Skip Navigation LinksRijselstraat (Brugge) » Campus Rijselstraat » Wie zijn wij » Modulair onderwijs - Praktijkgericht studeren

Modulair onderwijs - Praktijkgericht studeren

Delen via:  
MODULAIR ONDERWIJS – PRAKTIJKGERICHT STUDEREN

Sinds academiejaar 2004-2005 bestaat elke afstudeerrichting uit modules, aparte bouwstenen. Elke module bestaat uit praktijkgerichte vakken en onderdelen die op elkaar zijn afgestemd. Hierbij ligt de klemtoon voor de student op 'het doen' en minder op 'het kennen'.

Per semester worden maximum 6 modules aangeboden. Na elk semester krijg je punten per afgeronde module. De studiebelasting wordt op die manier evenwichtig gespreid over het academiejaar. Als student weet je ook vroeger waar je staat en kan je je traject eventueel aanpassen. Elk jaar heb je als student recht op een herkansing in augustus-september. Eens geslaagd voor een module, heb je die definitief verworven voor je diploma.

In de modules komt een brede waaier aan leervormen aan bod. Kennis doe je op via hoorcolleges en het zelf opzoeken van informatie. In oefeningen, opdrachten en stages maak je snel kennis met het beroep. De geïntegreerde oefeningen en opdrachten zijn immers praktijkgericht. Ze worden georganiseerd in kleine groepen en op jouw ritme.

Daardoor vermindert het aantal traditionele lessen (contacturen) tijdens de week. Ook de druk op het examen vermindert, omdat oefeningen en opdrachten permanent kunnen worden geëvalueerd.

Het totale aantal uren dat je gemiddeld besteedt aan je studie wordt uitgedrukt in studiepunten. Een studiepunt staat voor 25 à 30 uren studietijd (lessen, oefeningen, opdrachten, stage, studie, enz. samen).

In de loop van je opleiding kan je met de modules als student, in samenspraak met de studiebegeleiding, een eigen traject samenstellen op basis van je eigen interesses en op je eigen ritme. Niet slagen voor een module betekent daarom niet dat je niet verder kan. Op die manier is de vernieuwde opleiding veel flexibeler, afwisselender en dus studentvriendelijker. De modulaire opleiding is ook boeiender en praktijkgerichter.