Onderzoek en dienstverlening

Tennis@school

Vorig jaar werkte de lerarenopleiding Secundair Onderwijs een aantal opleidingsvideo’s uit in samenwerking met Tennis Vlaanderen voor het project tennis@school.  Vandaag, een jaar later, werkten de tweedejaarsstudenten Lichamelijke Opvoeding Bewegingsrecreatie, nieuwe video’s uit, in samenwerking met gemeentelijke basisschool ‘t klavertje Wenduine

Dienstverlening

DSC_1821.JPG

Alle studenten van onze lerarenopleiding dienen doorheen de opleiding zich in te zetten en te engageren om mee te werken op de scholen waarmee we samenwerken.

Ben je als school op zoek naar studenten lerarenopleiding secundair onderwijs algemene vakken of lichamelijke opvoeding voor het begeleiden van activiteiten op jullie school, neem zeker en vast contact op.

Een dienstverleningsopdracht kan een (halve) dag zijn zoals meehelpen op een schoolfeest, het begeleiden van een sportdag, … of kan bestaan uit meerdere dagen zoals een wetenschapsweek begeleiden, mee een GWP organiseren, …

Via een online formulier kan een dienstverleningsopdracht worden aangevraagd door de school. Na goedkeuring vanuit de opleiding worden de dienstverleningsopdrachten zichtbaar voor studenten en kan een student intekenen.

Als school word je automatisch verwittigd wanneer een student zich engageert.De student neemt nadien zelf contact op met de school om concreter af te spreken.

De student dient ook een contract in orde te brengen(verzekering). Wij vragen ook een korte evaluatie van de student zodat we studenten goed kunnen begeleiden in het leer- en ontwikkelingsproces.

Opgelet: een dienstverleningsopdracht is een engagement van de student en wordt dus zeker en vast niet vergoed. Wij hopen alvast op een fijne samenwerking tussen de stagescholen/organisaties en geëngageerde enthousiaste studenten.

Bij vragen of suggesties, neem gerust contact op met de verantwoordelijke lector van de opleiding Karen Desmet.

Peer Support

Peer support is een methode van, voor en door jongeren; waar jongeren er zijn voor elkaar, zorgen voor elkaar, elkaar (onder)steunen en naar elkaar luisteren. Vanuit de kracht van jongeren wil Peer Support Vlaanderen de peer supportgedachte versterken in hun brede omgeving. Jongeren worden hierin ondersteund door peer support coaches opgeleid door het postgraduaat Peer Support Coach

Na deze opleiding kan je peer support implementeren in je school / organisatie / jeugdwerk / jeugdinstellingen... en kan je concreet aan de slag om de peer supportgedachte te doen leven. Als school/jeugdvereniging/jeugdinstelling/organisatie/bedrijf… heb je het voordeel dat een  peer supporttraject voor jouw instelling is uitgewerkt en bijgestuurd door de experten die de opleiding vormgeven.

De opleiding wordt ingericht als een postgraduaat en volgt op een bachelor- of masteropleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. Bij het afstuderen ontvang je een postgraduaatgetuigschrift. 

Meer informatie

EdHub

Binnen het project Howest EdHub wordt volop ingezet op het samenspel tussen ruimte, technologie en didactiek binnen het secundair onderwijs. Een experimenteerruimte visualiseert de visie van dit onderzoeksproject en laat studenten en werkveld kennis maken met efficiënt en innovatief gebruik van ruimte en technologie.

Een frisse kijk op het ontwerpen van lessen is terug te vinden in de EdHub-methode die deze drie elementen verenigt tot een krachtige leeromgeving.

Meer informatie

Mind- and Makerspace (MaM)

Het MaM, of Mind- And Makerspace, is dé nieuwe creatieve ruimte voor denkers en doeners in Brugge. Makers, creatievelingen, verenigingen en scholen zijn er allen van harte welkom! Het is bij uitstek een plaats van ontmoeting en samenwerking.

De locatie, vlakbij het station én dichtbij het stadscentrum van Brugge, vormt daarbij een echte troef. Het MaM beschikt over een breed gamma aan toestellen van laagdrempelig tot hoogtechnologisch.

Meer informatie

Vital schools

De vernieuwde Vlaamse gezondheidsaanbevelingen voor sedentair gedrag en lichaamsbeweging  pleiten voor een gezonde mix van zitten, staan en bewegen, elke dag (Vlaams Instituut Gezond Leven, 2017). Recent onderzoek toont echter aan dat een groot deel van de jongeren te lang zit en onvoldoende beweegt. Daarenboven is er nood aan good practices om ‘minder lang stilzitten en meer beweging’ te stimuleren binnen de klascontext.

Met huidig project willen we jongeren aanzetten tot dagelijks ‘minder lang stilzitten en meer bewegen’ binnen de klascontext. Om deze 'vital schools' te creëren zal eerst aan de hand van een beweegscan het bestaande bewegingsbeleid van de scholen in kaart worden gebracht. Op basis van de specifieke beginsituatie zal in samenspraak met de betrokken actoren een actieplan voor de 'vital school' worden opgesteld, geïmplementeerd en geëvalueerd.

Mogelijke acties binnen de klascontext kunnen zijn:

  • inzetten op een beweegvriendelijke klasomgeving
  • actieve werkvormen
  • educatieve technologie en/of activity trackers

Inspelen op de leefwereld van de jongeren is hierbij een must. De ontwikkelde acties zullen ingedeeld worden volgens de structuur van de nieuwe bewegingsdriehoek om de transparantie voor het werkveld te verhogen.

Meer informatie

ONO

ONO staat voor onderzoek en ontwerp (O & O). Gedurende twee jaar hebben de opleidingen educatieve bachelor secundair onderwijs en IPO (industrieel product ontwerp) samengewerkt om een tool te ontwerpen die leerkrachten sterkere ontwerpers maakt van STE(A)M-projecten.

Het eindproduct is een box met magnetische kaartjes die leerkrachten in team doen communiceren over de verschillende stappen in een onderzoeks- en ontwerpproces dat ze met de leerlingen willen uitvoeren.

De educatieve bachelor secundair onderwijs gebruikt deze tool in zijn STE(A)M-sessies voor studenten en externe leerkrachten.

Meer info over de ONO-tool? Zin in een opleiding op teamniveau? 

Contacteer dimitri.govaert@howest.be (0496 66 16 16)

Dipster

Iedereen dipster! of ook wel digital information professional.

Dat is de slogan van het onderzoek rond digitale informatievaardigheden. De opleidingen Educatieve bachelor secundair onderwijs & bachelor journalistiek slaan de handen in elkaar om bottom-up in te zetten, via de professionalisering van onze lectoren, op het versterken van de digitale informatievaardigheden bij studenten.

Via een toolbox op de online leeromgeving vinden lectoren informatie en good practices omtrent digitaal informatie opzoeken, beoordelen en verwerken. Daarnaast zetten we ook in op het vormen van factcheckers & mediakritische burgers.

We reiken hen ook handvaten aan om er structureel mee in les en opleidingen mee aan de slag te gaan.

Meer informatie

Morele stress bij leerkrachten in het secundair onderwijs

Howest onderzoekt ‘Morele stress bij leerkrachten in het secundair onderwijs’. In het onderzoek wordt nagegaan in welke mate ‘Morele stress’ een impact heeft op het werken als leerkracht in het secundair onderwijs.

We willen heel concreet weten wat de bronnen van morele stress zijn en welke hulpbronnen helpend zijn in het groeien naar morele veerkracht. De ambitie is om hierrond heel concrete suggesties te doen en acties op te zetten ter ondersteuning van de leerkrachten.

Meer informatie