Contacteer ons

Led H2O: recycleren is de boodschap!

Bedrijfsmanagement - Accountancy-Fiscaliteit;


Het LED (Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra)-project H2O richt zich tot kleine KMO's, VZW's en microbedrijven en helpt hen om duurzaam om te gaan met afvalwater.

Tim Vermeiren mag gerust een waterspecialist genoemd worden. Hij verdiende zijn strepen met projecten aan het De Naeyerinstituut en sinds vorig jaar is hij op de campus Graaf Karel de Goedelaan aangesteld als verantwoordelijke voor het LED H2O.

'Wij proberen kleine of micro-kmo's in contact te brengen met kennispartners of dienstverlening om hun waterprobleem op te lossen. Dat kunnen diensten zijn binnen de hogeschool, maar soms zoeken we ook professionele partners buiten te hogeschool.' aldus Tim Vermeire.

Hij contacteerde een aantal bedrijven uit de voedings- en de textielsector die veel water verbruiken, maar daarnaast kon hij ook gemakkelijk contact leggen met bedrijven via de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en via het Ondernemerscentrum Kortrijk.

Het advies is gratis voor KMO's en de non-profitsector. Hij geeft toelichting bij een paar cases die intussen behandeld of in behandeling zijn: een groenteverwerkend bedrijf zocht een oplossing voor het reinigen en hergebruiken van het water waarmee de wortels gewassen worden. Een ziekenhuis vroeg hun advies alvorens ze in een duur ontsmettingssysteem zouden investeren. Een derde bedrijf waar latex in het afvalwater zit, kreeg een oplossing voorgesteld om het latex van het afvalwater te scheiden.

In Brugge wordt samengewerkt met een ziekenhuis om proactief op zoek te gaan naar een procedé om korter op de bal te spelen bij het lozen van afvalwater. In plaats van de concentratie van zware metalen of andere vervuilende stoffen pas bij de uitstroom te meten, zal stroomopwaarts onderzocht worden waar de concentraties in het afvalwater komen om daar in te grijpen.

Weldra start een groot project rond het ontwerpen van specifieke waterzuiveringssystemen voor een aantal horecazaken die niet op het rioleringsnet aangesloten kunnen worden in het Heuvelland.

Tim Vermeiren wijst ook op de noodzaak om het debiet van de IJzer en de Schelde te bewaken, vermits een aantal landbouwbedrijven nu reeds met een watertekort kampen in de zomer.

De toekomst ziet hij in het recycleren van water op grote schaal en het ontzilten van zeewater als drinkwater, iets wat in een stad als Singapore nu reeds gedaan wordt.
Maar dat is voor een volgend LED!.

Ontdek ons ook op:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Aanmelden

Registreer nu!
Geïnteresseerd in vacatures of info specifiek uit jouw vroegere opleiding? Registreer hier!
E-mailadres:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten?

In de kijker

© 2005-2009 Howest. Alle rechten voorbehouden. Up