Opleidingsprogramma

DSCF5786.jpg

Het programma van de brugopleiding Verpleegkunde is – net als dat van de bachelor Verpleegkunde – opgebouwd aan de hand van de verpleegkundige rollen uit het federale beroepsprofiel. Op sommige rollen wordt echter dieper ingegaan dan op andere, afhankelijk van de voorkennis die studenten al opdeden in de HBO5- of graduaatsopleiding. Zo zal bij de rol van patient advocate direct ingegaan worden op moeilijke communicatie en moeilijke samenwerkingsrelaties, aangezien de basis hiervan aan bod kwam in de HBO5- of graduaatsopleiding Verpleegkunde. 
 
De rol van klinisch zorgexpert komt aan bod in de leerlijn basiswetenschappen en verpleegkundige wetenschappen, die een groot deel van de opleiding uitmaakt. Brugstudenten dienen zich verder te verdiepen in de fysiologie, de pathologie, de farmacologie en de bijhorende verpleegkundige observaties en interventies.  De verschillende zorgdomeinen komen hierbij aan bod. Aangezien de Vlaamse opleiding verpleegkunde generalistisch is, dienen studenten op alle zorgdomeinen voorbereid te worden. Een verdieping in deze zorgdomeinen is dus noodzakelijk. Daarnaast wordt sterk ingezet op het klinisch redeneren. Binnen de opleidingsonderdelen proactief verplegen worden studenten verpleegkunde getriggerd om de opgedane kennis te gebruiken om te redeneren over al dan niet complexe situaties (van eenvoudige situaties naar complexe situaties). Eerst wordt geredeneerd a.d.h.v. de parameters van de patiënt. Studenten maken daarbij kennis met ISBARR en EWS, zaken die in het werkveld meer en meer geïntroduceerd worden. In het vervolg gaan we respectievelijk in op meer acute en intensieve situaties en op situaties/cases uit de eigen werkcontext. 
 
In de leerlijn sociale wetenschappen wordt dieper ingegaan op de rol van patient advocate. Deze inzichten pas je ook toe in de praktijk. 
 
De rol van kwaliteitspromotor  wordt benadrukt door de aandacht voor evidence-based nursing en het verankeren van wetenschappelijke inzichten in de praktijk. We leren je wetenschappelijke literatuur opzoeken, interpreteren en gebruiken om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren en routinematig handelen tegen te gaan.

Als professionele ontwikkelaar leer je reflecteren en kritisch kijken naar jezelf én de verpleegkundige praktijk. Naast je klinische blik word je in de brugopleiding Verpleegkunde aan Howest ook gestimuleerd om kritisch te kijken naar de praktijk, en aan de slag te gaan met de verworven inzichten. 
In de opleidingsonderdelen persoonlijk ontwikkelingsplan leer je de opgedane inzichten toe te passen in de praktijk door middel van opdrachten, zodat je stap voor stap kan groeien in de bovengeschetste rollen. Een mentor begeleidt je doorheen dit proces. De opdrachten zijn daarenboven een heel goede voorbereiding op de bachelorproef. Doorheen de begeleiding en het maken van opdrachten groeien studenten stap voor stap in de benodigde competenties voor het schrijven van een bachelorproef.

“Door de opdrachten te maken, leer je stilstaan bij jezelf en bekijk je je handelen met een kritische blik. Het is goed dat we stilstaan bij wat we dagdagelijks doen.” (Student brugopleiding naar aanleiding van een focusgroep ter optimalisatie van het programma)