Skip Navigation LinksHowest » Internationalisering » Howest studenten » Verzekering

Verzekering

Delen via:  
verzekering

Hogeschool West-Vlaanderen verzekert haar studenten die zich in het buitenland bevinden net zoals de studenten die aan Howest blijven studeren. Dit geldt zowel in geval van buitenlandse studie, stage als studiereis.

De normale schoolverzekering blijft dus doorlopen tijdens alle reis- en verblijfsactiviteiten.

Het spreekt voor zich dat de verplaatsing naar het buitenland georganiseerd of erkend moet zijn door de hogeschool, en dat de internationale dienst ervan op de hoogte is via de online Inschrijving Internationalisering.

De studenten zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en wat betreft burgerlijke aansprakelijkheid, zoals gestipuleerd in artikel 31 van het Onderwijs- en examenreglement. Let wel: de dekking lichamelijke ongevallen geldt slechts in geval van onbezoldigde buitenlandse stage. Studenten die méér vergoed krijgen dan een pure onkostendekking moeten zich er via het stagecontract van verzekeren dat de stageorganisatie hen dekking verleent tegen lichamelijke ongevallen. Indien dat niet het geval is, moeten ze zelf verplicht een afdoende verzekering afsluiten!

Ziekteverzekering: de student neemt contact op met zijn eigen ziekenkas in verband met hun specifieke voorwaarden voor studie-/stageverblijven als student in het buitenland voor minstens drie maanden. Ook moet de student bij betreffende ziekenkas de Europese Ziekteverzekeringskaart aanvragen.

Tijdens je verblijf in het buitenland ben je niet verzekerd voor gewone ziektekosten of repatriëring. Het nemen van een eigen reisbijstandsverzekering wordt heel erg aanbevolen, en is zelfs verplicht in geval van studie, stage of project op een bestemming buiten Europa. Let op: veel reisbijstandsverzekeringen zijn slechts geldig voor een verblijf tot maximum 6 maanden in het buitenland. Indien langer, moet je dat melden en extra betalen. Specifiek voor stage of project in het Zuiden dien je na te gaan of je reisbijstandsverzekering ook geldt voor jouw land van bestemming, of ze dekking genoeg biedt (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand), of ze de volledige duur van je stage dekt. Controleer ook of stage in het kader van je opleiding sowieso in aanmerking komt voor dekking. Specifiek voor studie bij onze overzeese partneruniversiteiten dien je na te gaan op hun website welke verzekeringseisen zij stellen en de polis die je afsluit daarop af te stemmen (de universiteiten in de US bijv. eisen heel erg hoge verzekerde waarden waar lang niet alle polissen die je in België kan afsluiten aan voldoen). De verzekering die gratis door de mutualiteiten wordt aangeboden aan alle aangeslotenen is doorgaans niet toereikend bij zuidstages. Je kan een persoonlijke uitbreiding reisbijstand bij de Howest schoolverzekering aanvragen (betalend - contacteer tijdig het 'ankerpunt' van de financiële dienst van je campus voor prijsopgave en afsluiten van de verzekering, en vermeld indien nodig de eisen van de partnerinstelling op dat gebied).