Skip Navigation LinksSint-Jorisstraat (Brugge) » Opleidingen » Sociaal Werk » De opleiding Sociaal Werk

De opleiding Sociaal Werk

Delen via:  
Howest bachelor Sociaal werk

Jij maakt het verschil!

Als sociaal werker kies je ervoor om in de maatschappij te werken. Dit doe je in de eerste plaats met mensen. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en versterkt mensen en je draagt bij tot een maatschappij waar het goed is om in te leven. De opleiding zet in op beroepskrachten met een brede en kritische kijk op diverse maatschappelijke terreinen. Ze mikt op een brede inzetbaarheid in het werkveld met klemtonen volgens interesse en motivatie van elke student. Wie kiest voor sociaal werk aan Howest, kiest voor een brede basis en eigen keuzes !

Met je diploma kan je terecht in de welzijns- en gezondheidssector, de sociaal-culturele en educatieve sector, de sociale, justitiële en economische sector. Je vertrekt vanuit principes van sociale rechtvaardigheid, de mensenrechten en respect voor iedereen. De maatschappij heeft goede sociaal werkers nodig. Jij kan het verschil maken!

De opbouw van jouw opleiding

Sociaal werk en wetenschappen

Werken met mensen doe je niet zo maar. Je verdiept je in de menswetenschappen. Je leert hoe een maatschappij functioneert en je verkent wat welzijn is. Je denkt na over maatschappelijke ontwikkelingen en je kan menselijk gedrag interpreteren en verklaren. Vakken zoals sociologie, recht, filosofie en psychologie geven je de wetenschappelijke basis waar jouw opleiding op gebouwd is.

Sociaal werk en methoden

Als sociaal werker ben je een deskundige. Je kent meerdere methodes over hoe je problemen aanpakt en voorkomt. Je werkt hierbij met personen, gezinnen en groepen, buurten. Je leert hierbij voor welke methode je best kiest en hoe je hiermee aan de slag gaat. Je leert nieuwe vaardigheden die je nodig hebt om de methoden goed uit te voeren : gespreksvaardigheden, overleg, reflectie, in team samenwerken…

Sociaal werk en engagement

Je kiest voor de opleiding tot een beroep waarbij persoonlijkheid en professioneel engagement erg belangrijk is. Reeds vanaf het tweede semester proef je van het echte werk. Je gaat hierbij naar organisaties en je neemt deel aan bepaalde activiteiten. Je toont hierbij jouw engagement en jouw wil om alles wat je leert in de maatschappij toe te passen. Vanaf het derde semester ga je alleen en in groep aan slag. Je loopt stages, je werkt aan concrete projecten op vraag van het werkveld. Zo leer je in volle actie kennen wat je zelf wil doen en waar je echt voor gaat ! We noemen dit concept ‘Students Empowering Society’.

Differentiatie in de opleiding

Wie kiest voor sociaal werk aan Howest, kiest voor een brede basis en eigen keuzes ! Je werkt intensief door op dat spoor dat het dichtst aansluit op wie jij als sociaal werker wil zijn en verdiept je daarnaast in de thema’s die je boeien.

Drie sporen

 • Welzijn en gezondheid
  Naast een doorgedreven basis in eerstelijns hulpverlening, waarbij trajectbegeleiding en goede doorverwijzing belangrijk zijn, ga je verder in op hulpverleningsprocessen van mensen in hun omgeving. Je gaat hierbij in op verschillende denkkaders, maar vertrekt steeds vanuit een empowerend gedachtegoed.
 • Sociaal cultureel werk
  Vormings- en veranderingsprocessen zijn van kapitaal belang als je groepen mensen wil ondersteunen. Hoe pak je dit aan, wat maakt je een begeleider van het groeiproces van groepen kinderen, jongeren of volwassenen in levenslang leren? Cultuurbeleving en participatie zijn hierbij een krachtige en emanciperende motor.
 • Arbeid en tewerkstelling
  Hier ligt de klemtoon op sociaal-juridisch advies. Je verdiept je ook verder in personeelswerk en personeelsbeleid. Je krijgt daarnaast een doorgedreven basis in eerstelijns hulpverlening.

Verschillende rollen

In de opleiding krijg je een beeld op verschillende grote maatschappelijke thema’s. Soms wil je verder verdiepen in die topics die je echt interesseren. We brengen die onder in diverse rollen die vorm krijgen in verschillende keuzemodules. Rollen die aan bod kunnen komen:

 • Jeugdwerker
 • Contextbegeleider
 • Justitieel werker
 • Ouderenbegeleider
 • Opvoedingsondersteuner
 • Diversiteitsmedewerker
 • Vormingswerker
 • Cultureel werker
 • Opbouwwerker
 • Jobcoach
 • Personeelswerker
 • Syndicaal werker

Jij kiest je eigen weg!

Combineer sporen en rollen. Door je eigen combinatie van keuzemodules kies je voor verdere verdieping of verbreding. Wat je ook kiest, je krijgt een breed pakket dat je handvatten geeft om op diverse terreinen van het sociaal werk actief te zijn.

Wil je hierbij je opleiding ook ‘internationaal kleuren’ met een stage of studiesemester in het buitenland?  Ook hier liggen verschillende mogelijkheden!

Internationaal

Studeren of stage lopen in het buitenland is een absolute meerwaarde. Howest hecht groot belang aan internationalisering. Alle Howest-opleidingen promoten dan ook actief de internationale gedachte onder hun studenten en docenten.

Bekijk alle internationale initiatieven

Nuttige info