Skip to main content

De Europese Unie heeft onlangs wetgeving geïntroduceerd die van invloed is op hoe organisaties AI inzetten. De Europese AI Act heeft als doel een evenwicht te vinden tussen innovatie en bescherming van burgers tegen potentieel schadelijke AI-toepassingen. Deze nieuwe regels hebben een aanzienlijke impact op organisaties die AI-systemen ontwikkelen, gebruiken of aanbieden.

De verordening in een notendop

De AI Act legt specifieke regels en richtlijnen vast voor het gebruik van AI binnen de EU. Het richt zich op het verbieden van praktijken die burgers kunnen schaden, het vereisen van transparantie bij AI-systemen en het reguleren van 'hoog risico' toepassingen. Dit heeft directe gevolgen voor hoe organisaties AI implementeren en beheren.

Voorbereiding is essentieel

Om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving, moeten organisaties proactief stappen ondernemen:

  • Grondige evaluatie van bestaande AI-systemen: Het is cruciaal om te begrijpen hoe deze regels van toepassing zijn op de huidige systemen en waar aanpassingen nodig zijn.
  • Risicobeoordeling en ethische richtlijnen: Identificeer 'hoog risico' AI en ontwikkel of herzie ethische richtlijnen voor het gebruik van AI binnen de organisatie.
  • Transparantie, documentatie en interne educatie: Zorg voor gedetailleerde documentatie over AI-systemen en zorg dat medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwe wetgeving.

Inzet van Howest: Applied AI

Howest erkent het belang van deze ontwikkelingen en zet actief in op dit onderwerp. Met een thematafel: Impact van de AI Act - Artificiële Intelligentie in Europa (in samenwerking met VAIA en VLHORA) en een postgraduaat Applied Artificial Intelligence bieden we waardevolle kennis en inzichten om organisaties te helpen om zich voor te bereiden op deze veranderingen.

Klaar voor de toekomst

De naleving van de Europese AI-wetgeving brengt uitdagingen met zich mee, maar biedt ook kansen. Door ethische en transparante AI-systemen te ontwikkelen, kunnen organisaties niet alleen voldoen aan de regelgeving, maar ook het vertrouwen van consumenten vergroten en zich positioneren als voorlopers in verantwoorde AI-ontwikkeling.

Conclusie

Het is van cruciaal belang dat organisaties zich nu voorbereiden op de impact van de Europese AI-wetgeving. Door de juiste stappen te nemen, kunnen ze niet alleen voldoen aan de regelgeving, maar ook profiteren van een ethische en verantwoorde benadering van AI-ontwikkeling.

Applied Artificial Intelligence

Heb je een sterke interesse in artificiële intelligentie en wil je de mogelijkheden verkennen voor jouw werkomgeving? Dan is deze opleiding iets voor jou.

Read more

AI in Actie: praktische toepassingen in jouw kantoor

Wil je jouw kantoor naar een hoger niveau tillen? Leren hoe AI jouw kantoorprocessen kan optimaliseren? Ontdek dan de kracht van AI tijdens onze workshop op 9 maart 2024.

Read more