Skip Navigation LinksHowest » Onderwijs » Diversiteit » Faciliteiten

Faciliteiten

Delen via:  

In het kader van het diversiteitsbeleid van Howest, kan je als student ondersteuning krijgen door faciliteiten aan te vragen. Deze ondersteuning kan je helpen om je studietraject op een zo comfortabel mogelijke manier af te leggen in functie van de door de opleiding vooropgestelde competenties. Het verkrijgen van de faciliteiten gebeurt op maat en is het resultaat van een dialoog tussen jou en andere betrokken actoren.

Online aanvraagformulier faciliteiten

Op deze webpagina en bij de talent coach vind je heel wat informatie… Voldoe ik aan de voorwaarden? Welke documenten moet ik voorleggen? Wat zijn de mogelijke faciliteiten? Binnen welke termijn moet dit alles gebeuren? Wat gebeurt er met al mijn persoonlijke gegevens? Wat als er problemen rijzen?

 • Voor welke situaties?
 • Welke faciliteiten?
 • Hoe aanvragen?

Voor welke situaties?

Studenten die faciliteiten willen verkrijgen, moeten een bepaald statuut aanvragen. De verschillende statuten zijn:

 • studenten met functiebeperkingen
  • studenten met een visuele of auditieve beperking;
  • studenten met een motorische beperking;
  • studenten met een chronische ziekte;
  • studenten met geestelijke gezondheidsproblemen (incl. psychiatrische functiebeperking en ASS, ADD, ADHD, ticstoornis…);
  • studenten met een meervoudige functiebeperking;
  • studenten met leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie…)
  • eventueel studenten met een andere beperking die niet wordt vermeld op deze lijst.
 • studenten met specifieke sociale of individuele omstandigheden
  • zwanger- en ouderschap;
  • tewerkstelling (arbeidscontract met minimum 50% prestaties op permanente basis);
  • andere culturele achtergrond of vreemde moedertaal;
  • je wil als transgender je nieuwe genderidentiteit gebruiken maar deze verschilt nog van je officiële identiteit;
  • eventueel andere uitzonderlijke sociale en individuele omstandigheden.
 • Topsportstudenten
 • studenten met een cultuurstatuut
 • studenten met een mandaat in een bestuurs- of adviesorgaan van Howest en/of de Associatie Universiteit Gent
 • studenten met een politiek mandaat
 • student-ondernemer

Welke faciliteiten?

Mogelijke faciliteiten voor onderwijsactiviteiten (volgen lessen, studiemateriaal, taken, stages, studietraject…):

 • mogelijkheden van en oplossingen voor afwezigheid;
 • mogelijkheden om een onderwijsactiviteit vroeger te verlaten;
 • elektronisch ter beschikking stellen van studiemateriaal;
 • mogelijkheid tot monitoraat op afspraak;
 • toestaan afwijkingen bij deadlines;
 • verplaatsen van practica en/of stages;
 • flexibiliteit in het studieverloop/-tempo;
 • communicatie naar lesgevers over specifieke aandachtspunten;
 • wijzigen van contract of traject buiten de voorziene periodes;

Mogelijke faciliteiten voor examens:

 • aanpassen examenvorm aan individuele noden;
 • examen afleggen op computer (evt. compenserende software)
 • flexibele examenplanning;