Onderwijsvakken

BASO_bol.png

Als je leerkracht secundair onderwijs wil worden, kies je voor een combinatie van twee onderwijsvakken waarvoor je een grote passie hebt en die je later dan ook zal onderwijzen. Als je reeds een bachelor secundair onderwijs, lager onderwijs of kleuteronderwijs behaald hebt, kan je kiezen voor één onderwijsvak dat je al dan niet op afstand bijkomend kan verwerven.

Ook als je al in het bezit bent van een andere bachelor of master in combinatie met een specifieke lerarenopleiding, dan kan je ook kiezen voor één onderwijsvak.

Hier vind je alvast wat die mooie vakken inhouden! Laat je inspireren.

Aardrijkskunde

“The study of geography is about more than just memorizing places on a map. It’s about understanding the complexity of our world, appreciating the diversity of cultures that exists across continents. And in the end, it’s about using all that knowledge to help bridge divides and bring people together.”
Barack Obama

Wil je leraar worden in het secundair onderwijs, dan is aardrijkskunde als onderwijsvak zeker een goede keuze. Met het vak kan je de wereld in de klas brengen en een wereldbeeld aanreiken voor jongeren. Je kan als leraar aardrijkskunde inspelen op de actualiteit, het belang aantonen van duurzaamheid en de leerlingen mee laten nadenken over oplossingen voor wereldproblemen zoals klimaatsverandering, ongelijkheid, schending van mensenrechten, waterschaarste…

Bovendien is aardrijkskunde een boeiend en spectaculair vak. Je kan veel visualiseren door het gebruik van o.m. foto’s, video’s en virtual reality. Tenslotte is aardrijkskunde een vak dat zich uitstekend leent voor het inzetten van digitale tools (zoals vb. Google Earth) en voor uitstappen en excursies, m.a.w. het leren buiten de klasmuren.

In onze opleiding Howest Bachelor Secundair Onderwijs kan je aardrijkskunde combineren met natuurwetenschappen, Frans, Nederlands, techniek, economie, Nederlands, NC Zedenleer, geschiedenis of project algemene vakken (PAV).

Je kan dit vak ook 100% op afstand volgen in onze lerarenopleiding, als enige vak, of als derde vak.

Engels

Word een ‘modern English teacher’ aan Howest!

 • Leer Engels en geen bingo: BE-F-O-R-E vs B4, W-A-I-T vs W8, …
 • Word ondergedompeld in de Britse en Amerikaanse literatuur, cultuur en geschiedenis. 
 • Maak de vertaalslag van theorie naar praktijk.
 • Wees de trends op vlak van ‘English language teaching’ voor
 • Ga voluit voor creatief, communicatief en innovatief taalonderwijs

Ontdek jouw superkracht als leerkracht Engels aan Howest!

Howest, to boldly go where no man has gone before! Ga deze uitdaging aan, if you dare …

Frans

Geboeid door de Franse taal? Aangetrokken tot la douce France? En heb je zin om je passie over te dragen op jongeren?
Dan heb je alles in huis om een enthousiaste en gedreven leerkracht Frans te worden.

Tijdens de opleiding ontdek je de finesses van de Franse taal en word je ondergedompeld in de Franstalige cultuur en literatuur. Op het programma staan onder andere excursies naar Rijsel en naar Luik, bezoeken aan bibliotheken waaronder RoelandBib, en uitwisselingen met onze Franstalige partnerhogeschool.

Tijdens de lessen ga je actief aan de slag met smartboard, tablets en interactief materiaal. Kortom, het klaslokaal wordt een labo waarin je volop mag experimenteren.
Tevens leer je hoe je onder meer in een stad of in een turnzaal via lichaamsbeweging je leerlingen op een dynamische manier Frans kan bijbrengen.

Dankzij een intensief taalbad en individuele begeleiding, groei je stap voor stap uit tot een volleerd leerkracht Frans. Envie de devenir prof de français? C’est parti!

Lichamelijke opvoeding

Ben je sportief, actief en positief ingesteld? Heb je zin om kinderen en jongeren, binnen en buiten de school, meer en beter te laten bewegen? Ga dan voor Bachelor Lichamelijke Opvoeding.

De meeste lessen gaan door in onze unieke sportinnovatiecampus. Het is een bruisende en innovatieve omgeving waar het aanleren van de sporten en didactische vaardigheden verbonden worden met de nieuwste trends en technologie. 

We vormen de leraars lichamelijke opvoeding van de toekomst in de schitterende sportinnovatiecampus, waar ook de nieuwe technologie deel uitmaakt van deze vooruitstrevende lerarenopleiding.

 

Bewegingsrecreatie (BWR)

Heb je naast je basis lichamelijke opvoeding en sport nog veel meer in je mars? Kies dan voor bewegingsrecreatie waar je actief bent binnen het domein van de actieve en recreatieve vrijetijdsbesteding.

We spreken je organisatietalent en uitgebreide sportkennis aan om sporters te leren begeleiden en coachen, evenementen op te zetten en uit te voeren. Daarnaast specialiseer je verder als fitnesscoach of een eigen gekozen sporttak via de VTS.

Coast & Adventure en Outdoor & Adventure

Avontuurlijk aangelegd? Verruim je sportkennis als toekomstig leerkracht LO en kies voor de 2 nieuwe keuzemodules vanaf het derde bachelor. We werken hiervoor samen met Wildtrails en The Outsider Coast. In Howest leiden we je op tot die avontuurlijk ingestelde, breed inzetbare leerkracht!

Nederlands

Je bent geïnteresseerd in alles wat met taal en cultuur te maken heeft? Je staat graag stil bij het mondelinge en schriftelijke taalgebruik van jezelf en van anderen? Je wilt ervoor zorgen dat toekomstige generaties helder kunnen communiceren? Dan is het onderwijsvak Nederlands iets voor jou!

In de opleiding bachelor secundair onderwijs Nederlands gaan we je op een professionele manier deze liefde voor taal en cultuur leren door te geven. Verschillende facetten komen aan bod zoals poëzie, proza, schrijfvaardigheid, drama, spelling, beeldtaal, meertaligheid, debat, … We voeden onze passie voor taal en verbreden nadien onze kennis van de Nederlandse taal.

Nederlands is een onmisbaar vak binnen het onderwijs, maar je kan ook aan de slag in andere sectoren zoals musea, cultuurcentra en redacties! ‘Olla vogala hebban nestas in Howest!’ 

Wiskunde

wiskunde.jpg

Ben je gepassioneerd door wiskunde in al haar facetten? Sta je te popelen om wiskunde begrijpelijk en boeiend over te brengen op jouw leerlingen? Benieuwd hoe wiskunde en 21e eeuwse vaardigheden hand in hand kunnen gaan? Dan is het onderwijsvak wiskunde zeker iets voor jou.

Doorheen de opleiding verken je de leerinhouden van de eerste en tweede graad met aandacht voor verdieping. Je legt de link met dagdagelijkse situaties en scherpt je probleemoplossende vaardigheden aan.

Tegelijkertijd ontdek je stap voor stap hoe je je leerlingen doorheen de leerstof loodst met aandacht voor innovatieve, activerende en coöperatieve werkvormen. Je wordt een leraar waar de leerlingen op kunnen rekenen!

Project algemene vakken (PAV)

PAV.jpg

Project Algemene Vakken werd in de jaren ’80 in het leven geroepen omdat men aanvoelde dat BSO-leerlingen een andere aanpak nodig hadden dan de klassieke vakkenopdeling. In PAV wordt thematisch en projectmatig gewerkt. De afzonderlijke vakken Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, maatschappelijke vorming, culturele expressie… worden vervangen door thema’s en projecten waarin de verschillende inhouden uit de algemene vakken samen aan bod komen.

Binnen een thema zoals gezondheid worden grafieken gelezen, informatie over gerelateerde instellingen opgezocht, gedebatteerd, de werking van vaccinaties ontdekt, een beurs rond gezondheid georganiseerd… Kortom, er wordt levensecht en functioneel geleerd.

Het opzet van PAV is om de leerlingen die competenties bij te brengen die nodig zijn om als een volwaardige, geïnformeerde burger deel te nemen aan de maatschappij in al zijn facetten (beroepsmatig, privé, sociaal…). Het vak is daarom ook heel functioneel opgevat.

BSO-leerlingen hebben nood aan en recht op gemotiveerde leerkrachten Project Algemene Vakken die een hart hebben voor deze leerlingen en didactisch sterk zijn binnen de diverse leerdomeinen, de doelgroep kennen en weten hoe ze gevarieerd, projectmatig en effectief te werk kunnen gaan.

Heb je een hart voor deze doelgroep? Ben je creatief? Ga je graag op zoek naar manieren om aan te sluiten bij de interesse van jongeren? Dan is leerkracht PAV worden zeker een optie.

"De kracht van PAV ligt erin dat je de leerlingen kennis en vaardigheden aanleert die samen de sleutel vormen tot hun toekomst. Je zet hen aan om hun eigen talenten te ontdekken en die verder te exploreren. Een toekomst bouwen: dat is PAV! (Amal- Alumnus Howest BaSO - PAV)”

Informatica@home / ICT-coördinator

informatica_0.png
 • Speel je met opmaak, presentaties, formules en databaken?
 • Wil je alle MS Office functionaliteiten ontdekken en ze op zinvolle wijze integreren in uitdagende oefeningen voor jouw leerlingen?
 • Kijk je er naar uit om jouw pc bit'je per bit'je te verkennen en allerhande problemen op te lossen in een eigen gecodeerd programma?
 • Hou je er van om jonge nieuwsgierigen wegwijs te maken in netwerken en de impact van het internet op ons leven?
 • Heb je geen schrik van FTP-kabels, switches, routers en servers om een schoolnetwerk op te zetten?

 

Dan heeft Howest de ideale opleiding om van jou een top-leerkracht informatica te maken! Eveneens krijg je een degelijke basis netwerkbeheer mee zodat je ook als ICT-coördinator aan de slag kunt.

In de opleiding leer je vakinhoudelijk alles over MS Office, programmeren, webdesign, hardware, netwerken,...

Daarenboven ontdek je hoe je informatica op een boeiende en uitdagende manier kunt brengen.

Geschiedenis

geschiedenis site.jpg

Zoek je verklaringen voor hedendaagse sociale, politieke en culturele fenomenen, ben je geboeid door hoe maatschappijen vroeger omgingen met wisselende omstandigheden en bekijk je dit alles liefst vanuit een kritische blik en met aandacht voor de actualiteit? Dan is de opleiding leraar geschiedenis misschien iets voor jou.

In het onderwijsvak geschiedenis behandelen we het verleden aan de hand van de grote tijdindelingen. Je verwerft een grondige kennis over de prehistorie, het oude Nabije Oosten, de klassieke oudheid, de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Dit zijn ook de tijdperiodes die in jouw lesbevoegdheid aan bod kunnen komen. Van elk van deze periodes gaan we, aan de hand van onderzoeksvragen, bronanalyse en contacturen, de belangrijke politieke, sociale, economische en culturele gebeurtenissen, structuren en processen analyseren. Dit wordt aangevuld met excursies naar binnen- en buitenland, interessante gastcolleges en samenwerkingen met externe organisaties.

Centraal in de aanpak staat het verwerven van inzicht in historische processen en structuren. Inzicht dat niet los te koppelen valt van feitelijke kennis. Niet alleen kennis van het verleden, maar ook kennis van het heden komt uitgebreid aan bod. Doorheen de jaren wordt voortdurend de koppeling gemaakt tussen het verleden en het heden. Welke processen komen terug? Hoe werden maatschappijen vorm gegeven, toen en vandaag? In het laatste jaar van de opleiding staat deze koppeling centraal in de lessen. We vertrekken dan vanuit de actualiteit en gaan in de 19de en 20ste eeuw op zoek naar de wortels van hedendaagse processen.

Daarnaast leer je gedurende de drie jaren ook een onderzoek op te stellen, onderzoeksvragen te formuleren, bruikbare bronnen te selecteren, te ordenen en deze bronnen te gebruiken om jouw onderzoeksvragen te beantwoorden. Vaardigheden die je op jouw beurt doorgeeft aan jouw leerlingen.

NC Zedenleer

shutterstock_326465000[2].jpg

Free your mind!

Durven denken betekent ook je leerlingen op weg helpen om hetzelfde te doen. In het vak niet-confessionele zedenleer leer je leerlingen nadenken over waarden en normen, je moedigt hen aan om een eigen moraal, een eigen wereldbeeld, een eigen mensbeeld op te bouwen. Met respect voor de rechten van de mens en gebaseerd op vrij onderzoek. Het is een heerlijk vak om te geven, een prachtig vak om te leren geven!

Biologie / Natuurwetenschappen

 • Ben jij innovatief, organiserend, enthousiast en gedreven?
 • Trek je graag de natuur in?
 • Leg jij graag moeilijke wetenschappelijke concepten uit aan mensen in je omgeving en meer specifiek aan jongeren en dit op een onderzoekende manier?
 • Heb je ook een gezonde interesse in chemie en in fysica?
 • Ben je er voorstander van om in de lessen (wetenschappen) zoveel mogelijk de leefwereld te betrekken?
 • Heb je interesse in STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering en Mathematics)?

Dan is het vak biologie/natuurwetenschappen duidelijk iets voor jou!

Zowel vakinhoudelijk als didactisch word je in dit onderwijsvak breed opgeleid: alle natuurwetenschappen (biologie, chemie en fysica) komen aan bod met de nadruk op biologie.

Dit gebeurt op een gecombineerde manier van kwaliteitsvolle contactmomenten (frontale sessies, practica en excursies) en door coaching van uitdagende opdrachten.

STEM-didactiek komt ruim aan bod, zowel binnen het vak zelf als op een multidisciplinaire manier.

Economie@home

Heb jij interesse in de wondere wereld van economie en handel? Wil jij die leerkracht worden die jongeren hiervoor warm maakt op een boeiende en creatieve manier? Sluit dan bij ons aan in het onderwijsvak economie!

We richten ons op de studie van algemene economische principes maar ook op inzicht krijgen in boekhouden, bespreken van basisprincipes uit het recht en ingaan op talrijke, steeds evoluerende handelsgerichte thema’s. We slaan een brug tussen theorie en praktijk. We gaan in op de actualiteit en nieuwe tendensen, wat economie tot een boeiend vak maakt!

We bezorgen je naast een sterke en brede vakinhoudelijke basis, ook een creatieve en vernieuwende kijk op de klaspraktijk én we gaan ook buiten de klasmuren aan het werk in tal van projecten!

Kortom, we zorgen ervoor dat je klaar bent om nadien als leerkracht handel of economie aan de slag te gaan in de 1ste en 2de graad A- en B-stroom (ASO, TSO, BSO) en 3de graad B-stroom (BSO).

Bovendien, met de komst van nieuwe economische en financiële competenties worden voortaan ook alle jongeren enkele broodnodige basisprincipes bijgebracht in alle graden en niveaus van het secundair onderwijs. Deze basisprincipes zullen worden bijgebracht o.a. door jou, als leerkracht economie!