Overslaan en naar de inhoud gaan
Onderwijs

(Praktijk)lector sociaal werk, focus jeugd

Locatie Campus Brugge Centrum Barema 316 (praktijklector) of 502 (lector) Tewerkstellingspercentage 100% Afsluitdatum 15/08/2024 contract Contractueel bep. duur

Opdracht

 • Je bent lector binnen het opleidingsteam Bachelor Sociaal werk, met standplaats te Brugge. Hierin vervul je volgende taken:
  • Lesgever in de module ‘Sociale vaardigheden 1’ en ‘Sociale vaardigheden 2’
  • Lesgever in de module ‘Gespreksvoering’ specifiek rond hulpverlening in gedwongen context
  • Lesgever in de module ‘Casusgestuurd leren’ specifiek rond hulpverlening in gedwongen context
  • Coachen van studenten in stagemodules
  • Begeleiden van projectgroepen ‘Praktijkinnovatie’ en ‘Onderzoeksproef’
  • Begeleiden van studenten bij opdrachten ‘Werkveldverkenning’ in het brede sociaal werk
 • Je neemt deel aan het teamoverleg en neemt ook teamgebonden taken op.
 • Je promoot je opleiding tijdens SID-in beurzen, infomomenten, externe evenementen.
 • Je werkt waar mogelijk nauw samen met de collega’s van de andere opleidingen in het domein Sociaal Agogisch werk.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een bachelor- of masterdiploma binnen een menswetenschappelijk richting of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent sterk vertrouwd met verschillende thema’s binnen de jeugdzorg.
 • Je bent vertrouwd met de context van gedwongen hulpverlening.
 • Je hebt ervaring en/of kennis van migratie en diversiteit.
 • Je hebt ervaring met en/of kennis van online hulpverlening en digitale werkvormen voor sociaal werk.
 • Je kan studenten begeleiden en bijsturen in hun groei- en leerproces.
 • Je beschikt over goede didactische vaardigheden.
 • Je bent organisatorisch sterk en werkt nauwgezet.

Ervaring

Je beschikt over minstens 3 jaar relevante ervaring als sociaal werker binnen de jeugdzorg. Ervaring in het hoger onderwijs is een pluspunt.

Aanstellingskenmerken

Je wordt contractueel aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2024 tot en met 31/08/2025.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.
Omzetting naar statutair ambt, verlenging en benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding.
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Tine Langedock – opleidingsmanager Sociaal Agogisch Werk

tine.langedock [at] howest.be (tine[dot]langedock[at]howest[dot]be)

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle [at] howest.be (luc[dot]verhalle[at]howest[dot]be)

Solliciteren

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via SES en dit ten laatste op 15/08/2024 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op 22 augustus, vanaf 13u op volgende locatie: Rijselstraat 5, 8800 Brugge

Logo Baanbrekende Werkgever 2024

Baanbrekende Werkgever

Howest mag zich in 2024 opnieuw een Baanbrekende Werkgever noemen!

Dit label is echter geen eindpunt! We blijven inzetten op een mensgericht personeelsbeleid en op een duurzaam mobiliteitsbeleid. Onze focus gaat daarbij naar het versterken van het fysieke, mentale en sociale welbevinden van onze medewerkers én studenten. Om deze ambities waar te maken, zijn de eerste stappen gezet, maar ons engagement blijft doorlopen:

 • We blijven werk maken van een duurzaam en mensgericht beleid rond mobiliteit en hybride werken.
 • We stimuleren minder, slimmer en groener onderweg en voorzien o.a. deelwagens en blue bikes.
 • Met Healthy Howest creëren we een zorgzame omgeving, zetten we in op een actieve levensstijl in de campus(omgeving) en faciliteren we het maken van bewuste gezonde keuzes.
 • We geven onze medewerkers de ruimte om initiatief te nemen. Ook kiezen we voor een laagdrempelige en waarderende feedbackcultuur.
 • We zetten in op motiverend leiderschap alsook individuele en collectieve loopbaanbegeleiding om iedereen alle kansen te bieden zich te ontplooien in hun loopbaan.

Het is de bevestiging van het leertraject dat we hebben afgelegd i.s.m. Antwerp Management School.

Meer informatie over het afgelegde leertraject