Skip Navigation LinksHowest » Howest » Organisatie » Bestuursorganen

Bestuursorganen

Delen via:  

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het belangrijkste bestuursorgaan van de hogeschool. Deze raad legt de algemene richtlijnen vast voor de organisatie en de coördinatie van de hogeschool, bepaalt de reglementering en legt de begroting vast. De Raad van Bestuur bestaat uit de Voorzitter, de Algemeen Directeur, leden aangeduid door de inrichtende macht, verkozen personeelsleden en verkozen studenten (zie samenstelling Raad van Bestuur).

Bestuurscomité

Het bestuurscomité bestuurt de hogeschool en beschikt daartoe over alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan een ander bestuursorgaan zijn toegekend.

Studentenraad

De studentenraad houdt de vinger aan de pols en komt op die manier op voor de rechten en belangen van alle Howest-studenten. Het is het officiële adviesorgaan van de hogeschool dat ervoor zorgt dat de stem van de student klinkt (en opvalt) in alle bestuursorganen. Daarnaast organiseert de studentenraad ook eigen activiteiten. De studentenraad bestaat uit verkozen studentenvertegenwoordigers en uit toegetreden leden.

Je bereikt de studentenraad via studentenraad@howest.be.

Studentenvoorzieningen: Stuvo Howest

In de Stuvoraad, het bestuursorgaan van Stuvo Howest, zitten zeven studenten en zeven personeelsleden van de hogeschool. Je stem als student weegt dus heel zwaar door.

De Stuvoraad stelt een beleidsplan op, geeft advies over de besteding van middelen voor de studentenvoorzieningen: studentenrestaurants, studentenkamers, vervoer (bus, trein, fietsen), studentenwerking (sport, cultuur, ontspanning), sociale dienstverlening en psychologische hulp aan studenten...

Daarnaast keurt de Stuvoraad het jaarverslag van de studentenvoorzieningen goed en kan ze advies geven over samenwerkingsverbanden.

Studentenparticipatie: jouw mening telt!

De Hogeschool West-Vlaanderen acht de inspraak in en de participatie aan het beleid van de hogeschool door studenten als een wezenlijk onderdeel van haar opdracht. De officiële studentenvertegenwoordigers worden normaal om de twee jaar verkozen.

Samenstelling Raad van Bestuur

Algemeen Directeur:

 • De Geyter Lode

Bestuurlijke geleding:

 • Vandersteene An
 • Vandevoorde Frank
 • De Plecker Hugo
 • Vanhaverbeke Philip
 • Pertry Gunter
 • Goethals Koen
 • Lybeer Lieven
 • Bakeroot Patrice
 • Decuypere Tine
 • Van Holm Luc
 • Staelraeve Sofie

Voorzitter:

 • Durnez Jan

Leden verkozen door het personeel:

 • Anné Danny
 • Baert Brian
 • Beerland Ilse
 • Doom Sofie
 • Van D'huynslager Sem
 • Traversier Joerie

Leden verkozen door studenten:

 • Jessy Vandoorn
 • Kira Vermeulen
 • Mohamed Kaldoun
 • Yvan Huysentruyt

Regeringscommissaris

 • Leybaert Wim

Samenstelling Bestuurscomité

Voorzitter

 • Jan Durnez

Algemeen Directeur

 • Lode De Geyter

Bestuursleden

 • Sofie Staelraeve
 • Tine Decuypere
 • Luc Van Holm

Samenstelling Studentenraad

Effectieve leden

 • ALLEGAERT Louise
 • ABDURAZAKOV Islam
 • BEAUSON Benjamin
 • CHRISTIAEN Koenraad
 • COECK Pieter
 • D’HAESE Viktor
 • DE LAENDER Stefaan
 • DEGREEF Maya
 • DONCHE Wiebe
 • HEYLENS Jonas
 • HUYSENTRUYT Yvan
 • KALDOUN Mohamed
 • VAN TOORTELBOOM Bjorn
 • VANDENBUSSCHE Nicky
 • VANDOORN Jessy
 • VERBERNE Angelo
 • VERMEULEN Kira

Toegetreden leden vanuit Howest

 • BAL Jonathan
 • DE KESTELIER Ewaut
 • PROVOOST Inge
 • VAN GAMPELAERE Britt

Toegetreden leden vanuit HBO5-opleidingen

 • DAENINCKX Rens
 • WOSTYN Ilja

Toegetreden leden vanuit UGent-masteropleidingen

 • LENAERTS Lien