Praktische info

Voor wie?

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

De opleiding Peer Support Coach is gericht op opvoeders, leerkrachten en leerlingenbegeleiders. Dit postgraduaat is daarom toegankelijk voor iedereen met een diploma Bachelor/Master (of laatstejaarsstudenten) in de studiegebieden:

 • Onderwijs (bijv. bachelor basis- of secundair onderwijs, Specifieke Lerarenopleiding)
 • Bachelors sociaal-agogisch werk (bijv. bachelor toegepaste psychologie, bachelor sociaal werk, bachelor orthopedagogiek, …)
 • Masters psychologie en pedagogische wetenschappen (bijv. master psychologie, master pedagogische wetenschappen, master sociale agogiek, …)

 

Na deze opleiding

howest illustraties_toekomst cropped.png
 • Ken je verschillende vormen van peer support en kun je deze organiseren en implementeren in jouw organisatie
 • Heb je inzicht in de leefwereld van jongeren en kun je acties organiseren afgestemd op de leefwereld van jongeren
 • Kun je de vitamines om jongeren te doen groeien (i.e. autonomie, competentie, verbondenheid) stimuleren
 • Kun je de preventiepiramide gebruiken voor de ontwikkeling van een positief preventiebeleid op school
 • Kun je de zelfdeterminatietheorie en de preventiepiramide gebruiken als kader voor de implementatie van peer support
 • Kun je verschillende vormen van leerlingenparticipatie organiseren en implementeren in de eigen school
 • Kun je bij leerlingen talenten aanboren, hun veerkracht versterken, werken aan weerbaarheid, positief zelfbeeld, hulpvragen, gezond kiezen, zelfzorg en zorg voor anderen
 • Neem je een participatieve basishouding aan in het werken met jongeren
 • Kun je herstelgericht werken (ondersteunen) op school
 • Kun je de nieuwe autoriteit ondersteunen op school
 • Kun je een buddysysteem opstarten in de eigen organisatie
 • Kun je de verschillende rollen van vertrouwensjongeren onderscheiden en benoemen
 • Kun je jongeren opleiden tot vertrouwensjongeren
 • Kun je een projectmanagementplan voor vertrouwensjongeren uitwerken
 • Kun je conflicten identificeren en ordenen volgens de graad van conflict
 • Kun je bemiddelen volgens de vijf stappen van bemiddeling
 • Kun je jongeren opleiden tot bemiddelaar
 • Kun je een projectmanagementplan voor peer mediation uitwerken
 • Heb je zicht op de randvoorwaarden waarom een implementatie/ vernieuwing in je school blijft hangen
 • Kun je het beleidsvoerend vermogen en de whole school approach aftoetsen in de eigen organisatie
 • Kun je onderzoeken welke vorm van peer support het best past in de eigen organisatie
 • Kun je peer support als veranderingstraject introduceren in de eigen organisatie
 • Kan je als peer support coach de implementatie van peer support in een school coördineren
 • Kun je jongeren opleiden tot peer supporter
 • Kun je peer supporters begeleiden

Onderwijsorganisatie

howest illustraties_locatie cropped.png
 • Start: januari 2021
 • Duur: tot mei 2021
 • Lesdagen: dinsdag
 • Kostprijs: 675 euro voor de volledige opleiding (digitaal cursusmateriaal en praktijkgericht handboek inbegrepen)
 • Aantal studiepunten: 20
 • Locatie: Campus Brugge Centrum

Getuigschrift / diploma

howest illustraties_kwaliteitslabel cropped.png

Wie de volledige opleiding volgt en het opdrachtenportfolio maakt, ontvangt een getuigschrift. Wie de opleiding slechts gedeeltelijk volgt en/of het opdrachtenportfolio niet vervolledigt, krijgt een attest van navorming voor de gevolgde sessies.

Inschrijven

howest illustraties_programma cropped.png

U kan zich online inschrijven tot 30 december 2020.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 675 euro. In deze prijs zijn inbegrepen: 16 lessen, de cursus, praktijkgericht handboek, koffie/thee en broodjesmaaltijden.

Online inschrijven

Meer informatie over deze opleiding

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Voor meer informatie over de opleiding kun je terecht bij de coördinator.

Opleiding / Dienst