Skip Navigation LinksHowest » Onderwijs » Inschrijven

Online voorinschrijving

Delen via:  

Inschrijven aan Howest

Inschrijven aan Howest

Wie zich aan Howest wil inschrijven kan tijdens de info- of andere dagen van op de campus of van thuis uit online voorinschrijven en nadien bij het studentensecretariaat op de campus de inschrijving definitief afronden.

Deze voorinschrijving is een registratie. De voorinschrijving zorgt er voor dat de definitieve inschrijving, bij persoonlijk aanmelden op het studentensecretariaat van de campus, op een vlotte manier kan verlopen.

Contactgegevens en openingsuren van de studentensecretariaten.

Definitief inschrijven

Waar en wanneer?

Definitief inschrijven kan eind juni en doe je bij het studentensecretariaat op de Howest campus waar jouw opleiding gehuisvest is. Dit is mogelijk elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.

Opgelet: voorinschrijven en definitief inschrijven voor de opleidingen Digital Arts and Entertainment en Industrieel Productontwerpen gebeurt op het studentensecretariaat op de campus in de Graaf Karel de Goedelaan en niet op de locatie waar de infomomenten plaatsvinden.

De campussen zijn gesloten op maandag 11 juli, van 16 juli t.e.m. 15 augustus en op officiële feestdagen.

Wat neem je mee bij inschrijving

Bij definitief inschrijven dien je volgende documenten mee te brengen:

  • Je identiteitskaart + een kopie ervan
  • Je originele diploma secundair onderwijs of je voorlopig diploma + een kopie ervan
  • Indien van toepassing: attest waarmee je aantoont dat je vorig academiejaar recht had op een studiebeurs. Indien je vorig academiejaar een studiebeurs ontving, dan betaal je nu verminderd studiegeld (105 euro)
  • Indien van toepassing: attest van werk / werkloosheid
  • Je bankkaart: betalen gebeurt bij inschrijving met bancontact.

Je contract wordt onmiddellijk opgemaakt.

Kostprijs?

Verantwoordelijke voor jouw inschrijving

Voor informatie over je inschrijving en je administratief dossier kan je het studentensecretariaat contacteren.

Toelatingsvoorwaarden

Wie zich wil inschrijven aan Howest, moet minstens een diploma secundair onderwijs hebben behaald. Wie geen diploma secundair onderwijs heeft, krijgt via een toelatingsonderzoek alsnog de kans zich in te schrijven.

Er zijn speciale procedures voor het toelatingsonderzoek.

Voor buitenlandse studenten gelden de toelatingsvoorwaarden opgenomen in het onderwijs- en examenreglement

Wat je vroeger al gedaan hebt: evk, evc

Met wat je vroeger hebt gestudeerd (eerder verworven kwalificaties - evk) of elders hebt geleerd door ervaring (eerder verworven competenties - evc) kun je voor een studietraject misschien wel vrijgesteld worden voor één of verschillende opleidingsonderdelen of partims.

Er zijn speciale procedures voor evk en evc's.

Infodagen 2016

  • Maandag 08-02-2016 tot 12-02-2016: Proefstuderen
  • Zaterdag 27-02-2016: INFODAG van 10u - 17u in Brugge en Kortrijk
  • Zaterdag 23-04-2016: INFODAG van 9u - 13u in Brugge en Kortrijk
  • Zaterdag 25-06-2016: INFODAG en INSCHRIJVEN van 10u - 17u in Brugge en Kortrijk
  • Vrijdag 26-08-2016: INFOAVOND van 16u - 21u in Brugge en Kortrijk
Contact   |    Privacy & Copyrights ©2015 HOWEST.be - Lid van AUGent