Skip to main content

Tijdens een werkveldcommissie van Sociale Readaptatiewetenschappen (SRW) en Sociaal Werk (SW) kunnen jullie als werkveldpartners mee nadenken en input geven over thema’s uit deze opleidingen. Stip deze datum dus zeker al aan in jullie agenda en/of die van een andere collega in jullie organisatie.

Inschrijven

Praktische informatie

Studenten komen aan op campus Kortrijk
jongeren cirkel

Programma

  • 11u-11u30: Situering van de opleidingen Sociaal Werk en Sociale Readaptatiewetenschappen
  • 11u30-12u30: Gesprekstafels over specifieke topics uit beide opleidingen
  • 12u30-13u00: Netwerkmoment met broodjeslunch

Inschrijven

Gesprekstafels

Gesprekstafel SW: Stagezoektocht en eigenheid van de keuzetrajecten

Via deze gesprekstafel willen we de aanpak van de stagezoektocht afstemmen en optimaliseren. Tegelijk linken we de (deels vernieuwde) keuzetrajecten (maatschappelijk werk, toegepaste criminologie, sociaal-juridische advisering en sociaal-cultureel werk) inhoudelijk met de stageplaatsen.

Gesprekstafel SW: Levenslang leren voor studenten, alumni, opleiding en werkveld

In deze gesprekstafel verkennen we nieuwe samenwerkingsmogelijkheden m.b.t. levenslang leren. Waar heeft het werkveld nood aan en welke rol zou de opleiding hierin kunnen opnemen? Waar ziet het werkveld opportuniteiten voor studenten?

Gesprekstafel SRW: Rol van de jeugdprofessional in het werkveld

Vanuit de opleiding SRW denken we graag samen met jullie verder na over de concretisering van ons beoogd eindniveau: Waarin moet een afgestudeerde jeugdprofessional sterk zijn? In welke functies zal die terechtkomen en wat zijn dan nodige competenties, vaardigheden en kennis? Hoe kunnen we die kennis, vaardigheden en competenties vertalen in leerdoelen op stage? We concretiseren dit vanuit een draftversie van het stagebeoordelingsdocument.

Gesprekstafel SRW: Basishouding van de jeugdprofessional

We ontwikkelden een visietekst die de basishouding van een jeugdprofessional weergeeft en concretiseert. Deze basishouding vormt een rode draad doorheen het opleidingsprogramma van de bachelor SRW. Graag discussiëren we met jullie over de inhoud van deze tekst zodat deze verder kan worden verfijnd, in lijn met de verwachtingen vanuit het werkveld.

Inschrijven

Bevestig je aanwezigheid via onderstaand formulier.

  • Current Jouw gegevens
  • Gesprekstafels
  • Lunch
  • Completed