderwijs of op het gebied van HR.

Preselectie

De voorzitter en interne leden van de selectiecommissie maken een preselectie op basis van de ontvangen cv's en motivatiebrieven.

Sollicitatiegesprek

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met de selectiecommissie. Naast het gesprek kunnen aanvullende selectieopdrachten worden toegevoegd, zoals assessments, praktische proeven of presentaties.

Advies en besluitvorming

Na de selectiegesprekken en eventuele selectieopdrachten formuleert de selectiecommissie een advies over de kandidaten en maakt een rangschikking van de geschikte kandidaten. Dit advies wordt voorgelegd aan het schoolbestuur, dat uiteindelijk beslist over de aanstelling of contractering van de geselecteerde kandidaat.

Feedback

Kandidaten die deelnemen aan een sollicitatiegesprek ontvangen na afloop van de selectieprocedure persoonlijke feedback, verstrekt door een lid van de selectiecommissie of door de dienst Personeel en HR.

Wervingsreserve

Kandidaten die als geschikt en eventueel gerangschikt zijn bevonden in het selectierapport, kunnen binnen twee jaar na het selectiegesprek alsnog worden aangesteld of gecontracteerd als de eerst gerangschikte kandidaat de betrekking niet aanvaardt of de aangeworven kandidaat de betrekking niet voortzet. Zij worden opgenomen in een wervingsreserve en dit voor de duur van twee jaar.

Aanwerving voor opdrachten van tijdelijke duur minder dan een jaar of korter dan een academiejaar

De aanstelling of contractering voor deze opdrachten kan ook gebeuren zonder publicatie van een vacaturebericht en hiervoor worden kandidaten die spontaan solliciteerden in de online sollicitatietool of gerangschikte kandidaten die eerder deelnamen aan selectiegesprekken gecontacteerd.

Spontaan Solliciteren

Vind je niet meteen een vacature die bij jou past, dan kan je alvast ook spontaan solliciteren. Dit doe je door je te registreren in ons systeem elektronische sollicitatie (SES).

Je kan er jouw cv opladen en aanduiden voor welke functies je in aanmerking wenst te komen. Registreren doe je met een zelf gekozen login en paswoord.