Projecten en onderzoek

Project­medewerker Cyber security IT & OT

Locatie Campus Brugge Station Barema 594 (B31) of 587 (A21) Afsluitdatum 19/03/2023

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/04/2023 tot en met 31/12/2025.
Verlenging is mogelijk.
Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.

Functie omschrijving

Je maakt deel uit van de onderzoeksgroep van de cluster Informatica en Technologie waar o.m.de bacheloropleiding Toegepaste Informatica toe behoort. Deze opleiding biedt drie keuzetrajecten aan: Software Engineer, Cyber Security Professional, ICT & Blockchain Consultant en één afstudeerrichting AI. Ook zijn er afstandstrajecten Cyber Security Professional en Blockchain Developer & Architect @home en vierpostgraduaten Data Protection Officer, Applied Artificial Intelligence, Advanced Cyber Security en Industrial Cyber Security.
Jouw opdracht bestaat uit meewerken aan Cyber Security-gerelateerde projecten op het gebied van IT en OT en dienstverlening zoals EDIH Digitalis en het VLAIO Proeftuinproject Logistiek en OT.
Jouw taak is het uitvoeren van pragmatisch onderzoek dat dicht aanleunt bij de industrie. Hierbij moet men op de hoogte blijven van zowel het domein als de beschikbare technologieën.
Je staat er niet alleen voor, je komt terecht in het uitgebouwd onderzoeksteam ‘Security & Privacy’ met heel wat ervaring in Cyber Security, AI, Blockchain Technologie, RPA, ... Je werkt in de rustige sfeer van The Vibe in Howest Brugge dichtbij het station.
Verder wordt ook verwacht dat je de opgebouwde kennis en informatie verspreid naar niet enkel de stakeholders van het project, maar ook de opleidingen met inbegrip van de studenten. Hierbij dien je de communicatie aan te passen naargelang het doelpubliek. Als domeinexpert verleen je medewerking bij op te starten en lopende onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening.
Je neemt desgevallend team-gerelateerde taken op.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Bachelor of master met specialisatie in Cyber Security of gelijkwaardig door ervaring.
 • Basiskennis van OT (Operational Technology) is aangewezen.
 • Projectervaring is een meerwaarde.

Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je maakt jezelf vertrouwd met de onderzoeksvragen en het domein waarin deze zich bevinden.
 • Je werkt creatief mee tijdens de functionele en technische analyses.
 • Je neemt verantwoordelijkheid over de resultaten van jouw werk en respecteert deadlines.
 • Je hecht veel belang aan de leesbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid van je code.
 • Je beheert de data volgens de Data Ops methodieken van het team.
 • Je beheert uw code volgens de GIT en DevOps methodieken van het team.
 • Je bent leergierig en gaat naast onze input ook zelf op zoek naar inspiratie en best practices.
 • Je respecteert de afspraken over werkmethodieken die gemaakt worden binnen het team. Je bent bereid om een netwerk op te bouwen binnen de sectoren van uw projecten.
 • Je bent bereid om mee te schrijven aan nieuwe onderzoekdossiers.
 • Je beschikt over een ondernemende spirit.
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.
 • Je hebt een commerciële en klantgerichte ingesteldheid.
 • Je bent bereid om te spreken op seminaries en congressen.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Een projectmedewerker/onderzoeker werkt in een multidisciplinair team aan één of meerdere innovatieve onderzoeksprojecten.
Je krijgt de tijd om je in te werken en sterk te verdiepen in nieuwe technologiën die gebruikt worden bij de digitale transformatie van bedrijven en organisaties.
Het bijwonen van gespecialiseerde seminaries in binnen- en buitenland, he volgen van gespecialiseerde opleidingen, het gebruik van de nieuwste tools en platformen en de contacten met andere academische specialisten zijn voorbeelden van hoe we de verdieping helpen realiseren. Intensief contact met het bedrijfsleven is verrijkend en zorgt voor een netwerk dat een meerwaarde biedt jouw verdere carrière van onderzoeker.
Het praktijkgericht onderzoek leid je tenslotte tot valorisatie van de opgebouwde kennis en laat jou toe om als onderzoeker impact te creëren waar je fier op kan zijn.

Ervaring

Minimum 1-2 jaar werkervaring.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
shane.deconinck [at] howest.be (Shane Deconinck) – onderzoekscoördinator Toegepaste informatica

Kurt Callewaert – Valorisatie Manager Digitale Transformatie

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
luc.verhalle [at] howest.be (Luc Verhalle) – directeur personeel en HR

Solliciteren

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via SES en dit ten laatste op 19/03/2023 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek

Logo Baanbrekende Werkgever

Baanbrekende Werkgever

Howest mag zich in 2023 een Baanbrekende Werkgever noemen! 

Het is de bevestiging van het leertraject dat we hebben afgelegd i.s.m. Antwerp Management School, Jobat en De Lijn.

Dit label is echter geen eindpunt! We blijven inzetten op een mensgericht personeelsbeleid en op een duurzaam mobiliteitsbeleid. Onze focus gaat daarbij naar het versterken van het fysieke, mentale en sociale welbevinden van onze medewerkers én studenten. Om deze ambities waar te maken, zijn de eerste stappen gezet, maar ons engagement blijft doorlopen:

 • We blijven werk maken van een duurzaam en mensgericht beleid rond mobiliteit en hybride werken. 
 • We stimuleren minder, slimmer en groener onderweg en voorzien o.a. deelwagens en blue bikes.
 • Met Healthy Howest creëren we een zorgzame omgeving, zetten we in op een actieve levensstijl in de campus(omgeving) en faciliteren we het maken van bewuste gezonde keuzes.
 • We geven onze medewerkers de ruimte om initiatief te nemen. Ook kiezen we voor een laagdrempelige en waarderende feedbackcultuur.
 • We zetten in op motiverend leiderschap alsook individuele en collectieve loopbaanbegeleiding om iedereen alle kansen te bieden zich te ontplooien in hun loopbaan.

Meer informatie over het afgelegde leertraject