Onze troeven

Visie lerarenopleiding Howest: Passie voor de klas!

De lerarenopleiding Howest wil leerkrachten afleveren die het onderwijs van de toekomst mee vormgeven.

 • Deze leerkracht stimuleert interactie en prikkelt nieuwsgierigheid in krachtige, betekenisvolle en veilige leer- en leefomgevingen.
   
 • De leerkracht is innovatief gericht en kan flexibel omspringen met veranderingen. Hij kan zijn praktijk steeds kwaliteitsvol en doordacht aanpassen.
   
 • De leerkracht is daarom digitaal geletterd in vooral educatieve technologie en kan ICT-rijke leerervaringen ontwerpen en hij participeert in educatieve netwerken.
   
 • De leerkracht werkt geïntegreerd en naargelang de context leer- of vakgebiedoverstijgend. Hij bouwt samen met zijn team aan een omgeving waarin de leerling kansen krijgt om te groeien richting zelfregulerend leren, waarbij begeleiding op maat het verschil kan maken.
 • De leerkracht is een schakel tussen school en de context van de lerende, tussen formele en informele organisaties en is lokaal en internationaal gericht op educatieve partnerschappen. Samen met collega’s en externen ziet hij kansen, neemt hij initiatief, toont hij verantwoordelijkheid in het ontwerpen van kwaliteitsvol onderwijs en geeft hij vorm aan de maatschappelijke taak van het onderwijsveld.

Onze lerarenopleiding leidt congruent op en is een lanceerplatform voor leerkrachten die ondernemingszin, creativiteit en een reflectieve houding als basisattitudes zien. De opleiding biedt hun hiertoe interactieve experimenteerruimtes waarin veilig oefenen en procesgericht werken leidt tot diepgaand leren. Tijdens dit proces draait het om betrokkenheid, motivatie en confrontatie waarbij geleerd wordt hoe men omgaat met de eigenheid van de lerende en hoe men dit leerproces ondersteunt. Een variatie aan betrouwbare, transparante en valide evaluatiemethoden wordt bewust ingezet, met aandacht voor proces- en productgericht evalueren.

De leerkracht ontwikkelt doorheen de praktijkgerichte opleiding een professionele identiteit. Hij staat zelfbewust in het leerkracht-zijn en vervult daarbij een voorbeeldrol. De lerarenopleiding vormt leerkrachten die op een open, constructief-kritische manier democratische geletterdheid, maatschappelijke betrokkenheid en een brede zin voor duurzaamheid zien als hefbomen om burgerschap in onderwijs te ondersteunen.

Waarom Secundair Onderwijs studeren aan Howest?

Howest kiest voor een breed inzetbare leraar. Daarom werken de drie lerarenopleidingen (kleuter – lager – secundair) intensief samen in de ontwikkeling van een innoverend en eigenzinnig curriculum. De opleiding Secundair Onderwijs opent boeiende vensters op de samenleving.

Alle competenties worden geoefend via verschillende innovatieve onderwijsmethodes. Geen lange hoorcolleges, maar praktische ateliers en vaardigheidsklassen, veel stages en activerende werkvormen. Dat alles met als doel de vaardigheden zelf onder de knie krijgen. Want wat je zelf doet ...

Naast deze werkvormen zijn er ook speciale activiteiten die het geheel wat pittiger maken: buitenlandse cultuurstage, skistage, watersportstage, leren leren, diversiteitsstage (studieondersteuning in kansarme gezinnen), simulatiespelen, projectweken, opvoedkundige week, inleefweek, didactische uitstappen ... waardoor het sociale aspect voldoende aan bod komt. Het secundair onderwijs heeft een ruime waaier aan vakken, maar als leraar wil je een expert zijn en dus kies je twee vakken. Dat wordt jouw ‘space’.

Wil je er later een derde vak bij nemen? Ook dat kan! Via een persoonlijk traject behaal je in één jaar lesbevoegdheid voor een nieuw vak. Download de opleidingsbrochure.

Je krijgt daarnaast een aantal opeenvolgende modules. De skills class leert je wat je nodig hebt als leraar: pedagogische, communicatieve en agogische vaardigheden. In de didactische ateliers ga je zelf aan de slag met je medestudenten om alles in een workshop onder de knie te krijgen. Tijdens deze workshops ontwikkel je je eigen leraarstijl/coachstijl.

 • Tijdens de eerste twee semesters leg je je toe op het klasgebeuren (@class) en ga je op eerste verkenningstocht, waarbij je snel je doelgroep leert kennen.
 • Tijdens semester 3 en 4 zul je je blik ruimer stellen en de school meenemen in het verhaal (@school). Je scherpt je creatieve geest aan en leert de wereld van het schoolgebeuren kennen.
 • Semester 5 en 6 brengen je in het ‘echte leven’ waar je tijdens langere stageperiodes vernieuwend en innovatief aan de slag gaat (@work).

  Lichamelijke opvoeding

  Ben je sportief, actief en positief ingesteld? Heb je zin om kinderen en jongeren, binnen en buiten de school, meer en beter te laten bewegen? Ga dan voor Bachelor Lichamelijke Opvoeding.

  De meeste lessen gaan door in onze unieke Sportinnovatiecampus in Brugge. Het is een bruisende en innovatieve omgeving waar het aanleren van de sporten en didactische vaardigheden verbonden worden met de nieuwste trends en technologie. 

  We vormen de leraars lichamelijke opvoeding van de toekomst in de schitterende sportinnovatiecampus, waar ook de nieuwe technologie deel uitmaakt van deze vooruitstrevende lerarenopleiding.

  Semester 1

  • Gym
  • Dans
  • Conditie en atletiek
  • Zwemmen

  Semester 2

  • Basket
  • Handbel
  • Voetbal
  • Traingsmethodieken

  Semester 3

  • Dans
  • Gym
  • Zwemmen
  • Gezondheidspromotie

  Semester 4

  • Atletiek
  • Terugslagsport
  • Ploegsport

  Semester 5

  • Biomechanica
  • Kleuterturnen
  • Verdedingssporten

   

  Bewegingsrecreatie (BWR)

  Je wil graag aan de slag gaan in de sportrecreatiesector? Sportclubs, sportdiensten, beach- en outdoorclubs spreken je aan? Dan is bewegingsrecreatie jouw ding!

  We activeren je organisatietalent én breiden je sportkennis en coachvaardigheden uit.

  Volg een eigen coachingtraject om je te specialiseren in jouw discipline of volg het fitness en outdoortraject. Vanaf het eerste jaar  dompelen we je onder in de eventorganisatie, de fitness- en coachingwereld. We leren jou de juiste coaching skills aan om alle doelgroepen, gaande van kleuters tot senioren, sportief te activeren en animeren. Na 3 jaar ben jij klaar om in de brede sportsector aan de slag te gaan!

  Daarnaast specialiseer je verder als fitnesscoach of een eigen gekozen sporttak via de VTS.

  Secundair onderwijs vakkencombinaties

  Je kiest voor een combinatie van 2 vakken waarin je onderwijsbevoegdheid krijgt. Dit maakt je multi-inzetbaar, ook buiten de onderwijswereld.

  In Secundair Onderwijs kun je een combinatie maken met de volgende vakken:

  • Aardrijkskunde
  • Engels
  • Geschiedenis
  • Wiskunde
  • NC Zedenleer
  • Frans
  • Biologie / Natuurwetenschappen
  • Project Algemene Vakken
  • Nederlands
  • Economie
  • Lichamelijke opvoeding

  Hoe maak je die keuze?

  Maak een keuze uit twee vakken:

  • Je kiest je eerste vak uit één van onderstaande vijf kolommen.
  • Je tweede vak kies je uit een andere kolom. Je kunt dus geen twee vakken uit dezelfde kolom kiezen.
  • Kies je als één van je twee vakken voor Lichamelijke opvoeding of voor Bewegingsrecreatie, dan moet je rekening houden met volgende zaken:
   • kies je het vak Lichamelijke opvoeding (LO), dan kun je LO combineren met Bewegingsrecreatie (BWR) óf met één vak uit de kolommen B of D
   • kies je het vak Bewegingsrecreatie (BWR), dan kun je BWR énkel combineren met Lichamelijke opvoeding (LO).
  A B C D E
  • Engels
  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis
  • Wiskunde
  • Techniek
  • NCZedenleer
  • Nederlands Niet-thuistaal
  • Frans
  • Biologie/natuurwetenschappen
  • PAV
  • Nederlands
  • Economie

  @home

  DSCF0539.jpg

  De verkorte trajecten voor een bijkomend onderwijsvak zijn er voor studenten die al in het bezit zijn van een diploma van een geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Secundair onderwijs, Kleuter- of Lager onderwijs, maar ook voor studenten die beschikken over een diploma van een specifieke lerarenopleiding (SLO) in combinatie met een bachelor- of masterdiploma.

  Je kan in combinatie met gezin en werk deze opleiding volledig in afstand volgen en we maken een individueel traject op maat op, maar zorgen dat er voldoende interactie mogelijk is met de studenten en docenten.

  De vakken die in aanmerking komen om op afstand (@home) te verwerven zijn de volgende:
  Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, techniek, NC Zedenleer, Informatica, Frans, natuurwetenschappen, Project Algemene Vakken (PAV), Nederlands en economie.

  Stage vanaf het eerste jaar

  augmented-reality.jpg

  Vanaf semester 1 dompelen we je onder in de didactische praktijk.

  Hoe breng je jouw kennis en vaardigheden op een uitdagende manier over op jongeren? Je observeert lessen , geeft lessen aan elkaar en krijgt vaardigheden mee om die pedagogisch en wetenschappelijk te onderbouwen.

  Maar er is meer! Je gaat in het eerste opleidingsjaar zelf actief aan de slag voor de klas. Wij willen onze studenten, m.a.w. de leraars van morgen, snel in contact brengen met de job om onmiddellijk aan den lijve te ondervinden wat de klaspraktijk inhoudt.

  Proeflessen

  Leraar worden doe je niet vanuit je zetel met een boek. Daarom kiest de opleiding ervoor om studenten vanaf semester 1 proeflessen te laten geven in een gesimuleerde context als voorbereiding op de ‘echte’ stage op school tijdens semester 2.

  Microteaching is een belangrijke opdracht voor de eerstejaarsstudenten. Het doel van de microteaching is om te ervaren om even leerkracht te zijn in een gesimuleerde situatie en te leren uit fouten. Reflecteren over wat goed en wat minder ging staat centraal. Tips worden meegenomen naar de eerste stage.

  De microteachinglessen worden ook gefilmd met Ipads. Via het online reflectieportfolio houdt elke student zijn/haar eigen voortgang bij met sterke punten, zwakke punten en actiepunten.

  De studenten lichamelijke opvoeding hebben proeflessen in één van onze partnerscholen, waar ze samen met een ervaren leraar LO de praktijk in de vingers krijgen.

  De veilige context van de microteachinglessen en de proeflessen creëert dan ook optimale leerkansen. De constructieve feedback en zelfreflectie zorgen voor de juiste groeikansen.

  Dienstverlening

  Alle studenten van onze lerarenopleiding dienen doorheen de opleiding zich in te zetten en te engageren om mee te werken op de scholen waarmee we samenwerken. Ben je als school op zoek naar studenten lerarenopleiding secundair onderwijs algemene vakken of lichamelijke opvoeding voor het begeleiden van activiteiten op jullie school, neem zeker en vast contact op.

  De dienstverleningsactiviteiten staan los van de effectieve lesopdrachten welke studenten hebben in het kader van de actieve stageperiodes. Ook organisaties in de sector van bewegingsrecreatie kunnen beroep doen op studenten lichamelijke opvoeding.

  Een dienstverleningsopdracht kan een (halve) dag zijn zoals meehelpen op een schoolfeest, het begeleiden van een sportdag, … of kan bestaan uit meerdere dagen zoals een wetenschapsweek begeleiden, mee een GWP organiseren, …

  Via www.howest.be/dienstverlening kan een dienstverleningsopdracht worden aangevraagd door de school. Na goedkeuring vanuit de opleiding worden de dienstverleningsopdrachten zichtbaar voor studenten en kan een student intekenen.

  Als school word je automatisch verwittigd wanneer een student zich engageert. De student neemt nadien zelf contact op met de school om concreter af te spreken.

  De student dient ook een contract in orde te brengen(verzekering). Wij vragen ook een korte evaluatie van de student zodat we studenten goed kunnen begeleiden in het leer- en ontwikkelingsproces.

  Opgelet: een dienstverleningsopdracht is een engagement van de student en wordt dus zeker en vast niet vergoed. Wij hopen alvast op een fijne samenwerking tussen de stagescholen/organisaties en geëngageerde enthousiaste studenten.

  Bij vragen of suggesties, neem gerust contact op met de verantwoordelijke lector van de opleiding Karen Desmet.

  STEM

  De opleiding educatieve bachelor secundair onderwijs zet sterk in op STEM en we mogen dit met zekerheid een van onze troeven noemen!

  STEM staat voor Science – Technology – Engineering en Mathematics. Maar STEM is zoveel meer dan een vierletterwoord… Het staat niet enkel voor wetenschappelijke-, wiskundige- en technologische kennis- en vaardigheden van de aparte vakken maar vooral voor een probleemoplossende houding waarbij de competenties uit de deelnemende vakken geïntegreerd toegepast worden in functie van een uitdagend en authentiek probleem. De leerlingen in het secundair onderwijs die STEM bedrijven, onderzoeken en ontwerpen (O & O) dus om een uitdaging uit de leefwereld aan te pakken en dit onder begeleiding van een sterk team van leerkrachten.

  De opleiding educatieve bachelor secundair onderwijs zet al enkele jaren hoog in op kwalitatief STEM-onderwijs: alle studenten worden in verschillende modules opgeleid tot team-workers in het kader van projectwerk. De studenten die STEM-vakken volgen kunnen bovendien in het laatste jaar in een keuzemodule samen met leerkrachten uit het werkveld aan de slag om echte STEM-projecten in co-creatie uit te werken en uit te testen tijdens hun stage. In deze tiendelige reeks van sessies houden wij de vinger aan de pols om steeds te anticiperen op innovaties in het STEM-onderwijs. Op het einde van deze module ontvangen zowel de externe leerkrachten als onze studenten een certificaat

  Bij Howest breed doen we ook heel wat onderzoek omtrent STEM. We onderzoeken vernieuwende didactische methodes en tools (zie bijvoorbeeld ONO), zijn actief in vele werkgroepen, netwerken en projecten. Hiervoor blijft Howest niet binnen de eigen landsgrenzen maar werkt internationaal samen met onderwijsinstellingen en expertisenetwerken.

  Ook de expertise die Howest heeft over alle opleidingen heen (op vlak van vernieuwende technologieën, innovatie, toekomst gericht denken,…) verbinden we aan onze didactische, pedagogische en onderwijskundige expertise, werkveld ervaring, onderzoek, samenwerkingen met de bedrijfswereld, ... Zo creëren we een heel dynamische en toekomstgerichte meerwaarde die we zoveel mogelijk delen met het werkveld.

  STEM-advies nodig, zin in een samenwerking, een fijne insteek, …? Neem gerust contact met ons op!

  Positief klimaat

  teamfoto.jpg

  In onze opleiding ben jij als student geen nummer. Studenten en lectoren kennen elkaar. We vinden het belangrijk dat elke student zich goed en gerespecteerd voelt.

  Het creëren van een positief klimaat is voor ons dan ook van hoogste prioriteit. Studenten die zich goed voelen zijn meer betrokken en kunnen beter leren en ontwikkelen. Al van bij de start wordt gewerkt aan de groepssfeer via diverse teambuildingsactiviteiten tijdens de kick-off-week, de inleefweek, de cultuur- of skistage enzoverder.

  Zowel binnen- als buiten de klasmuren van Howest staat elke student met elk zijn/haar talent voorop.