Overslaan en naar de inhoud gaan
Administratief / technisch

Stafmedewerker kwaliteitszorg

Locatie Campus Kortrijk Weide Barema 587(A21) Tewerkstellingspercentage 100% Afsluitdatum 18/08/2024 contract Contractueel onbep. duur

Opdracht

Howest versterkt de dienst algemeen beleid met een stafmedewerker kwaliteitszorg die mee instaat voor de uitbouw van het hogeschoolbreed kwaliteitszorgsysteem en het bevorderen van een hogeschoolbrede kwaliteitscultuur. Daarnaast verzorg je mee de voorbereiding en opvolging van beleidsprojecten die voortvloeien uit kwaliteitszorgprocessen. Je ondersteunt hiermee de opleidingen, diensten en het management van de hogeschool.

Als stafmedewerker kwaliteitszorg kom je terecht in een team waar eigenaarschap verdeeld wordt volgens de sterktes en talenten van de teamleden. Je rapporteert aan het diensthoofd algemeen beleid over volgende resultaatsgebieden:

Geïntegreerd kwaliteitssysteem in een hogeschoolbrede kwaliteitscultuur:

 • Ontwikkelen en implementeren van interne kwaliteitsconcepten en -methodieken met als doel de beoordeling en continue verbetering van opleidingen en diensten te ondersteunen.
 • Organiseren en optimaliseren van interne kwaliteitsprocessen en kwaliteitssystemen binnen opleidingen en diensten.
 • Begeleiden en faciliteren van interne en externe audits van opleidingen en diensten.
 • Begeleiden bij hogeschool brede kwaliteitsprocessen (bv. beleidscyclus, instellingsreview,…).
 • Bevorderen van een kwaliteitscultuur in opleidingen en diensten en hen ondersteunen bij initiatieven die leiden tot een hogere onderwijs- en organisatiekwaliteit (feedback verzamen van stakeholders, stimuleren van kennisuitwisseling, …).
 • Organisatie, professionalisering en wisselwerking van een intern netwerk van kwaliteitszorgverantwoordelijken.

Beleidsvoorbereiding en -opvolging:

 • Op vraag van het hogeschoolbestuur beleidsmatige dossiers voorbereiden en opvolgen.
 • Beheren, actualiseren en coördineren van howestbrede processen zoals risicomanagementbeleid, informatiebeheersplan en centraal archiefbeleid etc.
 • Vastleggen en opvolgen van de beleidsuitvoering in actieplannen.
 • Toezicht houden op een effectieve interne communicatie m.b.t. bovengenoemde taken.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een masterdiploma.
 • Kennis van/affiniteit met kwaliteitszorgsystemen en/of beleidsprocessen in hoger onderwijs strekt tot aanbeveling.
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent een systeemdenker en -ontwerper.
 • Je kunt een situatie analyseren vanuit verschillende invalshoeken.
 • Je werkt probleemoplossend en toetst oplossingen op praktische toepasbaarheid.
 • Je werkt planmatig en georganiseerd, zowel op korte als op lange termijn.
 • Je wekt vertrouwen en je hebt een goed inlevingsvermogen.
 • Je hebt een enthousiasmerend vermogen en je weet betrokkenheid bij anderen te creëren.
 • Je beheerst de courante softwarepakketten.
 • Je bent flexibel in werk- en prestatieregeling.

Ervaring

 • Je hebt ervaring met kwaliteitszorg.
 • Ervaring in hoger onderwijs strekt tot aanbeveling.

Aanstellingskenmerken

Je wordt contractueel aangeworven voor onbepaalde duur. Omzetting naar statutair ambt, verlenging en benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding.
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Frederik D’hulster – algemeen directeur Howest
Frederik.Dhulster [at] Howest.be (Frederik[dot]Dhulster[at]Howest[dot]be)

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle [at] howest.be

Solliciteren

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 18/08/2024. Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op dinsdag 27 augustus vanaf 17u op Howest Campus Kortrijk Weide – The Penta.

Logo Baanbrekende Werkgever 2024

Baanbrekende Werkgever

Howest mag zich in 2024 opnieuw een Baanbrekende Werkgever noemen!

Dit label is echter geen eindpunt! We blijven inzetten op een mensgericht personeelsbeleid en op een duurzaam mobiliteitsbeleid. Onze focus gaat daarbij naar het versterken van het fysieke, mentale en sociale welbevinden van onze medewerkers én studenten. Om deze ambities waar te maken, zijn de eerste stappen gezet, maar ons engagement blijft doorlopen:

 • We blijven werk maken van een duurzaam en mensgericht beleid rond mobiliteit en hybride werken.
 • We stimuleren minder, slimmer en groener onderweg en voorzien o.a. deelwagens en blue bikes.
 • Met Healthy Howest creëren we een zorgzame omgeving, zetten we in op een actieve levensstijl in de campus(omgeving) en faciliteren we het maken van bewuste gezonde keuzes.
 • We geven onze medewerkers de ruimte om initiatief te nemen. Ook kiezen we voor een laagdrempelige en waarderende feedbackcultuur.
 • We zetten in op motiverend leiderschap alsook individuele en collectieve loopbaanbegeleiding om iedereen alle kansen te bieden zich te ontplooien in hun loopbaan.

Het is de bevestiging van het leertraject dat we hebben afgelegd i.s.m. Antwerp Management School.

Meer informatie over het afgelegde leertraject