Skip to main content

Midden 2024 zullen meer dan 5000 studenten uit het merendeel van de Brugse Howest-opleidingen terechtkunnen op de vernieuwde en fors uitgebreide campus Brugge Station.

Het Design & Build-team voor deze onderwijscampus van de toekomst werd gekozen op basis van de integratie van het ontwerp in de omgeving, het groene karakter, de architecturale waarde, de scheiding van de mobiliteitsmobi, de verdere uitbreidingsmogelijkheden en uiteraard de prijs-kwaliteit.

Nieuwe campus Howest Brugge

Nieuwe geïntegreerde campus

De realisatie van de campus Brugge Station is tweeledig: enerzijds de renovatie van de bestaande gebouwen en anderzijds de bouw van twee volledig nieuwe, eigentijdse gebouwen die in kleur en materiaal aansluiten op het bestaande, maar Howest tegelijk een expressief nieuw gezicht geven. Samen zullen ze één geïntegreerde campus vormen, waarbij het hoofdgebouw met de hellende daken een nieuwe landmark zal worden aan het Brugse station. De integratie van groen, de duidelijke scheiding van de mobiliteitsmobi en de inspirerende binnen- en buitenruimtes dragen stuk voor stuk bij aan het ontstaan van een bruisende campus die perfect geïntegreerd is in de omgeving.

“De praktijkgerichte opleidingen, de persoonlijke begeleiding van onze studenten en onze zin voor innovatie zijn absolute sterktes van Howest, maar ook onze bruisende campussen zijn zeker een troef. We zijn dan ook zeer blij dat we na The Penta in Kortrijk ook in Brugge een nieuwe campus kunnen realiseren, met een gunstige ligging naast het station. Dat zal ons zeker helpen om toekomstige studenten aan te trekken”, aldus Lode De Geyter, algemeen directeur van Howest.

Multi­disiciplinair bouwteam

Op 19 juli 2021 werd het contact voor de realisatie van de duurzame, geïntegreerde campus Brugge Station ondertekend met het Design & Build-team. Dat bestaat uit bouwbedrijf MBG uit Antwerpen, evr-architecten uit Gent en INBO Architecten uit Amsterdam, Arcadis en Omgeving. MBG is initiatiefnemer van het team en zal het project realiseren, de twee architectenbureaus stonden in voor het masterplan en de architectuur, Omgeving ontwierp de omgevingsaanleg en studiebureau Arcadis nam de studies van de stabiliteit en de technieken voor zijn rekening. Half oktober zal het bouwteam de omgevingsvergunning aanvragen, waardoor de renovatie en de nieuwbouw naar verwachting van start zullen kunnen gaan in april 2022.

Onderwijscampus van de toekomst

De campus is ontworpen op basis van een totaal van 5200 studenten, met verdere uitbreidingsmogelijkheden in functie van de reële groei. De twee nieuwe gebouwen worden een voorbeeld van duurzaamheid, maar ook de bestaande gebouwen worden klaargestoomd voor de toekomst. Zo ontstaat één geïntegreerd geheel met een sterke architecturale eigenheid.

Het ontwerp voorziet een vloeiende circulatie en een boeiende buitenruimte voor voetgangers, aangezien de fiets en de auto aan de randen van de campus worden gehouden. Een studentenweide, daktuinen, het maximale behoud van het aanwezige groen, de versterking van het bestaande beukenbos en het stimuleren van biodiversiteit tekenen voor de vergroening van de bestaande stedelijke buitenruimte. De campus combineert daarnaast moderne leslokalen en ateliers met inspirerende buitenruimtes met faciliteiten voor beweging en sport. “Al deze aspecten zullen van Brugge Station een onderwijscampus van de toekomst maken, geheel binnen onze ‘anticipating the future’-filosofie”, vat Lode De Geyter samen.

Ook burgemeester Dirk De fauw juicht de realisatie van de nieuwe campus toe: “Voor Brugge als onderwijsstad betekent deze nieuwe campus een absolute meerwaarde. In Brugge zijn we voor de brede aanpak, zodat elk kind en elke jongere alle mogelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Dit project zal hierbij een belangrijke bijdrage leveren. Studenten zullen zich meer dan ooit thuis voelen in Brugge.”

Nieuwe campus Howest Brugge

Living campus

“Als bouwteam is het onze ambitie om van de campus Brugge Station een Living Campus te maken, als een gezonde en inspirerende omgeving waar studenten het beste uit zichzelf kunnen halen en waar leren, leven, werken en ontspannen samenkomen”, klinkt het bij evr-architecten.

“Het forum wordt het hart van de campus, in de sokkels van de bestaande en nieuwe gebouwen errond voorzien we een levendig programma: onthaal en foyer, het restaurant, de Mind- and Makerspace MaM en de bibliotheek. Deze dynamische functies worden via ontspanningsruimtes en informele ontmoetingsruimtes binnenin de gebouwen en errond verbonden met de opleidingsspecifieke leslokalen, praktijklokalen, teamruimtes en prikkelarme studeerruimtes.”

Duurzaamheid centraal

De nieuwe campus vertrekt vanuit de bestaande kwaliteiten van de site: het aanwezige kwalitatieve groen, de strategische ligging aan het groen en de flexibiliteit van de bestaande gebouwen. Ook de flexibele en adaptieve structuur van de nieuwe gebouwen faciliteert verschillende soorten gebruik en is in die zin duurzaam en circulair. Met hun specifieke verschijningsvorm geven ook de nieuwe gebouwen uiting aan het belang dat Howest hecht aan innovatie en duurzaamheid. Dat blijkt onder meer uit de circulaire houten gevel met demonteerbare gevelstructuur versus betonskelet.

Het gevelconcept houdt daarnaast rekening met de optimale natuurlijke lichtinval, het tegengaan van oververhitting met zonwering, de akoestiek en de brandveiligheid. De nieuwe gebouwen zijn bovendien nijna EnergieNeutraal, met een neutraal energienet dat gevoed zal worden door middel van een BEO-veld. Op het vlak van flexibiliteit beantwoordt de nieuwe campus dan weer aan het bouwprincipe Climate-Responsive Design.

Scholencampus als nieuwe landmark

De nieuwe campus wordt een bruisende plek voor studenten, maar draagt ook bij aan de dynamiek van de stad Brugge.

“De bouw van deze nieuwe campus past binnen de visie die de stad al in 2016 uitwerkte. Binnen deze visie stelden we als doel om de verschillende scholen (Howest, campus ter Groene Poorte, KU Leuven Campus Brugge en het VHSI) met elkaar te verbinden en zo ook te versterken door aan het station een open campus te realiseren. Met deze nieuwe campus bevestigen we dat Brugge niet alleen een toeristische topbestemming is, maar ook een studentenstad”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon uit.

“Het ontwerp beantwoordt aan een aantal cruciale voorwaarden om onze visie te realiseren, zoals de duidelijke scheiding van de verschillende mobiliteitsmodi, de doorwaadbaarheid van de site voor de zwakke weggebruiker en het versterken van het groene karakter met nieuwe bomen en water.”

Nieuwe campus Howest Brugge

Facts & figures

  • Ontwikkeling van 32.000m2 bruto vloeroppervlakte, naast bestaande gebouw van 12.000m2
  • Totaal investeringsbudget op de site: € 41.000.000
  • Contractsom met Design & Build-team: € 35.500.000
  • 5200 studenten, 24 opleidingen
  • Duur werken: half april 2022 - midden 2024

Bekijk hier de exclusieve beelden van onze toekomstige campus