Studeren in Howest

Studeren in Howest

"Vaak krijgen we de volgende vragen van toekomstige studenten of ouders: ‘Hoeveel uur per week moet er eigenlijk gestudeerd worden?’. ‘Wat is het aandeel studeren versus werken aan opdrachten of projecten?’ ‘Wordt er nog gedelibereerd in Howest?’"

Hoeveel studeren?

howest illustraties_uniek cropped.png

Om te berekenen hoeveel er gemiddeld moet gestudeerd worden, kan dit heel eenvoudig via de omrekening van studiepunten naar studietijd.

De regel is als volgt: 1 studiepunt staat voor 25 à 30 uren studietijd. Dus als je een modeltraject opneemt van 60 studiepunten per jaar (of 30 studiepunten per semester) dan wordt verwacht dat je per semester 750 à 900 uren aan je studie besteedt.

Dit houdt dan ook alles in namelijk het bijwonen van de lessen (contacturen), het studeren na de les en het maken van taken of projecten. Via een eenvoudige rekensom, waarbij je weet dat een semester ongeveer 19 weken telt (inclusief vakantieweken), dan verwachten we dat je gemiddeld zo’n 40 uren per week bezig bent met je studie.

Aan de hand van de studiepunten kan je zo snel voor elk opleidingsonderdeel inschatten wat de verwachtte studietijd is.

Wat studeren?

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Een professioneel gerichte bachelor- of graduaatsopleiding aan Howest is praktijkgericht en je leert er al snel om de geziene theorie toe te passen in concrete opdrachten, vaak in samenwerking met het werkveld.

Voor elk opleidingsonderdeel staat beschreven in de studiefiche wat de inhoud, de doelstellingen, de studiematerialen, de studietijd, de onderwijs- en evaluatievormen, de mogelijkheid tot herkansing, enz. is. 

Persoonlijke aanpak studievoortgang in Howest

howest illustraties_kwaliteitslabel cropped.png

Alle spelregels omtrent onderwijs en evaluatie staan beschreven in het onderwijs- en examenreglement van Howest. In Howest hanteren we een persoonlijke aanpak om elk individu maximaal kansen tot studiesucces te geven. We hanteren een studievoortgangsbeleid waarbij we maximaal ondersteuning bieden, via de trajectbegeleiding, voor studenten met een geïndividualiseerd studietraject en hanteren methodes voor studievoorgangsbewaking.

Naast automatische deliberatieregels, worden de resultaten van de studenten altijd individueel bekeken. We bepalen welke tekorten kunnen gedelibereerd worden om het traject verder te zetten. Studenten die voor deze gedelibereerde opleidingsonderdelen toch het creditbewijs wensen te behalen, kunnen altijd verzaken aan deze deliberatie.

Infoavond voor ouders van eerstejaarsstudenten

howest illustraties_programma cropped.png

Na de opstart van het academiejaar verwelkomen wij graag de ouders van onze eerstejaarsstudenten op één van onze infoavonden over het hoger onderwijs.

De presentatie van de voorbije infoavonden kun je hieronder terugvinden.

Presentatie van de infoavond Brugge Presentatie van de infoavond Kortrijk