Skip to main content

Maak intensief kennis met het hoger onderwijs

Leerlingen uit het secundair onderwijs schrijven in voor opleidingsonderdelen aan Howest en kunnen hierdoor al credits in het hoger onderwijs verwerven. Deze credits kunnen bij de eigenlijke start van hun opleiding aan de hogeschool vertaald worden in vrijstellingen. Dat kan ten belope van maximum 10 studiepunten. De leerlingen sluiten hiervoor gewoon aan bij de eerstejaarsstudenten van Howest. Er worden zowel opleidingsonderdelen van bacheloropleidingen als van graduaatsopleidingen open gezet in dit pilootproject.

Doelstelling is de leerlingen intensief laten kennis maken met het hoger onderwijs, de aanpak in de lessen, het lestempo, de begeleiding, het leerplatform …

Het inbedden van het gevolgde opleidingsonderdeel in de opleiding in het secundair onderwijs is mogelijk (bijv. in ‘witruimtes’ in het curriculum in het secundair, in het kader van GIP of onderzoekscompetenties, in het kader van bepaalde vakken, …). Hiervoor zal uiteraard nauw worden afgestemd met de secundaire school en met betrokken leerkrachten.

Interesse? Contacteer isabel.uitdebroeck [at] howest.be (Isabel Uitdebroeck)

Nieuwe keuzepakketten TA

Praktische informatie

Wettelijk mogen de leerlingen tot 10 studiepunten opnemen. Een studiepunt is een maat voor de studiebelasting van een opleidingsonderdeel en staat voor 25 tot 30 uur studiebelasting. 10 studiepunten zou dus een studiebelasting betekenen van 250 tot 300 uur.

Gezien dat als totaalpakket voor de meeste leerlingen, die ook nog voltijds onderwijs lopen in een secundaire school wellicht erg veel is, opteren we voor het aanbieden van kleinere pakketten (3 tot maximaal 6 studiepunten).

Bekijk het aanbod

Er kunnen zowel opleidingsonderdelen worden opgenomen in de eerste jaarhelft (eind september tot eind januari), als in de tweede jaarhelft (begin februari – eind juni).

Voor de planning van de evaluaties wordt maximaal worden afgestemd met de planning in de betrokken secundaire scholen. We denken hierbij aan examens op woensdag in de namiddag of autonomie voor de planning van de examens in de secundaire school.

De leerlingen sluiten aan bij de klasgroep van de eerstejaarsstudenten. Ze krijgen een Howest-account, toegang tot de leeromgeving van Howest en andere faciliteiten.

Tegelijkertijd gaat onze zorg naar een succeservaring voor deze leerlingen. Waar relevant, bijvoorbeeld bij onthaal, begeleiden we de leerlingen wel apart.

De leerlingen ontvangen het creditbewijs als ze de evaluaties verbonden aan het opleidingsonderdeel succesvol afleggen. Dat wil zeggen, ze behalen een score van 10/20. Het behaalde credit kan bij latere inschrijving in die betrokken of in een aanverwante opleiding omgezet worden in een vrijstelling.

Daar waar de deelname van de leerlingen aan dit project in de eigen opleiding in het secundair is ingebed, kan de scoring voor het SO afwijken van die van Howest.

Gezien we gaan voor maximale inbedding in de klasgroepen van de eerstejaarsstudenten, vinden de lessen plaats op de Howest-campussen (Campus Brugge Centrum of Campus Brugge Station - BST 5).

Binnen de cluster IT is er een online initiatief A Head start Programmeren

Studenten die het laatste jaar secundair onderwijs volgen en die met een creditcontract voor maximaal 10 studiepunten inschrijven, betalen €64,40. Aanvullend kan er een kostprijs zijn verbonden aan de aangeboden studiematerialen.

Dit aanbod vervolledigt initiatieven als proefstuderen, infodagen, SID-in … , die ook door Howest aangeboden blijven.